background preloader

Vikingatiden

Facebook Twitter

Tidslinje i bild och ord Faktaböcker SO Grundskola år 4-6 Grundskola Liber. Tillbaka till vikingatiden - Vikingaliv. Fandom powered by Wikia. Baksidetext: innehåller nio mustiga sagor om vikingarnas hjältar och deras äventyr.

Fandom powered by Wikia

Börja arbeta med vikingatiden LÄRARHANDLEDNING FRÅN F-9. 13 tidåldern Holecen innehåller 4, Vikingatiden. Vikingatiden. Självständiga kvinnor Vikingatidens kvinnor var självständiga och betraktades i det närmaste som jämbördig med mannen.

Vikingatiden

Kvinnor kunde vara allt från husmor och prästinna till gårdens överhuvud, köpman, hantverkare, piga och så vidare. Att kvinnorna hade hög status märktes bland annat då männen var ute på långväga resor. Kvinnorna skötte då gården med hjälp av husfolk och trälar. Kvinnans starka ställning under vikingatiden innebar inte att hon ägnade sig åt vad vi idag betraktar som typiskt manliga sysslor. Historia ÅK 4-6 "Vikingatiden: skeppen och resorna " Varför begravdes kvinnor med vapen? En synnerligen hvatr kvinna?

Varför begravdes kvinnor med vapen?

Foto: Pablo G (CC BY-NC-SA 2.0). Källorna till vikingatiden tyder på att kvinnor föraktades, säger Carol J. Julkalender 2015 Så levde man på vikingatiden. Vikingarna. Handels- som rena plundringståg.

Vikingarna

Eran brukar man säga avslutades i och med slaget vid Hastings i södra England år 1066. Men egentligen stämmer inte detta då överfall och plundringar i fjärran länder förekom både långt före och efter dessa årtal, t.ex. var norske Magnus Barfot västerut och plundrade fram till år 1103 då han dödades på Irland - efter att först ha anfallit Västergötland två gånger! Många är de berättelser om vikingatåg som omtalas både i sagaform och på runstenar, en del av dessa avhandlas längre ner på denna sida - se även sidorna om resorna österut, Ingvarståget och kalendariet.

Hemma hade man rejält stora gårdar som bestod av ett stort antal byggnader uppbyggda runt jättelika salar av trä, och kring gårdarna låg stora jordbruksmarker. Kontakter hade man annars så långt bort som vid Svarta havet, Medelhavet och utmed hela Atlantkusten, beteckningen viking är känd från åtminstone 600-talet. Kom med till Vikingatiden. Börja arbeta med vikingatiden LÄRARHANDLEDNING FRÅN F-9. Vikingapyssel och kalas. Utklädning: Kom i vadmal och vikingahorn.

Vikingapyssel och kalas

En säck i säckväv med hål för huvud och armar är en utmärkt klädsel. Ett stort skärp i midjan, sandaler och en vikingahjälm avslutar det hela. En peruk med långa gula flätor eller ett stort rätt skägg kan också vara kul. Mat och Dryck: Servera mat på stora fat. Gör en bädd av ris, hackade tomater, blanda ev. i salsa. Odens rike: Balders död. Viking2. Viking1. HISTORISKA MUSEET FRÅGOR TILL ELEVERNA SAMT FACIT. Korta filmer om tema vikingar samt lärarhandledning. Lektion-se_21546_Tillverka_eget_vikingaspel. VIKINGAR. Rena rama forntiden: Vikingabåt. Vikingar (Lärarhandledning skolår F-3)

Vikingar Lärarhandledning för skolår F-3 Detta är en handledning som fokuserar på vikingarnas tro.

Vikingar (Lärarhandledning skolår F-3)

Valet är gjort utifrån erfarenhet om åldersgruppens intressen och en bedömning av vad som är enkelt genomförbart på stadiet. Dessutom antas eleverna arbeta mera genomgripande med perioden något senare under skoltiden. Samtidigt är naturligtvis vår förhoppning att barnen ska fatta intresse för Unga Fakta-sajten och därmed arbeta vidare efter egna preferenser. Tidsåtgång Minimum fem klocktimmar (antalet timmar kan naturligtvis vara betydligt mera omfattande), innehållande de traditionella ämnena bild, historia, religion, slöjd och svenska.

Upplägg Ylva och Ulf (barn i klippdocksfamilj) har varit på livslång resa med sina föräldrar. Genomförande Börja med att skapa intresse för arbetet genom att läsa ett brev från Ylva och Ulf. Brevet. Brev F-3. Vikingakarta. Runskriftsnyckel. Runsten. Filmer vikingatiden. Filmerna nedan ingår i studiematerialet för sfi.

Filmer vikingatiden

Filmerna är avsedda att ge ökad kunskap och förståelse av vikingatiden, men kan också användas för kommunikativa språkövningar i skolan. I studiematerialet för sfi ingår manus, samt förslag på frågor och övningar till kortfilmerna. De studerande arbetar i par eller i små grupper med frågorna och övningarna. 1. Att hugga en runsten Se filmen 2. Film i skolan. SO/ Historia.

Rena rama forntiden: Att vara barn på forntiden. Lektion-se_7997_Mattekul_med_Orvar_fran_Vikingatiden. Vikingar - Historiska. Lärarhandledning för ett museibesök eller ett virtuellt besök på museets webbplats: Hur såg en viking ut?

Vikingar - Historiska

Var vikingar bara män? Hur skapades bilden av vikingen och var möter vi vikingen i modern tid? Förslag till hur grupper kan arbeta i utställningen med museets pedagoger eller på egen hand.Beskrivning av utställningen.Karta över utställningen.Presentation av utställningens olika delar med frågor av olika svårighetsgrad. (Läraren måste välja de områden som lämpar sig för gruppen samt plocka ut frågor som är relevanta.) Ladda ner lärarhandledningen som PDF. ElevuppgifterVikingar.pdf. Lektion-se_8200_Vikingakandis_foredrag. Vikingar, Samhället. De flesta människor under vikingatiden var så kallade ”fria män”.

Vikingar, Samhället

Under dem i samhället fanns trälarna, som var slavar. Över dem härskade hövdingar och kungar, som i sitt följe hade jarlar – höga ämbetsmän och ofta militära ledare. Bland de fria männen hittar man flera yrkesgrupper som hantverkare, handelsmän och bönder. En fri man ägde oftast en gård med tillhörande mark för odling, även om inte alla brukade sin mark. Tusenårsresan - Avsnitt 1 av 3: I hövdingarnas tid, 700-tal. Om cookies på våra tjänster SVT sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse.

Tusenårsresan - Avsnitt 1 av 3: I hövdingarnas tid, 700-tal

Genom att använda SVT:s tjänster godkänner du detta. Om cookies och personuppgifter Använd den här videon Kopiera och klistra in koden nedan för att visa videon på din hemsida Visningen stoppad på grund av inaktivitet. Forntiden: Vem bestämde hos vikingarna? s.28-29. Erik Segersäll. Erik Segersäll Erik Segersäll blev troligen kung omkring 970 och hade ett tag sin bror Olof som medregent. En av deras åtgärder som kungar kan ha varit grundandet av Sigtuna eftersom de arkeologiska fynden tyder på att detta skedde på 970-talet enligt en fastställd stadsplan.

När Olof dog (någon gång under 970-talet) gjorde hans son Styrbjörn anspråk på tronen och denna konflikt kulminerade i det berömda slaget vid Fyrisvallarna där Erik segrade och Styrbjörn stupade. Erik Segersälls framgångar fortsatte och han erövrade sedan Danmark som han regerade över till sin död. Erik Segersälls välde omfattade troligen även Västergötland eftersom han enligt de isländska sagorna gav detta landskap som underhållslän till Sigrid Storråda efter att han skiljde sig från henne.

Erik Segersäll är vid sidan av Olof Skötkonung den vikingatida sveakung som vi har mest kunskap om. Rena rama forntiden: Rökstenen. Vikingar,%20Runhalsband. Vikingarnas vapen, hur de bodde och dödens boning, kläder medeltiden. SO F-6 torg Kampanjer Liber. Vikingarecept. Vikingaskepp. Lektion-se_7997_Mattekul_med_Orvar_fran_Vikingatiden. Kunskapsbanken, Vikingar.

Vikingar Vår målsättning och syftet med Kunskapsbanken är att tillhandahålla bra, användarvänligt studiematerial på årets tema, vikingar, för användning i skolår F-9. att med hjälp av webbsajten Unga Fakta kunna överföra kunskapen och delar av materialet till konkreta klassrumsprojekt i grupp eller enskilt. att med hjälp av text, bild och utskriftsvänliga förslag på klassrumsprojekt, skapa en kreativ skolmiljö med ett upplevelsebaserat lärande som både är lärorikt, utvecklande och roligt. Sajten om vikingar kan användas på många olika sätt. Handledningarna under respektive knapp är endast förslag på hur man kan lägga upp undervisningen. Vill man inte använda hela materialet går det självklart bra att endast nyttja delar av detsamma, t ex för vissa moment eller för ett fördjupningsarbete, eller kanske bara använda pysselsidorna som ett komplement till den traditionella undervisningen i klassrummet.

Mycket nöje, önskar vi på Unga Faktas redaktion. Unga fakta/ Vikingar. Kolla vad du kan - Vikingatiden av utgiven av Liber - Bläddra i boken på Smakprov.se. Rena rama forntiden: Runristare. Rena rama forntiden: Runor.

SLI.SE. Vikingatiden.