background preloader

Hem - Historiska

Hem - Historiska

Läs- och skrivundervisning Avsnitt | Historiepratarna | Sida 2 Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia. Med det menas det gamla Greklands och Romarrikets historia. Det var en period på drygt 1000 år, som inleds ca 800 f.Kr då grekerna började använda ett alfabete. Perioden slutade då Romarrikets västra del, Västrom, gick under ca 500 e.Kr. Heureka! Medverkande/Historiepratare: Adam Jönsson, Matilda Fahlman, Ricardo Garcia, Sofia Lindberg & Liv Allinger Lyssna på programmet här direkt. Länkar/lär dig mer:So-rummet: Unga fakta: Film:Percy Jackson och kampen om åskviggen Herkules 300 Alexander Om två veckor tar vi oss an Romarriket, det vill du bara inte missa!

Gamla Stan i Stockholm - Ankarslut Ankarslutar är det där som alla ser som besöker Gamla stan men som så få förstår vad det är. Kort sagt så är det en information om hur gammalt huset de ser på är, en sorts hemlig kod där huset avslöjar sin ålder för den som förstår att tyda ankarsluten. Ankarslutar är gjorda av järn och används från 1200-talet fram till mitten av 1800-talet. Det är en sprint (säkring) som är trädd genom ankarjärnet som sitter fast i i takbjälken och sticker ut genom väggen. Det gör helt enkelt så att takbjälken inte glider av väggen de ligger på. De flesta ankarslutar sitter synliga på ytterväggen, som en sorts dekoration, även om det finns de som är inmurade också och därmed inte synliga. Medeltida ankarslut Bilden till vänster visar en typisk medeltida ankarslut. Med medeltiden (perioden efter antiken men före renässansen) avses här perioden fram till 1500 talet.

Terra Scaniae - Ravna, del 2 Skriven av Åsa Storck Faktamaterial inlämnat av Barbro Lindahl Jensen Lyssna på berättelsen Ravna fortsätter färden mot Bålabackarna. Men för att komma vidare måste de flottas över ån. Ravna gillar inte flottmannen. Då är bronsgjutaren mycket trevligare! Han kommer med sin vagn. Hela förmiddagen går Ravna och mamma i rask takt. Snart öppnar sig landskapet och havet skymtar. Mamma och Ravna tar en bit bröd att tugga på medan de vandrar vidare. Ravna hör vattnets porlande strax innan de är framme vid ån. Ravna har träffat flottmannen flera gånger förut. Flottmannen pratar och skrattar och hans ögon far runt överallt, snokar och letar. Hon lyssnar när han skryter och berättar sina historier. Så är de över ån och går vidare. Strax innan de är framme vid mosterns hus, går de ifatt en vagn. Mamma går fram för att tala med honom. När mamma kommer tillbaka ler hon stort. – Jodå, viskar hon till Ravna. Bronsgjutaren har stannat sin vagn, så mamma och Ravna går förbi. – Vi ses vid Bålabackarna!

Avsnitt 2: Flodkulturer – Man ska ha hus & vagn | Historiepratarna Länge levde människor på sådant som fanns att jaga och plocka i naturen men i och med att människorna börjar odla jorden och blev bofasta startade en av de största förändringarna i människans historia. En utveckling som några årtusenden senare ledde till att människor började bygga städer För mellan 6 000 och 4 000 år sedan börjar historiens första högkulturer växa fram. De första stadsborna levde för mer än femtusen år sedan i Mesopotamien och Egypten. Medverkande/Historiepratare: Adam Jönsson, Carl Ållebrand, Melisa Güner, Edward Roos & Klara Idh Lyssna på programmet här direkt. Länkar/lär dig mer:So-rummet: Medelhavsmuseet: Unga fakta: Film:Mumien:

SO åk 4-6 Leksands grundskolor | Mia Brundin förstelärare i SO-ämnen i Leksan... Yngre järnålder - Historiska Tiden mellan 500 f Kr och 1050 e Kr kallas i Skandinavien för järnålder. Det är den period då järnet blir allt vanligare i denna del av världen. Men det är också en tid då runskriften skapas, skandinaver deltar som soldater i den romerska armén, de första stadsliknande bebyggelserna uppförs och den kristna tron börjar anammas i Skandinavien. Järnålderna är en dynamisk period inom vilken det både finns många likheter genom århundradena samtidigt som många stora förändringar också sker. Här har vi samlat texter om järnålder som rör både stort och smått. För järnåldern har arkeologerna skapat flera kortare tidsindelningar som fungerar som ett slags verktyg för att hålla ordning på de långa tidsperspektiv man arbetar med. folkvandringstid, 375–550 e Kr vendeltid, 550–800 e Kr vikingatid, 800–1050 e Kr Namnen kan upplevas som något kryptiska och kommer därför att förklaras lite närmre här. Folkvandringstid och Vendeltid En av de praktfulla hjälmarna från båt-gravarna i Vendel, Uppland. Vikingatid

Världskoll - Vem skulle du vara om du levde i ett annat land? Ung Ekonomi, Byteshandel Byteshandel Långt, långt innan vi hade sedlar och mynt så fanns det ändå ekonomi. Man bytte helt enkelt saker med varandra. Kanske en jägare kunde byta en hare mot fisk från en fiskare. Den tidigaste byteshandeln handlade troligen om sånt som man inte kunde klara sig utan i livet –mat. Byteshandel var något som människan snabbt lärde sig utnyttja. Under stenåldern var byteshandeln viktig. IndianpengarVissa folkslag behöll systemet med byteshandel längre än andra. Det närmsta indianerna hade till pengar var Wampum-pärlorna, som gjordes av musselskal. SlavhandelMan kunde också handla med tjänster, det vill säga att någon åtog sig att utföra arbete i utbyte mot något man ville ha. I krig var det viktigt att ta många slavar eftersom det var ett sätt att bättra på sin inkomst.

Educational Videos and Games for Kids about Science, Math, Social Studies and...

Related: