background preloader

For Teachers

Facebook Twitter

Guided Reading and Reading Games with Roy the Zebra. Romeo and Juliet. TIK? TAK! Free text to speech software with Naturally Sounding Voices. Kraje anglojęzyczne - Lekcje kulturowe - Sign Me English. PolishOrigins™ Polish Traditions "What has become a habit let it remain a habit, and this, what was, what we heard from our fathers, or we have seen already by ourselves, pass to those who will come after us; remembering that where the past was, there, also, the future will be...

PolishOrigins™

" – Leon Potocki 1854. After the cheerful days of carnival (in old Poland it was called “zapusty”) comes Lent, a time of penance and preparation for the most important days for Christians – Easter. It lasts for 40 days, from Ash Wednesday to the beginning of the Mass of the Last Supper on Maundy Thursday (Sundays are not counted). It is not a coincidence that it lasts 40 days. Teaching pleasure. JĘZYK ANGIELSKI. II ETAP EDUKACYJNY: klasy IV – VI Treści nauczania – wymagania szczegółowe 1.

JĘZYK ANGIELSKI

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: 1) człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania); 2) dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia); 3) szkoła (przedmioty nauczania, przybory szkolne); 4) praca (popularne zawody); Flashcards, Worksheets, Aesop fables, Alphabet pictures. Dziennik lekcyjny wersja 3.05. Dla nauczycieli. Strona Bydgoskiego Bąbla Matematycznego Bąbel matematyczny to nazwa programu, w którym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej szkolą się wzajemnie i dzielą doświadczeniami ze swojej pracy.

Dla nauczycieli

Tutaj zamieszczają swoje relacje ze spotkań. babelmat.jimdo.com/ Metoda „Class ! – Yes ! Edukator - Elektroniczny Pomocnik Nauczyciela. Puzzle i układanki online za darmo. ZHistorii: Siedem cudów świata starożytnego, czyli niezwykłe budowle starożytności... 7 cudów starożytności to niezwykła lista, która obejmuje imponujące dzieła tworzone przez tysiące ludzkich rąk na przestrzeni setek lat.

ZHistorii: Siedem cudów świata starożytnego, czyli niezwykłe budowle starożytności...

Kiedyś- w okresie świetności zapierały dech w piersi każdemu. Dziś już niewiele z nich pozostało, a ich pozostałości rozwleczono po całym świecie. Z 7 cudów tylko piramida Chaopsa w Gizie przetrwała próbę czasu, stawiając opór niszczycielskim żywiołom i obcym najazdom. Dziś do Gizy ściągają miliony turystów, by zobaczyć ją na żywo i zrobić pamiątkowe zdjęcie. Siedem cudów świata starożytnego, czyli niezwykłe budowle starożytności... Incredible English. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie - Plan pracy wychowawczej w klasie czwartej. Cel wychowania: Wzmacnianie poczucia swojej wartości, wyrabianie odpowiedzialności za własne i wspólnie podejmowane decyzje oraz budowanie poczucia więzi z grupą.

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie - Plan pracy wychowawczej w klasie czwartej

Planowane efekty działań wychowawczych: Plan pracy wychowawczej dla klas IV-VI. PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJKLAS IVb - VIbRok szkolny: 2010/2011 – 2012/2013 Cele ogólne: - wspieranie indywidualnej drogi rozwojowej,- kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,- kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowanie dla dziedzictwa narodowego,- rozwijanie poczucia jedności z otaczającym światem.

Plan pracy wychowawczej dla klas IV-VI

Cele szczegółowe:- tworzenie i integracja zespołu klasowego,- rozwijanie umiejętności współdziałania,- rozwijanie samorządności uczniów,- kształtowanie umiejętności dbania o siebie, swoje zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój,- kształtowanie postawy szacunku, życzliwości i tolerancji oraz zdolności empatii wobec innych ludzi,- przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji oraz świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji,- przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji zgodnych z wymaganiami ochrony środowiska,- przygotowanie do korzystania z dorobku kultury i dziedzictwa narodowego.

Wrzesień 1. Październik1. Grudzień 1. Active English Online: Modal verbs exercises (can, must, have to, should) TV ACRES: Horses > Popular TV Cartoon Equines > Quick Draw McGraw (Hanna-Barbera) Utwory na zakończenie roku - kl. VI - B 5 - CAŁOŚĆ UROCZYSTOŚCI i ZABAWY SZKOLNE - zgrywus1 - Chomikuj.pl, Strona 2. Scenariusze dla klas IV-VI - Godzina wychowawcza - Scenariusze Lekcji. Language Games – Macmillan Dictionary. Klub nauczyciela Uczę.pl - materiały i pomoce dydaktyczne dla nauczycieli. Operon. Poniższe wyniki dotyczą roku szkolnego: Średnie wyniki uczniów Średnie wyniki z obszarów wymagań - język polski i matematyka Obszar wymagań Ogółem Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji Analiza i interpretacja tekstów kultury Tworzenie wypowiedzi Sprawność rachunkowa.

Operon

Strona główna. Od teorii do praktyki – WARTOŚCI trzeba uczyć przykładem - Wychowanie, profilaktyka i opieka - Centrum LSCDN. Uczestniczyłam w bardzo ciekawej konferencji organizowanej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na temat "Wartości do szkoły, szkoła z wartościami".

Od teorii do praktyki – WARTOŚCI trzeba uczyć przykładem - Wychowanie, profilaktyka i opieka - Centrum LSCDN

Wypowiedzi wielu prelegentów zainspirowały mnie do podzielenia się z Państwem tematyką ich wystąpień. W Preambule Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty czytamy: Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Jak powiedział prof. Gry i zabawy towarzyskie na lekcjach języka angielskiego. Auction Jest to gra stosowana jako ćwiczenie przydatne do powtórzenia przed testem.

Gry i zabawy towarzyskie na lekcjach języka angielskiego

Nauczyciel pisze zdania, wśród których część jest błędna. Może przedstawiać te zdania na tablicy, może tylko czytać na głos. Zanim uczniowie zaczną licytować, wprowadza słownictwo związane z aukcjami: to bid, auctioneer, a bid, What am I bid? , a hammer, Going – going – gone! Uczniowie mają chwilę na zdecydowanie, czy zdanie jest poprawne, czy nie, i licytują. Jak nauczamy języka angielskiego w klasach I - III. Nauczanie języka angielskiego w klasach I-III oparte jest na Programie nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej dla I etapu edukacyjnego wydawnictwa Pearson, Macmillan i Cambridge.

Jak nauczamy języka angielskiego w klasach I - III

Najważniejszym założeniem programu jest dziecko jako podmiot procesu nauczania. Program ma więc wspierać je w rozwoju, a metody pracy są dostosowane do form aktywności dzieci w tym wieku. Numbers and Colors Song in Spanish for Kids. The English Alphabet. Present and Past tense Exercise. Krótka inscenizacja na rozpoczęcie roku szkolnego - 31 sierpnia duch szkoły siedzi w pokoju nauczycielskim i nie może się doczekać początku roku szkolnego. Wyobraża sobie, jak to będzie... Shopping in stores and shops vocabulary PDF - Learning English vocabulary and grammar. Day 9 of my Grammarly Christmas: fun and motivating grammar activities for beginner classes. Edukator - serwis nauczycieli szkoły polskiej. Edukator - serwis nauczycieli szko�y polskiej. Dla nauczycieli - Oskwarek.pl. Wiem, że nauczyciele szukają w internecie materiałów i pomocy naukowych. Wiem, bo sama jestem nauczycielką. Najchętniej szukają darmowych, bo przecież nikomu się nie przelewa ;-). A nauczycielom szczególnie.

Testy i klasówki dla Klasa VI Podstawówka. Język angielski >> Scenariusz lekcji - Talent show. Learn English for free. Games and activities. PixiClip. Stoodle. Draw It Live. Videos - Super Simple Songs - passionateteacher84. Prezent Ulubiony Wiadomość Kasia widziany: 5.02.2015 19:59 1402 plików 25,19 GB Foldery Pobierz folder Zachomikuj folder 25 plików 583,94 MB Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (1) English for Kids, Games, Videos, Worksheets, Songs, Apps, For ESL Kids Lessons. List of Interactive Quizzes. English exercises - grammar exercises - learn English online. Zespół Szkół nr 19 we Wrocławiu. Commonly-used Proverbs (Quizzes and Crossword Puzzles)

Proverbs - Learn English proverbs. Combining Sentences for Variety and Clarity. Pinterest. Self-Study English Grammar Quizzes. HTML-Only Quizzes Grammar | Places | Vocabulary | Idioms | Homonyms | Scrambled Words | Misc. Activities for ESL Students has over 1,000 activities to help you study English as a Second Language. This project of The Internet TESL Journal has contributions by many teachers. Grammar Bytes! Grammar Instruction with Attitude. Grammar Girl. Angielski123.pl - Kurs języka angielskiego. Zarejestruj swoje konto demo przez facebook, korzystaj z dodatkowych funkcji - avatar, punkty i dziel się ze znajomymi swoimi osiągnięciami. Zaloguj z Facebook Aktywuj dostęp do kursu w usłudze Kursy123 z Play - przez 7 dni testujesz pełną wersję kursu za darmo, później 4,92zł/tydz. Możesz uczyć się także w aplikacji na androida!

Podano niepoprawny numer. Registration open for Jan-May 2015 session of iEARN Learning Circles. Learning with the world, not just about it ... English Adventure. Our Discovery Island. Little Bird Tales - Home. Make A Movie. Digital Presentations in Education. Lesson Plans for Teaching Computational Thinking. Insta.Ling - skuteczna nauka słówek. Exam English - Free Practice Tests for IELTS, TOEFL, TOEIC and the Cambridge English exams. 25 Songs For Your Perfect Winter Weather Playlist: Gothamist. 2007.04.20 - OXFORD - www.oxfordplus.pl - dzemca. Shaping the Way We Teach English, 2: Paths to Success in ELT. About the Course This course is aimed at English as a Foreign Language (EFL) teachers, both those who are intending to pursue this field as a career and those already working in the field who would like to revise and refresh their methods and approaches.

The materials and approaches presented should complement college courses such as Introduction to TEFL/TESOL Methods. This five-week course explores important aspects of teaching English as a second or foreign language. The goal of this course is to help you become a better teacher. By the end of this course, you should be able to explain how the various materials and approaches presented will lead to better language learning; you will be able to choose appropriate materials and apply varied classroom activities to improve your students’ study of English. Young learners i nastolatki - Pearson Longman - best English courses. Angielski - nauka słówek. Szkolenia online - Konferencje / Szkolenia - Pearson Longman - best English courses.

Filmy szkoleniowe - Konferencje / Szkolenia - Pearson Longman - best English courses. Ośrodek Rozwoju Edukacji. Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. Strona korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji. Akceptuję. Wydarzenia nadchodzące. Klasowki.pl - Bezpłatny generator sprawdzianów dla nauczycieli matematyki.

NowoczesneNauczanie.pl. Angielski – Wolne Podręczniki. Skopiowano ze stron roboczych projektu Wolne Podręczniki A więc chcesz pisać podręczniki do angielskiego? Bardzo dobrze. Zapraszamy do współpracy. Na tej stronie znajdują się linki do najważniejszych informacji dla autorów.

Lista dyskusyjna i pomoc Podczas pracy komunikujemy się za pomocą emailowej listy dyskusyjnej. The Lista ciekawych narzędzi dla każdego nauczyciela Collection by Katarzyna Gorzedowska. Vocabulary. Teflpedia. 29 Clever Organization Hacks For Elementary School Teachers. 13 Free Planner Pages and Resources For Teachers. 37 Insanely Smart School Teacher Hacks. Aktualności. Jak wykorzystywać TIK w edukacji? » TIK w Edukacji. ESL-Kids - Flashcards, Worksheets, Games and Songs.

Vocabulary. Vocabulary Games, English Vocabulary Word Games. MOVIECLIPS: Movie Trailers, Previews, Clips of Old, New & Upcoming Films. Fiction: Myths & Legends. Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem 2014 – arkusze i odpowiedzi. Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem 2013/2014 - język angielski - arkusze i transkrypcje. Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem 2013/2014 - język angielski, poziom podstawowy - nagrania. Rozwiązania cyfrowe Pearson dla anglistów. Slept vs. was sleeping vs. had been sleeping? Dictionary, Encyclopedia and Thesaurus - The Free Dictionary.

Która metoda najlepsza? - O metodach nauczania - Serwis tematyczny - Onet.pl Portal Wiedzy. Programy komputerowe dla nauczycieli - Computer Programmes for Teachers.