background preloader

Pedagogiskt

Facebook Twitter

Sb88swedish. 15 inspiring quotes chosen by teachers, for teachers. “Motivation, creativity and freedom are my most powerful educational tools,” says Cyprus teacher Evanthia Poyiatzi. To sharpen your motivation, creativity and freedom this week, read (and share!) The 15 inspiring ideas and quotes below — handpicked for you by Evanthia and her fellow TED-Ed Innovative Educators: Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire.

“For the mind does not require filling like a bottle, but rather, like wood, it only requires kindling to create in it an impulse to think independently and an ardent desire for the truth.” — Plutarch “I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.” — Maya Angelou “Let us remember: one book, one pen, one child and one teacher can change the world.” — Malala Yousafzai “We are what we believe we are.” — C.S. “We must take sides. “Well-behaved women seldom make history.” — Laurel Thatcher Ulrich “I have not failed. How to Create Your Own Fairy Lantern - DIY Craft Projects. If you’re looking for a project to decorate your home easily, effectively, and quickly, this Mason Jar Fairy Lantern is so stunning, especially when the battery-powered tea light candle is on and all the other lights in the house are off.

Simply by adding cute fairy cutouts and dressing up an average mason jar with glitter, you can create the perfect lantern for your home or patio. With so many different shapes and sizes of mason jars, you can really make this project your own. You could even use different types of flowers or berries to dress up the jars. Basically, you have the power to make your home feel magical, no matter the jar embellishments you decide to use. The power is in your hands! Unlike many DIY projects, you also have the ability to easily find all of the materials you need with easy-to-follow, step-by-step instructions, making this a fun project you could even do with the kids. If you love fairy crafts as much as we do, you can find more fairy related DIY projects here. Kognitionssimulatorn. Affischer inför 21 mars #rockasockorna. Nu finns fina affischer att sprida inför 21 mars!

Anna Ökvist har ritat och tagit fram affischer i A3 och A4 och även en anpassad bild för Instagram. Ladda ner dem här nedan. Skriv ut! Sätt upp! Kom ihåg att tagga med #rockasockorna Affisch A3 jpg Affisch A3 pdf Affisch A4 jpg Instagrambild jpg Downs syndrom-dagen, World Down Syndrome Day, uppmärksammas världen över den 21/3. FLIPPAdet.NU | Välproducerat innehåll för lärare som vill använda metoden “Flipped Classroom” (Det omvända klassrummet) i sin undervisning. Flippa det NU! Pedagogiska samtal – vilka spår kan man se? – ThereseLinnér. Under hösten har vi haft två bokcirklar igång på vår skola. Den ena boken vi läste var Greppa språket, vilket all personal jobbat med och pratat om på våra arbetslagsmöten. Den andra bokencirkeln har varit för alla som undervisar i F-6 på vår skola.

Vi har alla läst Göran Svanelids bok De fem förmågorna för att sedan mötas kring frågeställningar som jag tillsammans med mina förstelärarkollegor har satt ihop. Frågorna har inneburit att titta på sin egen praktik, diskutera olika tankar från boken och dela med sig av det som sker i var och ens klassrum samt funderat över för och nackdelar med The big five som modell. Vi har haft fyra tillfällen tillsammans. Det har varit väldigt intressanta diskussioner och samtidigt har vi fått titta in i varandras praktiker, fått ta del av lite nya tankar från boken men också kopplat på forskning som handlar om digital läsning. När jag mötte en kollega som jobbar tillsammans med elever i förskoleklassen blev jag påmind om mina tankar kring uppföljning. Skickliga lärares relationsarbete viktigt för eleverna.

Duktiga lärare löser svåra undervisningssituationer genom ständiga improvisationer och de tar huvudansvaret för relationen till eleven i mötet ansikte mot ansikte. Det visar en avhandlingsstudie med fokus på mötet mellan elever och lärare. Ann-Louise Ljungblad I den mikroetnografiska studien valde elever fyra särskilt duktiga lärare. Lärarnas sätt att möta elever, ansikte mot ansikte, videofilmades under matematiklektioner. Främst fokuserades svåra situationer där lärare tvingades ta snabba, ibland sekundsnabba, beslut. Eleverna valde lärare med god relationell förmåga Ann-Louise Ljungblad tar utgångspunkt i barnkonventionen och barns rättigheter att ingå i demokratiska relationer. Elever fick därför namnge lärare som de tyckte kunde möta dem på ett tryggt och utvecklande sätt. Ljungblad beskriver att hennes nyfikenhet väcktes av vad dessa lärare gör som är så betydelsefullt så att eleverna namngav dem.

Ett positivt urval av lärare Improviserade i de svårare undervisningssituationerna. Information för barn. När man VILL lära | Lärande Perspektiv. Kanske har du kommit dit att du vet hur du ska lära dig på bästa sätt. Jag vet till exempel att jag lär mig bäst när jag har ett behov av en viss kunskap – när jag måste veta för att klara ett uppdrag; när jag måste veta för att att jag känner mig väldigt intresserad.

Jag vet följaktligen att jag inte är så bra på att lära om jag inte behöver kunskapen just nu; om jag är ointresserad. Åsa Anevik är långt ifrån ensam om detta. Engagemang och intresse är en mycket stor drivkraft hos de flesta. När fritidshemmen har barngrupper i den storlek som tillåter dem att utföra sitt uppdrag, finns stora förutsättningar för lärande där. Linn gillar inte matte. När vi riggar affären på fritidshemmet tänker vi att barnen kan skapa och vara kreativa i utformningen av sina lekar. På fritidshemmen tar vi sällan fram räkneuppgifter och uppmuntrar barnen att öva.

Förmågor är något som ”är i ropet”. Tillsammans lyfter vi varje barn. Fullersta rektorsområde, med sina 950 elever, består av Källbrinksskolan (7–9), Skogskällan (F–6) och Stenmoskolan (F–3). – Viktiga förutsättningar för lärande och utveckling är att man blir sedd som den man är och bemött utifrån de förutsättningar och förkunskaper man har, säger rektor Annika Einarsson, som tillsammans med tre biträdande rektorer ansvarar för verksamheten i hela rektorsområdet. – Vår huvudsakliga arbetsuppgift som skolledare är att skapa förutsättningar för allas lärande på skolan, förklarar hon.

För Annika och hennes kollegor är trygghet en grundförutsättning för skolans hela verksamhet. Ledorden är trygghet, kreativitet och lärande. – Att trygghet kommer som nummer ett är en naturlig följd av att vi anser det vara omöjligt att vara kreativ och att utvecklas om man inte känner sig trygg, förklarar hon. Innan Annika kom till Fullersta arbetade hon 30 år i Norra Botkyrka, och hon berättar att hon brinner lite extra för barn i behov av särskilt stöd. Studiepaket till stödmaterial om särskilt begåvade elever. Studiepaketet kan användas av pedagoger, personal i elevhälsan och rektorer vid möten, arbetslagsträffar, studiedagar eller kompetensutvecklingsinsatser.

Det går bra att arbeta med studiepaketet vid ett eller flera tillfällen. Så här arbetar du Varje del i studiepaktetet innehåller frågor som tar sin utgångspunkt i vissa angivna avsnitt i stödmaterialet Särskilt begåvade elever. Ni som ska arbeta med dessa frågor förbereder er på egen hand genom att läsa de angivna avsnitten i stödmaterialet. När ni sedan träffas kan det vara bra att inledningsvis se de två korta introduktionsfilmerna.

Därefter kan arbetet med frågorna börja. Frågorna är utformade så att de ger er möjlighet att samtala, reflektera och utbyta erfarenheter och idéer om hur den egna verksamheten är utformad, vilka styrkor som finns och vad som skulle kunna utvecklas. Avslutningsvis, sammanfatta vad som kommit fram i samtalen och vilka utvecklingsbehov ni har uppmärksammat. Studiepaketets tre delar Läs först stödmaterialet. Tron på en dynamisk skola för alla – Förstelärarbloggen. Skolan, möjligheternas land. Hur tillgänglig är den? Lärmiljöer ska utformas så att de blir tillgängliga för alla barn och elever. Förstelärare, speciallärare och lärare som ett reflekterande team borde samarbeta i större utsträckning för att utveckla dynamiska lärmiljöer.

I onsdags deltog jag i Lärarförbundets inspirerande nätverksträff för förstelärare. Inför träffen hade vi läst och reflekterat över innehållet i boken Förstelärare - En handbok av Per Kornhall. Vi lyfte intressanta aspekter som rör skolutveckling och jag delade med mig av mina tankar kring avsnittet Vår moraliska skyldighet, vilket kan sammanfattas med följande ord: Alla ska i mål, alla barn ska lyckas i skolan.

I boken skriver Kornhall (2015) att hundratals huvudmän och tusentals skolor bryter mot skollagen. Med öppna ögon måste vi anta ett normkritiskt perspektiv för att få syn på det som begränsar individer från att lära och utvecklas i skolan. I skolan välkomnas mångfald. Tillgänglighetsmodellen, SPSM. Digital verktygslåda – NODSTRÖM EDUCATION. Digital verktygslåda Här hittar ni en sammanställning av olika digitala verktyg som kan nyttjas för att stödja arbetet med formativ bedömning. De olika verktygen är inte direkt kopplade till en specifik nyckelstrategi eller olika metoder utan det finns en stor flexibilitet och valfrihet att anpassa användandet av verktygen utifrån vilken effekt man vill uppnå.

De digitala verktygen som presenteras är hämtade från den egna undervisning samt förslag på hur dessa kan användas inom skolans verksamhet oberoende av skolform. Du hittar även förslag på alternativa digitala verktyg inom samma kategorier med liknande funktioner som erbjuder alternativa valmöjligheter. . Sammanställningen kommer att uppdateras med nya områden av digitala verktyg som kan stödja arbetet med formativ bedömning. Interaktiva responsverktyg Det finns många olika möjligheter att använda sig utav olika responsverktyg i undervisningen. Plickers är ett fantastiskt verktyg som uppskattas av eleverna. ClassHandbookSamplePages. Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå.

Terminsstart 2016 – Vi är en klass som… | ThereseLinnér. En ny termin startade idag och var är väl bättre än att plocka fram det bästa från den tidigare terminen och låta det bli bilden av det framtida arbetet. Därför inledde vi terminen med att summera hur många av förra terminens lektioner var. Jag skrev på tavlan vad jag tyckte var en beskrivning av klassen sätt att jobba. Eleverna fick tycka till och ha synpunkter på om det stämde eller inte. Vi var ganska snart helt överens om att nu kan man beskriva klassens sätt att jobba genom att säga: Vi är en klass som: vet varför man är i skolanvet hur man gör så att alla lektioner leder till lärande – för alla Men frågan är hur man kan se det? Genom att jag skulle få se det så hade vi också bevisat påståendena som alla var överens om som sanna. I år jobbar vi vidare med att våra gemensamma förväntningar ska bli vår vardag. Ursäkta jag är sen, men jag är lite dåligt uppfostrad! | Vilse i klassen. När vi vuxna kommer för sent, så brukar vi inte skylla på att vi är dåligt uppfostrade.

Och trots att min egen mamma har sagt att jag inte får gå in med skorna på, så gör jag det ibland ändå. Både vuxna och barn gör rätt och fel. Jag tror att det är så att när vi gör rätt, så beror detta mycket på vår uppfostran. Vi har lärt oss att be om ursäkt, säga tack. Det är väldigt enkelt att säga att ett barn är respektlöst mot oss pedagoger, inte väntar på sin tur eller sitter och slår med pennan i bänken för att deras föräldrar inte lärt dem bättre. Det finns många beteenden i klassrummet som kan se ut som dålig uppfostran. Ifall eleverna gör rätt om de kan.Då blir vår uppgift att hitta hur eleverna kan göra rätt. När vi vuxna svär, kommer för sent, tappar tålamodet eller glömmer handla en sak på inköpslistan, kanske till och med trängs på vägbanan genom att köra om, så väljer vi ofta mellan två saker som förklaringsmodell: stress och idioter.

All uppfostran sker i ett sammanhang. Skola365. Missa inte årets mathögtider – ladda ner vår kalender! Snart kommer ny bok om maktlekar och dolda kränkningar! - Maktlekar. Bedömningsstöd. Skolverket arbetar kontinuerligt med att utveckla bedömningsstöd i form av kartläggnings- och diagnosmaterial, prov och enskilda uppgifter med tillhörande bedömningsanvisningar och diskussionsmaterial. Syftet med bedömningsstöden är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning.

Till skillnad från de nationella proven är bedömningsstöden inte obligatoriska för skolan att använda. Klicka på det ämne du är intresserad av i navigationen för att läsa mer om vilket stöd för bedömning som finns i just det ämnet. Mycket av det bedömningsstöd Skolverket erbjuder finns i vår bedömningsportal. Inloggningsuppgifter till bedömningsportalen får du av din rektor som i sin tur får inloggningsuppgifter från skolans huvudman.

Läs mer om hur du får inloggning till bedömningsportalen Gå direkt till bedömningsportalen. Arbetsro i klassen - Mia Kempe. Under de snart 20 år jag har arbetat som lärare har det hänt mycket i skolans värld. En del saker har gjort det enklare att undervisa. Andra saker har gjort att mitt arbete som lärare är mer utmanande än tidigare. En utmaning som blivit större med åren är att skapa lugn och arbetsro i klassrummet. I tidningarna, senast i onsdagens DN, kommer rapporter om att antalet barn med ADHD eller något annat neuropsykiatriskt funktionshinder, ökar för varje år. Enligt Vårdguiden är det 3-6 % av alla barn i Sverige som har ADHD. Det är alltså 1-2 elever i varje klass. För några år sedan började jag reflektera över hur jag kunde påverka arbetsklimatet i mitt klassrum.

Efter att ha pratat med bekanta som arbetar som lärare och psykologer om bra erfarenheter av positiv förstärkning tänkte jag att det var värt att testa. Jag bestämde mig också för att tydligare gå igenom vad jag förväntade mig av eleverna. Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. BARN I BEHOV – Malene: Barn ska ha rätt att ”inkluderas” – och de ska ha rätt att slippa! Under många år har ordet ”inkludering” varit modernt och det har också varit politiskt korrekt att tycka att alla barn ska inkluderas i den svenska skolan. När jag blev färdig lärare för 20 år sedan, tyckte jag att det var självklart att barn med funktionsnedsättningar skulle har ”rätt” att inkluderas i den svenska grundskolan.

Att lära sig att vara med normativa barn skulle göra det lättare för barn med funktionsnedsättningar att anpassa sig, lära sig och sedan ta en plats i samhället på ett enklare sätt – för att man genom grundskolan lärt sig hur, tänkte jag på den tiden. Och så tänkte och tyckte alla på den tiden, vågar jag påstå. Så gick det några år. Jag fick en dotter. Hon började i skolan. Hon hade svårigheter som inte hennes klasskamrater hade. Numera tror jag att man måste lyssna på föräldrarna och på barnen och låta lösningarna vara just – lösa.

How to Correct a Perfectionist Child | Language of Listening® Parent Training. Bouncy Balls - Bounce balls with your microphone! Bo Hejlskov Elvéns blogg. How To Weave Growth Mindset Into School Culture. Fröken Karin | Reflektioner, tips och tankar från mitt lärarliv. Läs, återberätta, sammanfatta, förutse, läs… Krig gör att många barn måste fly | Rafiki. S pratar du med barn om obehagliga h ndelser - BRIS. Ugglornas näste | En skolblogg från moobis.se. Retorikundervisning i 12 steg » Retorik i skolan. Ullis skolsida. Kunskapsmatrisen. Annas Klassrum | Glänta gärna på dörren och ta del av tips och idéer från mitt klassrum! Bloggen Läsambassaden - Läsambassadören. Welcome Back to School Letters with a Technology Twist. Hej förälder! Det är jag som är ditt barns pedagog och lärare.

Mitt lilla klassrum på nätet - Hem. 15+ Sure-Fire Tips for Calming an Angry Child. Hjärnforskare vill att skolan tänker om. "Sätt ord på läsförståelsen" Läs- och språksatsningen. TOE WALKING: SHOULD YOU BE WORRIED? - The Inspired Treehouse. Hjärnforskare vill att skolan tänker om. En annan du » Hjälp, jag vill göra annorlunda! (Gränser med respekt, del 1) Barns perspektiv på fritidspedagogens roll på fritids och i skolan | Master/magisterkurs 15hp pedagogik BUS LS MaH. Hur vi lär av John Hattie, Gregory Yates utgiven av Natur & Kultur Akademisk. Sommarbingo / läsbingo för VUXNA. Livsviktig information - så hjälper du ett barn som satt i halsen. Inkluderande sommarläsjakt, vad är det?

Flippa på lågstadiet – när, var hur vi gör! | Lära för livet. ”Snöbollskrig” – en övning om förväntningar » Retorik i skolan. När stödet i skolan brister | HERO – the coach. Introduktion till geocaching med barn. Kjell Staffans | Om läs- och skrivinlärning. Handlingsplan_s%c3%a4rksiltst%c3%b6d.pdf. Pedagogisk Kartläggning/Utredning – Pedagogiska utredningar/kartläggningar och handledning. När plan A inte funkar… ”Arga barn behöver hjälp att tänka” Aggressivitet – en nödvändig del av familjelivet. Barnperspektivet.se. Auditory System: Sensory Processing Explained. ”Att skapa smarta sammanhang där barn kan lyckas” | LäRaNDe FRaMTiD. Start. Bildstöd med Emojis | Fredrik Sandström. Vårt välkomstbrev till ettagluttarna | Ugglornas näste. Tecken som stöd. Skåpet Tage är bra för både miljön och plånboken.

Keynote-mall för Grej of the Day - Tutman. Specialundervisning för alla elever. Åtgärdsbank - Umeå. Free brain breaks for your classroom - GoNoodle. Mikrolektioner ett sätt att öka lärande och lärlusten hos elever. 20 saker du inte får glömma ifall du älskar en person med ADHD/ADD | Mitt liv som unik! Matematik matriser | Mattefröken. Sju timmar om... TheGrejOfTheDay | Kunskap är coolt. Vad alla tränare bör känna till om barn- och ungdomsidrott | SISU Idrottsböcker. Kunskapsstjärnan - Spela, träna och ha roligt. Nio appar för att lära sig svenska. En språkinriktad undervisning ger ALLA elever möjlighet att lyckas. 10 fakta som alla borde känna till om Aspergers syndrom | Paula Tilli.

Aspie-kriterierna. Problemlösning | Malins PPlugg. En annan du » ”Titta, en röd bil!” Om varför vuxna avleder barn och varför barn ogillar att bli avledda. PP-saken-f%C3%B6r-dagen.pdf. ADHD i bilder. | Victorias ADHD - autism - blogg om NPF. The Middle School Mouth: More on Interactive Notebooks. SLI Education. 22 känslor som alla högstadielärare känner igen - amelia. The Heart of Teaching: What It Means to be a Great Teacher. A dyslexic author's writing tips for dyslexic kids | Children's books.

Unga Fakta - en sajt för nyfikna! Klassrumsregler. Öpedagogen | Min pedagogiska reflektionsplats om digitalt lärande och annat i skolvärlden.