background preloader

Året runt i naturen

Facebook Twitter

Vad kan man äta av våra vanligaste ogräs? NATURSPANARNA © Kerstin Riedel. Odla mygg med Jonathan och Benjamin! NATURSPANARNA. Biologi årkurs 1-3 - undervisningsstöd. I övningen får eleverna fundera över, diskutera och lära sig mer om hur deras vardagskonsumtion hänger samman med enkla näringskedjor och samband i naturen.

Biologi årkurs 1-3 - undervisningsstöd

Övningen återkommer i en mer komplex form i de högre årskurserna. Fler övningar för årskurserna 1-3 hittar du i vänstermenyn. En av utgångspunkterna och även slutsatserna i den här övningen är att ingenting försvinner. Innehållet (materian) i föremålet eller varan som eleverna fått fundera över kretsar runt i kretslopp. Vi lånar materian för att bygga upp vår kropp, men när vi använt den en tid återgår den till andra delar av kretsloppet.

Honungsfabriken: Pollen är gott - UR Skola. Näringskedja by Evelina Hansson on Prezi. Höstens första No-projekt del 1. Oj, vad roligt vi har haft med alla NO-lektioner som vi har haft fram tills nu!

Höstens första No-projekt del 1

Njutbart att få jobba med nyfikna naturvetare som vill undersöka och lära sig massor. Höstens No-projekt del 2. Höstens No-projekt del 3. Höstens No-projekt del 4 ”Lav is in the air….” En av morgnarnas Grej of the day blev om lavar, efter att fröken varit hemma i sitt barndomshem och upptäckt massor av olika lavar bara på några träd och växande på trappan.

Höstens No-projekt del 4 ”Lav is in the air….”

Dessutom hade hon plockat massor av blåbär i skogen någon helg tidigare och fått syn på några riktigt lustiga lavar. det blev en No-dag med tema lavar. Vi jobbade med följande saga som hjälpte oss att förstå skillnaden mellan mossor och lavar. Naturskyddsföreningen. Monarch Butterfly Metamorphosis time-lapse FYV 1080 HD. Honungsfabriken: Pollen är gott - UR Skola. Masken och myran del 1. Hur ska det gå för myran? NATURSPANARNA. KNOPPISAR. Monarch Butterfly Metamorphosis time-lapse FYV 1080 HD. Ett aspblad. Temapromenad_Fiskar_Liber.pdf. Berättelser om natur och naturvetenskap. Under barns utveckling vidgas världen och de upptäcker sin omvärld.

Berättelser om natur och naturvetenskap

Ord och begrepp är viktiga i denna process. Litteraturen är fylld av naturskildringar, men för att kunna ta till sig det som skildras krävs att man har både en känsla för naturen och en kunskap om naturen. En bra berättelse innehåller spänning, överraskningar och känslor. Det går lätt att komma ihåg innehållet i en berättelse som engagerar. Men hur går det till att skapa en bra berättelse? Kursplanen för naturorienterande ämnen, åk 1-3, Centralt innehåll ”Berättelser om natur och naturvetenskap”: Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Flipbook_activity. Evas vinterplåster - Smitta och Immunförsvaret. Varför+har+vi+årstider. Varför+har+vi+årstider. Lektion se 19923 plan. host. Alm42_start_130909. Lektion se 22046 plan. sommar. Lektion se 19924 plan. vinter. Skapa ett kretslopp i miniatyr - NSVA.

INSECTES : Images SVT. Ex1uppg3. Lektion se 22774 Arstider1. Lektion se 21025 plan. var. Lektion se 20205 Massagesaga Hosten. Skapa ett kretslopp i miniatyr - NSVA. Skapa ett kretslopp i miniatyr - NSVA. Vilken nytta har vi av naturen? Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet samt intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

Vilken nytta har vi av naturen?

Det här undervisningsstödet fokuserar på ekosystemtjänster. Under fliken Om ekosystemtjänster ges en introduktion i vad det nya begreppet i kursplanen innebär. Här finner du också en översiktsbild som illustrerar fyra områden där naturen är till nytta för människan. Övningar som visar på progression. Vilken nytta har vi av naturen? Barr och Pinne räddar världen: Allemansrätten. En man är ute i skogen med sin hund som springer fritt och skrämmer alla djuren.

Barr och Pinne räddar världen: Allemansrätten

Mannen är i full färd med att bryta av en stor gren för att ge till hunden. Barr och Pinne rycker ut och hinner precis fram så att de kan hindra mannen från att bryta av grenen. Hage i kontrollrummet trycker på den magiska knappen och mannen somnar, men varken Barr eller Pinne vet så mycket om allemansrätt - eller vad de ska göra med hunden. Som tur är vet Stickan allt: "Tänk på hur du beter dig i naturen. Så att det blir bra både för oss och djuren. " Träd. Lämplig årstid: året runt Vad är ett träd?

Träd

Ett träd är en vedväxt som är minst sex meter hög och som har en huvudstam som inte grenar sig alldeles vid markytan. Trädet består av stam, rötter och krona. Rovdjurscentret De 5 Stora - Hostpyssel.pdf. Autumn Worksheets. STW Filing Cabinet Logged in members can use the Super Teacher Worksheets filing cabinet to save their favorite worksheets.

Autumn Worksheets

Quickly access your most commonly used files AND your custom generated worksheets! Please login to your account or become a member today to utilize this helpful new feature. :) [x] close This document has been saved in your Super Teacher Worksheets filing cabinet. Here you can quickly access all of your favorite worksheets and custom generated files in one place! Click on My Filing Cabinet in the menu at the upper left to access it anytime! Grade Level Estimation Title: Grade Level Estimation: 1st2nd3rd4th5th Grade level may vary depending on location and school curriculum. Common Core Standards. Sequencing Worksheet - Planting A Seed. Vad händer just nu i naturen? 3D Hand Trees - Exploring the 4 Seasons. Create your own forest with these Hand Trees.

3D Hand Trees - Exploring the 4 Seasons

They're simple to create & are ideal for exploring the changing seasons. To make our Hand Trees we used thick card from some recycled packaging & Minnie drew around her hands & arms to create the shape below. (Initially we tried using corrugated card from a cardboard box but found it was less sturdy when the tree was complete.)