background preloader

Berättelser från vikingatiden

Berättelser från vikingatiden
Related:  VIKINGARVikingatiden

Filmer vikingatiden Filmerna nedan ingår i studiematerialet för sfi. Filmerna är avsedda att ge ökad kunskap och förståelse av vikingatiden, men kan också användas för kommunikativa språkövningar i skolan. I studiematerialet för sfi ingår manus, samt förslag på frågor och övningar till kortfilmerna. De studerande arbetar i par eller i små grupper med frågorna och övningarna. 1. Se filmen 2. Se filmen 3. Se filmen 4. Se filmen 5. Se filmen 6. Se filmen 7. Se filmen 8. Se film A Se film B Ladda ner Vikingar – ett studiematerial för sfi Ladda ner studiematerialet för Sfi (Pdf 5003 Kb) » (4,89 MB pdf) Du behöver Acrobat Reader för att öppna PDF-dokumenten »

Avsnitt 2: Flodkulturer – Man ska ha hus & vagn | Historiepratarna Länge levde människor på sådant som fanns att jaga och plocka i naturen men i och med att människorna börjar odla jorden och blev bofasta startade en av de största förändringarna i människans historia. En utveckling som några årtusenden senare ledde till att människor började bygga städer För mellan 6 000 och 4 000 år sedan börjar historiens första högkulturer växa fram. De första stadsborna levde för mer än femtusen år sedan i Mesopotamien och Egypten. Medverkande/Historiepratare: Adam Jönsson, Carl Ållebrand, Melisa Güner, Edward Roos & Klara Idh Lyssna på programmet här direkt. Länkar/lär dig mer:So-rummet: Medelhavsmuseet: Unga fakta: Film:Mumien:

Spela Historia - Vikingatiden 1 timme sedan: Någon fick alla rätt på nivå 2. Lätt (Del 2) som tog 1 minut. 1 timme sedan: Någon hade problem på nivå 2. Lätt (Del 2) som tog 51 sekunder. 1 timme sedan: Någon fick alla rätt på nivå 1. Lätt (Del 1) som tog 50 sekunder. 1 timme sedan: Någon hade problem på nivå 1. 1 timme sedan: Någon hade problem på nivå 1. 2 timmar sedan: Någon fick alla rätt på nivå 2. 2 timmar sedan: Någon fick alla rätt på nivå 1. 4 timmar sedan: En elev hade problem på nivå 1. 6 timmar sedan: Någon hade problem på nivå 1. 2017-04-09 07:49: Någon fick alla rätt på nivå 1. Vad kan du om Vikingatiden? Här får du tränar på frågor som har med Vikingatiden att göra. Nivå 1, 2 Flervalsfrågor - På varje nivå får du upp till tio frågor med eller utan bilder, video och ljud. Beräkning av kunskapspoäng Varje avklarad nivå ger 1 kunskapspoäng i detta spel. Spelinfo Det finns totalt 3 kommentarer om detta kunskapsspel.

Vikingaborg Vikingaborg Det här behöver du:- Tjock kartong eller plywood- Penna, nål och tråd- Lim som kontakt- eller smältlim- Sand eller sågspån- Grön plakatfärg med pensel- Gamla dagstidningar- Tejp- Unga Faktas vikingamodellhus Du kan använda Unga Faktas vikingamodellhus för att bygga en vikingaborg. Här till höger ser du en bild på hur en vikingaborg kunde se ut. Mät upp en bit kartong eller plywood som är 90 X 90 cm. Dra streck från hörn till hörn så att du får ett kryss över plattan. Blanda grön plakatfärg med sand eller sågspån och måla hela plattan utom murens utsida. Rita upp fyra vägar som möts i mitten av borgen.

Odens rike: Ragnarök I vikingarnas tro kallas berättelsen om när jorden går under och tiden tar slut för Ragnarök. Det är det sista stora slaget där Loke har bytt sida och slåss tillsammans med jättar och monster mot gudarna. Lena hälsar på hos smeden som gör vikingarnas livsfarliga och fruktade svärd. Vikingarna är övertygade om att han har magiska krafter, han som kan göra det hårda järnet alldeles mjukt. Lena testar bågskytte och tittar i vikingarnas utrustningsrum där det finns hjälmar, brynjor och en konstig yxa som är till för att kasta på fiender. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac.

Vikingatiden, en lärobok för svensk grundskola Varför en lärobok om vikingatiden? Förord Bakgrunden till den här historieboken är en artikel i DN 2015 om att det fattas kvinnor i moderna historieböcker. Det var så illa att det fanns fler namngivna manliga nazister i en bok, än det fanns kvinnor. Källa: (betalartikel numera, otroligt synd, men se gärna filmklippet på sidan) Detta fick mig att tänka till. Den här läroboken är den första i en planerad serie av historieböcker. Bokens innehåll är ämnesövergripande och för att underlätta finns en liten färgkodning överst på varje kapitelsida som visar vilket ämne som täcks av kapitlets innehåll. Färgkoder Röd Historia Grön Geografi Blå Religion Gul Samhällskunskap Orange Svenska Svart Teknik Brun Slöjd Grå Bild och Musik Böckerna släpps under CC 3,0 licens vilket i korthet innebär att du kan göra vad du vill med innehållet förutom att själv tjäna pengar på det.

Vikingaby Vikingaby Klipp ut mallarna, färglägg och vik enligt beskrivningarna. Vill du ha flera hus är det bara att skriva ut mallarna flera gånger! Om du vill kan du också använda dem för att rita helt egna hus. Klistra ihop delarna vid flikarna, montera dem gärna på en lite stadigare pappskiva. Träden på bilden är grönmålad vitmossa. Om du klickar på bilderna nedanför laddar du hem mallarna. För att kunna öppna och skriva ut filerna behöver du Adobe Reader.

Vikingar - Historiska Lärarhandledning för ett museibesök eller ett virtuellt besök på museets webbplats: Hur såg en viking ut? Var vikingar bara män? Hur skapades bilden av vikingen och var möter vi vikingen i modern tid? Förslag till hur grupper kan arbeta i utställningen med museets pedagoger eller på egen hand.Beskrivning av utställningen.Karta över utställningen.Presentation av utställningens olika delar med frågor av olika svårighetsgrad. Ladda ner lärarhandledningen som PDF Du behöver Acrobat Reader för att öppna PDF-dokumenten » Spela Vikingatiden 6 minuter sedan: Någon hade problem på nivå 1. Vikingar 1 som tog 13 minuter. 8 minuter sedan: Någon hade problem på nivå 4. Nivå 4 som tog 2 minuter. 9 minuter sedan: Någon hade problem på nivå 3. Nivå 3 som tog 1 minut. 11 minuter sedan: Någon hade problem på nivå 2. 12 minuter sedan: Någon hade problem på nivå 1. 36 minuter sedan: Någon hade problem på nivå 1. 55 minuter sedan: Någon hade problem på nivå 1. 1 timme sedan: Någon fick alla rätt på nivå 4. 1 timme sedan: Någon fick alla rätt på nivå 4. 1 timme sedan: Någon hade problem på nivå 1. Spelet riktar sig mot åk 4-6 och handlar om vikingatiden. Klicka på rätt svarsalternativ. Nivå 1, 2, 3, 4 Flervalsfrågor - På varje nivå får du upp till tio frågor med eller utan bilder, video och ljud. Beräkning av kunskapspoäng Varje avklarad nivå ger 1 kunskapspoäng i detta spel. Recensioner Ytterligare spelinformation Rapportera Det finns totalt 40 kommentarer om detta kunskapsspel.

Kungaboll Kungaboll Det här behöver du:- 2 st tvättsvampar- 5-6 st gummiband- 3 st pingisracket eller gör du 3 st egna racketar ReglerMan kan vara hur många som helst, men det är bara tre stycken som spelar samtidigt. Man står tre stycken i en ring och slår bollen till varandra.Man måste inte slå till samma person hela tiden, man kan väljer själv vem man vill slå till. Spelarna ökar långsamt takten. När en person till slut missar bollen så åker han/hon ut och en annan spelare kommer in. Till slut är det bara två personer kvar och de ska spela mot varandra. Hur man gör bollenDu tar tvättsvamparna och lägger ihop dem. Vikingatiden Självständiga kvinnor Vikingatidens kvinnor var självständiga och betraktades i det närmaste som jämbördig med mannen. Kvinnor kunde vara allt från husmor och prästinna till gårdens överhuvud, köpman, hantverkare, piga och så vidare. Att kvinnorna hade hög status märktes bland annat då männen var ute på långväga resor. Kvinnans starka ställning under vikingatiden innebar inte att hon ägnade sig åt vad vi idag betraktar som typiskt manliga sysslor. De typiskt kvinnliga sysslorna hindrade dock inte kvinnorna från att utöva idrott. Den nordiska kvinnans starka ställning väckte stor uppmärksamhet och förvåning hos utländska handelsmän som besökte Norden. När sedan kristendomen bredde ut sig i Norden minskade kvinnans status. Läs mer om vikingarnas jordbruk, upptäcktsresor och kolonisation m.m Nordens kristnande avslutar vikingatiden Under den tid som hade gått sedan vikingarnas första anfall mot klostren på de brittiska öarna under 700-talet och början av 800-talet hade mycket hänt i Europa.

Kristendomen Skandinavien var ovanligt på så sätt, att man där fortfarande höll fast vid sin asatro, medan resten av Europa var kristet. Många kungar i andra länder skyllde vikingarnas våldsamma beteende på just deras religion. Omkring år 825 hade den franske munken Ansgar landstigit på Björkö och börjat undervisa folk där i den kristna läran. Han var vad man kallar en missionär. En annan missionär hade inte lika stor tur. Det var praktiskt för vikingarna att bli kristna. Norges kung Olav Tryggvesson införde kristendomen i sitt land, samt på Grönland och Orkneyöarna. De gudabilder som användes i de gamla riterna fick inte stå framme synliga, utan gömdes undan i ett litet specialrum i huset. Kristna vikingar övertalar De kristna missionärerna var ofta ensamma och fick lita till sin vänlighet och övertalningsförmåga. Kung Olavs missionärer reste runt i grupp, och hette Eyvind huggorm, Trond skelögde, Berse den starke, Kettil den höge, Sigurd dolk och Grotjard den raske. Kristendomen i Sverige

Kväde Kväde Skriv en dikt som uttrycker något du vill uppmärksamma. Det kan vara när du gjorde det där supermålet i fotbollen. En riktig viking förväntades kunna dikta en rytmisk berättelse för att beskriva en händelse i samma ögonblick som den ägde rum. Vikingen komponerade kväde när ett tillfälle var värt att uppmärksammas. Att vara krigare och samtidigt poet betydde att vara fullkomlig i vikingakretsar. En krigare som besegrats kunde vända sig till sin motståndare och kväda ett stycke som var en kommentar till det som hände just då. ”Nu du mig dräptmed vapen arga.Icke något aggjag mot dig hyser.Med glädje mitt hjärtaklingan omfamnar.” Det var ett storartat sätt att sluta sina dagar på.Men ibland blev motståndaren så rörd att han lät bli att döda den poetiske vikingen. Man kunde också göra kväden om gudar och stora hjältar. Det kan du också göra. Skriv ett 6 – 12 radigt kväde. Du kan tänka på att det inte finns några exakta regler för hur ett kväde ska se ut.

Related: