background preloader

Läs!

Facebook Twitter

Läxor – mina tankar med fokus på HUR och inte OM. I det här blogginlägget tänker jag inte fokusera på att välja sida för eller emot läxor.

Läxor – mina tankar med fokus på HUR och inte OM

Jag tycker jag nämligen att vi hamnar fel, när man måste vara för helt för något eller helt mot något. Det senaste inom vår podcastvärld - #annaochphilip. What is Sensory Processing Disorder Anyway? I have tried to explain Sensory Processing Disorder in so many ways that I swear my face is going to turn blue.

What is Sensory Processing Disorder Anyway?

And what about the parents whose kiddos have SPD but still aren’t sure what it is. By no means will this fit every child. ”Arga barn behöver hjälp att tänka” Why Crossing the Midline Activities Helped this Child Listen to his Teacher - Integrated Learning Strategies. "Att röra på sig ger enorma effekter på hjärnan" Hjärnan är populär just nu.

"Att röra på sig ger enorma effekter på hjärnan"

Överallt pratas och skrivs det om hur hjärnan fungerar och hur dess funktioner påverkar oss. Vad som gör intresset så stort kan ingen svara på, men neurovetenskapen är inne i ett historiskt spännande skede just nu. Med hjälp av magnetkameran kan man se hur hjärnan fungerar vid olika situationer, vilket har ökat kunskapen enormt. – Det finns sätt att bli mer stresstålig, mer kreativ, få bättre koncentrationsförmåga och ett bättre minne, som inte är kvacksalveri utan vederlagt gång på gång i tung forskning, berättar Anders Hansen. 10 saker du önskar att andra förstod när du drabbats av utmattningssyndrom! Väldigt många drabbas av det som tidigare kallades för utmattningsdepression, men som idag diagnostiseras som utmattningssyndrom.

10 saker du önskar att andra förstod när du drabbats av utmattningssyndrom!

En klass i rörelse! För skolan - talböcker, lättläst och andra tillgängliga media för lärare, skolbibliotekarier och andra inom skolan. Välkommen till MTM:s skolwebb.

För skolan - talböcker, lättläst och andra tillgängliga media för lärare, skolbibliotekarier och andra inom skolan

Här finns material för lärare, skolbibliotekarier, specialpedagoger och alla andra som arbetar med elever som av olika orsaker kan behöva lättläst eller talböcker. Vi hoppas att de som brukade besöka Lärarrummet för lättläst ska både känna igen sig och hitta mycket nytt. Webbinarie för skolan den 31 januari Vårt webbinarie Talböcker och lättläst i skolan – för dig som möter elever vänder sig till lärare och annan personal i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Eductia. Ge barnen goda egenskaper - Finland visar vägen. Att leva i samklang med dygden är det goda livet.

Ge barnen goda egenskaper - Finland visar vägen

Dygder är själva meningen med livet, säger Jari Sarasvuo. Lgr 11 – lathund till klassrummet – #mellanstadiebloggen [SVENSKA] För att effektivisera mig lite och vinna mer tid till min undervisning har jag satt upp dessa lathundar i klassrummet.

Lgr 11 – lathund till klassrummet – #mellanstadiebloggen [SVENSKA]

Det är en konkretisering av kursplanens syfte, centrala innehåll samt kunskapskrav. En konkretisering som inriktar sig på att eleverna ska förstå. I och med att det är lathundar tänker jag mig att det kommer ge mig mer tid att arbeta så här än att skriva måldokument för varje arbetsområde. Tanken är som sagt att jag inte ska behöva lägga så mycket tid på pappersarbete. Men jag tänker också att dessa lathundar bidrar till att lägga grunden för det ämnesspråk som är så viktigt att vi (lärare och elever) behärskar. (Jag ska skaffa en mindre penna omgående så att detta ser snyggare ut.

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning vänder sig till förskolor, skolor och fritidshem som vill arbeta med att utveckla verksamhetens tillgänglighet.

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Lite tips kring att skapa en högre elevaktivitet i matematik. Under min skolgång genomsyrades matematikundervisning av räkning för hand och då framförallt i matteboken.

Lite tips kring att skapa en högre elevaktivitet i matematik

Jag älskade matte redan från början och tröttnade inte trots den mycket monotona undervisningsform. Dock var det inte samma sak för många av mina klasskompisar. Lite%20om%20mig%20%20upd%20pdf. Tio tips för en inkluderande skolstart. Många barn och ungdomar är nervösa nu, inte bara pirr i magen utan kanske har de ångest inför omställningen från lov till skola.

Tio tips för en inkluderande skolstart

Hjälp dem att komma tillbaka genom att förbereda dem noga på vad som sker den närmaste veckan. Här är tio tips för att få elever som har en positiv inställning till skolan: 1. Att filma i skolan och berätta om olika ställen (receptionen, skåphallen, matsalen, klassrummen osv) och sedan skicka filmen till elever är ett effektivt sätt att förbereda och dämpa oro. Gratis personlighetstest. Gratis personlighetstest NERIS Type Explorer® Det tar mindre än 12 minuter. Svara ärligt (även om du inte gillar svaret). Försök att inte svara “neutralt” på frågorna. We’re Thinking About ADHD All Wrong, Says A Top Pediatrician. Diagnoses of attention deficit hyperactivity disorder are up around 30 percent compared with 20 years ago. These days, if a 2-year-old won’t sit still for circle time in preschool, she’s liable to be referred for evaluation, which can put her on track for early intervention and potentially a lifetime of medication.

In an editorial just published in the Journal of the American Medical Association Pediatrics, Dimitri Christakis argues that we’ve got this all wrong. Finland is really good at stopping bullying. Here's how they're doing it. Imagine you're back in middle school or high school. The bell just rang, so you're walking to your next class, minding your own business. How to Set up a Word Wall that Your Students will Use - Part 1.

Do you use a Word Wall? I think that a Word Wall is an essential part of a primary classroom and WELL worth the wall space that it takes up. Så blir du en skicklig ledare i klassrummet.