background preloader

Pedagogiskt

Facebook Twitter

Sweden Academy. Fo rst sedan av @lindas.klassrum. Skapa lugn efter rasten - Mia Kempe. Gränslöst digitalt lärande. Jag och flera av mina kollegor tycker att många barn idag har svårare att koncentrera sig.

Gränslöst digitalt lärande

Vi upplever att de har kortare uppmärksamhetsspann och att lektionerna behöver vara varierade och underhållande för att hålla kvar elevernas fokus. Sb88swedish. 15 inspiring quotes chosen by teachers, for teachers. “Motivation, creativity and freedom are my most powerful educational tools,” says Cyprus teacher Evanthia Poyiatzi.

15 inspiring quotes chosen by teachers, for teachers

To sharpen your motivation, creativity and freedom this week, read (and share!) How to Create Your Own Fairy Lantern - DIY Craft Projects. If you’re looking for a project to decorate your home easily, effectively, and quickly, this Mason Jar Fairy Lantern is so stunning, especially when the battery-powered tea light candle is on and all the other lights in the house are off.

How to Create Your Own Fairy Lantern - DIY Craft Projects

Simply by adding cute fairy cutouts and dressing up an average mason jar with glitter, you can create the perfect lantern for your home or patio. Kognitionssimulatorn. Affischer inför 21 mars #rockasockorna. Nu finns fina affischer att sprida inför 21 mars!

Affischer inför 21 mars #rockasockorna

Anna Ökvist har ritat och tagit fram affischer i A3 och A4 och även en anpassad bild för Instagram. Ladda ner dem här nedan. Välproducerat innehåll för lärare som vill använda metoden “Flipped Classroom” (Det omvända klassrummet) i sin undervisning. Flippa det NU! Pedagogiska samtal – vilka spår kan man se? – ThereseLinnér. Under hösten har vi haft två bokcirklar igång på vår skola.

Pedagogiska samtal – vilka spår kan man se? – ThereseLinnér

Den ena boken vi läste var Greppa språket, vilket all personal jobbat med och pratat om på våra arbetslagsmöten. Den andra bokencirkeln har varit för alla som undervisar i F-6 på vår skola. Vi har alla läst Göran Svanelids bok De fem förmågorna för att sedan mötas kring frågeställningar som jag tillsammans med mina förstelärarkollegor har satt ihop. Frågorna har inneburit att titta på sin egen praktik, diskutera olika tankar från boken och dela med sig av det som sker i var och ens klassrum samt funderat över för och nackdelar med The big five som modell. Vi har haft fyra tillfällen tillsammans. Skickliga lärares relationsarbete viktigt för eleverna. Duktiga lärare löser svåra undervisningssituationer genom ständiga improvisationer och de tar huvudansvaret för relationen till eleven i mötet ansikte mot ansikte.

Skickliga lärares relationsarbete viktigt för eleverna

Det visar en avhandlingsstudie med fokus på mötet mellan elever och lärare. Ann-Louise Ljungblad I den mikroetnografiska studien valde elever fyra särskilt duktiga lärare. Lärarnas sätt att möta elever, ansikte mot ansikte, videofilmades under matematiklektioner. Främst fokuserades svåra situationer där lärare tvingades ta snabba, ibland sekundsnabba, beslut. Information för barn. Lärande Perspektiv. Kanske har du kommit dit att du vet hur du ska lära dig på bästa sätt.

Lärande Perspektiv

Jag vet till exempel att jag lär mig bäst när jag har ett behov av en viss kunskap – när jag måste veta för att klara ett uppdrag; när jag måste veta för att att jag känner mig väldigt intresserad. Jag vet följaktligen att jag inte är så bra på att lära om jag inte behöver kunskapen just nu; om jag är ointresserad. Åsa Anevik är långt ifrån ensam om detta. Tillsammans lyfter vi varje barn. Fullersta rektorsområde, med sina 950 elever, består av Källbrinksskolan (7–9), Skogskällan (F–6) och Stenmoskolan (F–3). – Viktiga förutsättningar för lärande och utveckling är att man blir sedd som den man är och bemött utifrån de förutsättningar och förkunskaper man har, säger rektor Annika Einarsson, som tillsammans med tre biträdande rektorer ansvarar för verksamheten i hela rektorsområdet. – Vår huvudsakliga arbetsuppgift som skolledare är att skapa förutsättningar för allas lärande på skolan, förklarar hon.

Tillsammans lyfter vi varje barn

För Annika och hennes kollegor är trygghet en grundförutsättning för skolans hela verksamhet. Ledorden är trygghet, kreativitet och lärande. Studiepaket till stödmaterial om särskilt begåvade elever. Studiepaketet kan användas av pedagoger, personal i elevhälsan och rektorer vid möten, arbetslagsträffar, studiedagar eller kompetensutvecklingsinsatser.

Studiepaket till stödmaterial om särskilt begåvade elever

Det går bra att arbeta med studiepaketet vid ett eller flera tillfällen. Så här arbetar du Varje del i studiepaktetet innehåller frågor som tar sin utgångspunkt i vissa angivna avsnitt i stödmaterialet Särskilt begåvade elever. Ni som ska arbeta med dessa frågor förbereder er på egen hand genom att läsa de angivna avsnitten i stödmaterialet. Tron på en dynamisk skola för alla – Förstelärarbloggen. Skolan, möjligheternas land.

Tron på en dynamisk skola för alla – Förstelärarbloggen

Hur tillgänglig är den? Lärmiljöer ska utformas så att de blir tillgängliga för alla barn och elever. Förstelärare, speciallärare och lärare som ett reflekterande team borde samarbeta i större utsträckning för att utveckla dynamiska lärmiljöer. I onsdags deltog jag i Lärarförbundets inspirerande nätverksträff för förstelärare. Inför träffen hade vi läst och reflekterat över innehållet i boken Förstelärare - En handbok av Per Kornhall.

I skollagens tredje kapitel framgår det tydligt att varje elev ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Digital verktygslåda – NODSTRÖM EDUCATION. Digital verktygslåda Här hittar ni en sammanställning av olika digitala verktyg som kan nyttjas för att stödja arbetet med formativ bedömning. De olika verktygen är inte direkt kopplade till en specifik nyckelstrategi eller olika metoder utan det finns en stor flexibilitet och valfrihet att anpassa användandet av verktygen utifrån vilken effekt man vill uppnå.

De digitala verktygen som presenteras är hämtade från den egna undervisning samt förslag på hur dessa kan användas inom skolans verksamhet oberoende av skolform. Du hittar även förslag på alternativa digitala verktyg inom samma kategorier med liknande funktioner som erbjuder alternativa valmöjligheter. . ClassHandbookSamplePages. Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå. Terminsstart 2016 – Vi är en klass som… En ny termin startade idag och var är väl bättre än att plocka fram det bästa från den tidigare terminen och låta det bli bilden av det framtida arbetet.

Därför inledde vi terminen med att summera hur många av förra terminens lektioner var. Jag skrev på tavlan vad jag tyckte var en beskrivning av klassen sätt att jobba. Eleverna fick tycka till och ha synpunkter på om det stämde eller inte. Ursäkta jag är sen, men jag är lite dåligt uppfostrad! När vi vuxna kommer för sent, så brukar vi inte skylla på att vi är dåligt uppfostrade. Och trots att min egen mamma har sagt att jag inte får gå in med skorna på, så gör jag det ibland ändå. Både vuxna och barn gör rätt och fel. Skola365. Missa inte årets mathögtider – ladda ner vår kalender! Snart kommer ny bok om maktlekar och dolda kränkningar! - Maktlekar. Bedömningsstöd. Skolverket arbetar kontinuerligt med att utveckla bedömningsstöd i form av kartläggnings- och diagnosmaterial, prov och enskilda uppgifter med tillhörande bedömningsanvisningar och diskussionsmaterial.

Syftet med bedömningsstöden är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. Till skillnad från de nationella proven är bedömningsstöden inte obligatoriska för skolan att använda. Arbetsro i klassen - Mia Kempe. Under de snart 20 år jag har arbetat som lärare har det hänt mycket i skolans värld. En del saker har gjort det enklare att undervisa. Andra saker har gjort att mitt arbete som lärare är mer utmanande än tidigare. En utmaning som blivit större med åren är att skapa lugn och arbetsro i klassrummet. Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. BARN I BEHOV – Malene: Barn ska ha rätt att ”inkluderas” – och de ska ha rätt att slippa!

Under många år har ordet ”inkludering” varit modernt och det har också varit politiskt korrekt att tycka att alla barn ska inkluderas i den svenska skolan. När jag blev färdig lärare för 20 år sedan, tyckte jag att det var självklart att barn med funktionsnedsättningar skulle har ”rätt” att inkluderas i den svenska grundskolan. Att lära sig att vara med normativa barn skulle göra det lättare för barn med funktionsnedsättningar att anpassa sig, lära sig och sedan ta en plats i samhället på ett enklare sätt – för att man genom grundskolan lärt sig hur, tänkte jag på den tiden. Och så tänkte och tyckte alla på den tiden, vågar jag påstå. Så gick det några år. Jag fick en dotter. Language of Listening® Parent Training. My post How to Help a Perfectionist Child on Medium.com struck a chord! Comments and questions poured in on my colleague Rachel Macy Stafford's Hands Free Revolution page after she shared it with her readers.

Bouncy Balls - Bounce balls with your microphone! Bo Hejlskov Elvéns blogg. Jag har vid ett par tillfällen träffat Damian Millton. Han är sociolog och doktorerar just i dagarna på en avhandling med fokus på funktionsnedsättningar. How To Weave Growth Mindset Into School Culture. Adilene Rodriguez admits she has always struggled with academics. Especially in middle school she hated getting up early, found her classes boring and didn’t really see where it was all going.

When she started her freshman year at Arroyo High School in San Lorenzo, California, just south of Oakland, she was a shy student who rarely spoke up in class and had little confidence in herself as a scholar. Reflektioner, tips och tankar från mitt lärarliv. Läs, återberätta, sammanfatta, förutse, läs… Ett evidensbaserat arbetssätt med läsning. PALS i praktiken. Krig gör att många barn måste fly. S pratar du med barn om obehagliga h ndelser - BRIS. När media rapporterar om otäcka och svåra händelser kan det väcka tankar och känslor hos barn och de kan ha behov av att prata om det de hör och ser på nyheterna. En skolblogg från moobis.se. Retorikundervisning i 12 steg » Retorik i skolan. Ullis skolsida.

Kunskapsmatrisen. Glänta gärna på dörren och ta del av tips och idéer från mitt klassrum! Bloggen Läsambassaden - Läsambassadören. 1438934880Publicerad igår kl. 11:08 Min man och min tolvåriga son är duktiga fotbollsläsare. Welcome Back to School Letters with a Technology Twist. Do you send Welcome Back to School letters to your students before school starts? The past two years, we have been able to put a letter to our students in the envelope that gets mailed out the week before school starts.

Hej förälder! Det är jag som är ditt barns pedagog och lärare. Mitt lilla klassrum på nätet - Hem. 15+ Sure-Fire Tips for Calming an Angry Child. Hjärnforskare vill att skolan tänker om. "Sätt ord på läsförståelsen" Läs- och språksatsningen. TOE WALKING: SHOULD YOU BE WORRIED? - The Inspired Treehouse. Hjärnforskare vill att skolan tänker om. En annan du » Hjälp, jag vill göra annorlunda! (Gränser med respekt, del 1)

Barns perspektiv på fritidspedagogens roll på fritids och i skolan. Hur vi lär av John Hattie, Gregory Yates utgiven av Natur & Kultur Akademisk. Sommarbingo / läsbingo för VUXNA. Livsviktig information - så hjälper du ett barn som satt i halsen. Inkluderande sommarläsjakt, vad är det? Flippa på lågstadiet – när, var hur vi gör! ”Snöbollskrig” – en övning om förväntningar » Retorik i skolan. När stödet i skolan brister. Introduktion till geocaching med barn. Om läs- och skrivinlärning. Handlingsplan_s%c3%a4rksiltst%c3%b6d.pdf. Pedagogisk Kartläggning/Utredning – Pedagogiska utredningar/kartläggningar och handledning. När plan A inte funkar… ”Arga barn behöver hjälp att tänka” Aggressivitet – en nödvändig del av familjelivet. Barnperspektivet.se. Auditory System: Sensory Processing Explained.

”Att skapa smarta sammanhang där barn kan lyckas” Start. Bildstöd med Emojis. Vårt välkomstbrev till ettagluttarna. Tecken som stöd. Skåpet Tage är bra för både miljön och plånboken. Keynote-mall för Grej of the Day - Tutman. Specialundervisning för alla elever. Åtgärdsbank - Umeå. Free brain breaks for your classroom - GoNoodle. Mikrolektioner ett sätt att öka lärande och lärlusten hos elever.

20 saker du inte får glömma ifall du älskar en person med ADHD/ADD. Matematik matriser. Sju timmar om... TheGrejOfTheDay. Vad alla tränare bör känna till om barn- och ungdomsidrott. Kunskapsstjärnan - Spela, träna och ha roligt. Nio appar för att lära sig svenska. En språkinriktad undervisning ger ALLA elever möjlighet att lyckas. 10 fakta som alla borde känna till om Aspergers syndrom. Aspie-kriterierna. Problemlösning. En annan du » ”Titta, en röd bil!” Om varför vuxna avleder barn och varför barn ogillar att bli avledda. PP-saken-f%C3%B6r-dagen.pdf. Victorias ADHD - autism - blogg om NPF. The Middle School Mouth: More on Interactive Notebooks. SLI Education. 22 känslor som alla högstadielärare känner igen - amelia. The Heart of Teaching: What It Means to be a Great Teacher.