background preloader

Berättelser från vikingatiden

Berättelser från vikingatiden

http://www.youtube.com/watch?v=9epbkRu51nM

Related:  VIKINGARSvenska språketVikingatiden

Filmer vikingatiden Filmerna nedan ingår i studiematerialet för sfi. Filmerna är avsedda att ge ökad kunskap och förståelse av vikingatiden, men kan också användas för kommunikativa språkövningar i skolan. I studiematerialet för sfi ingår manus, samt förslag på frågor och övningar till kortfilmerna. De studerande arbetar i par eller i små grupper med frågorna och övningarna. 1. Norska är danska med svenskt uttal I skrift är det hårfin skillnad mellan danska och norskt bokmål. I tal tycker danskarna att norrmännen låter som svenskar. Det påstås att den kända norska författaren Ludvig Holberg en gång blev arresterad i danska Helsingør, anklagad för att vara svensk spion.

Kväde Kväde Skriv en dikt som uttrycker något du vill uppmärksamma. Det kan vara när du gjorde det där supermålet i fotbollen. Vikingatiden Självständiga kvinnor Vikingatidens kvinnor var självständiga och betraktades i det närmaste som jämbördig med mannen. Kvinnor kunde vara allt från husmor och prästinna till gårdens överhuvud, köpman, hantverkare, piga och så vidare. Att kvinnorna hade hög status märktes bland annat då männen var ute på långväga resor. Spela Vikingatiden 2 minuter sedan: En elev hade problem på nivå 3. Nivå 3 som tog 1 minut. 3 minuter sedan: En elev hade problem på nivå 1. Vikingar 1 som tog 1 minut. 5 minuter sedan: En elev hade problem på nivå 1. Vikingar 1 som tog 14 sekunder.

Vikingaborg Vikingaborg Det här behöver du:- Tjock kartong eller plywood- Penna, nål och tråd- Lim som kontakt- eller smältlim- Sand eller sågspån- Grön plakatfärg med pensel- Gamla dagstidningar- Tejp- Unga Faktas vikingamodellhus Du kan använda Unga Faktas vikingamodellhus för att bygga en vikingaborg. Överklassens franskeri fick egen form i folkmun "Varför exmerar du inte sparkstöttingen?" frågar den ryslige gårdskarlen Bergström den lille Åke i Bertil Malmbergs barndomsbok Åke och hans värld. Åke har fått sparken som tack för att hans far, den fina doktorn, har hjälpt Bergström med att mitt i natten leta rätt på hans minsting som kommit bort. Men det är Åke som har lurat grabben att gå vilse. Gåvan är för honom ett stort obehag, och han vill inte befatta sig med den.

Vikingamat Vikingamat Det finns inga recept från vikingatiden. Därför är det svårt att veta vad vikingen verkligen stoppade i sig. Man får helt enkelt utgå från vad som fanns tillgängligt för den vanlige vikingen. Vilka kryddor, örter och sädesslag som fanns att använda. Kor, får och getter hade man. Vikingarna handels- som rena plundringståg. Eran brukar man säga avslutades i och med slaget vid Hastings i södra England år 1066. Men egentligen stämmer inte detta då överfall och plundringar i fjärran länder förekom både långt före och efter dessa årtal, t.ex. var norske Magnus Barfot västerut och plundrade fram till år 1103 då han dödades på Irland - efter att först ha anfallit Västergötland två gånger! Många är de berättelser om vikingatåg som omtalas både i sagaform och på runstenar, en del av dessa avhandlas längre ner på denna sida - se även sidorna om resorna österut, Ingvarståget och kalendariet. Hemma hade man rejält stora gårdar som bestod av ett stort antal byggnader uppbyggda runt jättelika salar av trä, och kring gårdarna låg stora jordbruksmarker.

Spela Historia - Vikingatiden 1 timme sedan: Någon fick alla rätt på nivå 2. Lätt (Del 2) som tog 1 minut. 1 timme sedan: Någon hade problem på nivå 2. Lätt (Del 2) som tog 51 sekunder. 1 timme sedan: Någon fick alla rätt på nivå 1. Lätt (Del 1) som tog 50 sekunder. Vikingaby Vikingaby Klipp ut mallarna, färglägg och vik enligt beskrivningarna. Vill du ha flera hus är det bara att skriva ut mallarna flera gånger! Om du vill kan du också använda dem för att rita helt egna hus. Klistra ihop delarna vid flikarna, montera dem gärna på en lite stadigare pappskiva. Träden på bilden är grönmålad vitmossa.

Fridtjuv Berg smädades för den nya stavningsreformen Det började bland lärarna, som såg hur svårt det var för eleverna att stafva det swänska språket. Sjätte upplagan av Svenska Akademiens ordlista kom ut 1889 och medförde en viss lättnad: q byttes mot k i många ord, så att exempelvis kvinna inte längre behövde stavas qvinna. Då byttes även e mot ä i ord som gärna, där och älg. Lerkrus Lerkrus Det här behöver du:- Skollera- Vatten- En kniv- Kavel- Penna eller spetsig pinne- En skål eller ett fat Du kan ganska enkelt göra ett eget lerkrus, liknande de som användes under vikingatiden.

Related: