background preloader

Verksamhetsidé

Facebook Twitter

Den fysiska lärmiljöns betydelse för skolans digitalisering. 12 May, 2017 - 17:01 Tillgången till infrastruktur och teknik är sedan länge självklara punkter när skolans digitalisering diskuteras.

Den fysiska lärmiljöns betydelse för skolans digitalisering

”Undvik digitala fallgropar i skolan” Forskning: Faktorerna som utmärker framgångsrika skolor. Bra skolor kan se ut på många sätt.

Forskning: Faktorerna som utmärker framgångsrika skolor

Pedagog Göteborg - Pedagog Göteborg är en redaktionell webbplats för pedagoger och skolledare i Göteborgs Stad. Alla dessa möten? Fokus på kärnuppdrag? - Glömstaresan. Vi har ett något tveeggat förhållande till möten.

Alla dessa möten? Fokus på kärnuppdrag? - Glömstaresan

Myths That Undermine Parent Involvement. Myths that contain mistaken beliefs can be destructive.

Myths That Undermine Parent Involvement

There are many about education, but I recently became aware of some myths that relate to the role of parent engagement in schools. I write this as an educator and a parent who believes that parents should be partners with schools in the educational process. But the following myths hinder creating these partnerships. It's important to begin by understanding that parent involvement in school can't be explored as if "parents" are a homogenous entity. Schools should examine parent involvement as they do student involvement: which parents and in what ways?

Ny forskning visar att samsyn i skolan ger bra resultat. I den senaste Pisaundersökningen hade svenska skolan gjort framsteg på flera områden.

Ny forskning visar att samsyn i skolan ger bra resultat

Från att 2012 ha legat under OECD-genomsnittet ligger Sverige nu över genomsnittet i läsförståelse och på genomsnittet i matematik och naturvetenskap. Men på ett område har de svenska resultaten rasat i undersökningen. Det handlar om likvärdigheten mellan skolorna – familjebakgrund har fått större betydelse för skolresultaten jämfört med förra Pisaundersökningen. 10 Ways to Move to a Strength-Based Model in Schools – Connected Principals.

Cross posted at The Wejr Board Blog.

10 Ways to Move to a Strength-Based Model in Schools – Connected Principals

I sometimes struggle with the volume of posts that give lists of “5 ways…” or “10 reasons…” but I have recently been asked a few times how schools could get started using a strength-based model with students. This list is by no means the end but more about the start; these are thoughts that have worked in schools I have had the privilege of working in; however, the context of your school is different so the ideas will vary depending on the school. Den viktigaste färdigheten. Bakom pannbenet sitter den viktigaste färdigheten av alla – förmågan till konsekvenstänk och empati.

Den viktigaste färdigheten

Utan den tar du dåliga och kortsiktiga beslut, och den är nyckeln till välmående och prestation för dig som individ och för mänskligheten som kollektiv. Om vi ska lyckas hantera de enorma utmaningar vi står inför behöver vi börja med att träna denna delen av hjärnan. Annars är vi mer eller mindre rökta. Vi människor har flera unika förmågor som gör oss till just människor. Ledarskapet i skolan är ett gemensamt ansvar - Pedagog Stockholm. Professor Viviane Robinson från Aucklands universitet på Nya Zeeland har forskat kring hur pedagogiskt ledarskap hos rektorer och lärare kan stödja elevers lärande och resultat.

Ledarskapet i skolan är ett gemensamt ansvar - Pedagog Stockholm

I sina studier har hon kommit fram till en modell med fem dimensioner för effektivt skolledarskap. Sätt mål och skapa tydliga förväntningar.Gör en strategisk resursfördelning utifrån verksamheten.Säkerställ undervisningens kvalitet.Led lärares lärande och utveckling.Säkerställa att skolmiljön är trygg och säker. Viviane Robinson kallar detta elevnära ledarskap och menar att det finns tre viktiga egenskaper som en skolledare bör ha för att utöva ett effektivt ledarskap. En rektor ska ha relevant pedagogisk kunskap, kunna lösa komplexa problem och bör fokusera på att bygga relationer. – Rektorer måste fokusera på att bygga tillitsfulla relationer med alla olika grupper som är involverade i ett barns utbildning – andra rektorer, lärare, sina chefer och med eleverna.

''Vi vill och gör varandra väl'' Glömstaskolan ligger mitt i ett av Storstockholms allra starkast växande områden.

''Vi vill och gör varandra väl''

Här bygger man tusentals nya bostäder och satsningen är stor på samhällsservice i form av bland annat sjukhus, högskola och kultur. – I dag är Glömstaskolan en F–6-skola med 250 elever, men om tre fyra år kommer 700–900 elever i årskurserna F–9 att gå här, berättar Peter Bragner, som är rektor för den nyöppnade kommunala skolan i Flemingsberg söder om Stockholm. Glömstaskolan är byggd utifrån en hög trygghetsfaktor där de fysiska miljöerna gör det möjligt att anpassa undervisningen.

Maria Wiman om vägen till värdeskapande lärande – en vinst för alla. När vi människor upplever det vi gör som meningsfullt skapar det ett driv, en motivation att göra mer och utveckla vidare.

Maria Wiman om vägen till värdeskapande lärande – en vinst för alla

När vi som lärare skapar mening och verkligen gör skillnad för våra elever är det en obeskrivlig belöning, en paycheck of the heart, som infinner sig. Känslan och glädjen över att se barn och unga utvecklas till unga vuxna som bidrar till samhällets bästa är många lärares drivkraft och det som väger upp allt det andra, ibland tunga, i skolvardagen. Glömstaresan » Lärmiljö i tiden anno 2016. ”Om man tänker som man alltid har tänkt, kommer man att göra som man alltid har gjort och då kommer det att bli som det alltid har varit.” Tisdagen 25/10 arrangerade vi ett mycket givande möte på skolan för erfarenhets- och kunskapsutbyte. Engagera mig och jag lär... – Förstelärarbloggen. Hänger undervisningen med i den snabba samhällsutvecklingen och ges alla elever möjlighet att utveckla kompetenser som är relevanta för den framtid som väntar?

Hur får vi, genom undervisning, eleverna att känna meningsfullhet? Förändring av undervisning Rabblandet av information minns jag från min egen skoltid. På den tiden (nu låter jag gammal) fanns det väldigt lite (om inget) utrymme för elever med divergent tänkande och undervisningen var långt ifrån ”verkligheten”. 4 Cs.