background preloader

Blandat undervisning

Facebook Twitter

BIG 5 LATHUND. Lgr 11, kunskapsmål och förmågor. Kvartssamtal.se - Fortbildning för pedagoger. Temapaket. Strömmande media. 30 Of The Most Powerful Images Ever - Eye Opening Info | Eye Opening Info. A picture is worth a thousand words, but not all pictures are created equal. These pictures are powerful. They are gripping and unforgettable because of the volumes they speak about the human condition – about some of the best and worst moments of contemporary human existence. We should warn our readers that some of these pictures may upset them, while others may fill them with joy. But that’s precisely because these images reflect some of the best and worst parts of the human experience and world events. Our post of must-see photos from the past described our history while these photos, for the most part, describe our present – our suffering and our triumphs, our perseverance and our failures, our compassion and our hatred, our intelligence and our stupidity.

Some of these photographs may mean more to some of our readers than to others. P.S: we always try our best to credit each and every photographer, but sometimes it’s impossible to track some of them. 1. Image credits: Mike Wells 2. Institut culturel de Google. Läsundervisning.

Nosa på nätet – lärarhandledning. Denna lärarhandledning hör till paketet Nosa på nätet - De första stegen mot ett vaket nätanvändande. Handledningen innehåller fakta om barnens datoranvändning blandat med praktiska övningar och förslag på samtal, lekar och aktiviteter. Materialet i lärarhandledningen kopplas tydligt till skrivningar i Lgr 11. Missa inte våra andra Nosa på nätet produkter (klicka på länkarna för att ladda ned): • en sagobok om källkritik för barnen • en PPT-presentation för lärare om barns och ungas medievanor• diskussionsfrågor till föräldramöten • ett diplom till de barn som arbetat med Nosa på nätet Nosa på nätet - sagoboken är slut i tryckt version, finns endast för nedladdning.

Den kommer att tryckas upp på nytt under våren 2014. Kunskapsvägg. Nu har jag uppdaterat alla ämnen för åk 4-6. Även här har jag ändrat det som är reviderat i Lgr 11 men jag har också hittat en del småfel samt gjort någon ny skrivning (ser ni några fel hör gärna av er då det är lätt att missa). Eftersom det är en hel del som är lika i de tre no-ämnena biologi, fysik och kemi så har jag även gjort en gemensam fil där jag har satt samman det som är lika i det centrala innehållet i samma moln. Det hittar du under bilden Biologi, Fysik och Kemi. På så sätt tar no mindre med plats när man sätter upp det. Klicka på bilden för att komma till respektive ämne där pdf finns att ladda ner.

För dig som har kunskapsväggen sedan tidigare finns här en förteckning på vad som är ändrat. Flera har hört av sig och önskat få mallen som jag har använt när jag har gjort kunskapsväggen. Hoppas att ni som efterfrågat mall kan få nytta av detta. För nästan 3,5 år sedan skapade jag kunskapsväggen för åk 1-3. Klicka på bilden för att komma till respektive ämne där pdf finns. Webbstjärnan. HOME - European Schoolnet. Internet och källkritik. Jag har satt ihop en lista med mina favoritsajter när det gäller att arbeta med Internet och källkritik, en viktig grundsten för både elever och lärare idag. Ur Lgr11 kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag / Skolans uppdrag Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga.

Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Ur Lgr11 kap. 2 Övergripande mål och riktlinjer / 2.2 Kunskaper / Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska övervägandenkan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande Webbsidor UR Är det sant?

Fler tips. 1. Alignmentplanering - Kollegialt lärande. BIG 5 LATHUND. Spelbaserat quiz att använda i klassrummet. Här kommer ännu en tjänst liknanade Socrative men lite mer flashigt och tilltalande för eleverna? Kahoot är ett spelbaserat system vilket möjliggör för dina elever att svara på frågor i realtid tillsammans. Man kan svara från vilken plattform som helst, både dator, surfplatta och mobil. Skaffa gratis konto och testa. Det bygger på att du ställer frågor med fyra svarsalternativ, det kan vara kunskapsfrågor eller varför inte värderingsfrågor. Beroende på syfte kan tjänsten användas likt ett frågespel där du kan visa vem som svarade rätt på flest frågor och då fick flest poäng, annars kan du dölja detta för att bara visa de fyra svarsalternativen och hur svaren fördelade sig.

Relaterade AnswerGarden låter dina ordmoln växa fram Testar ett för mig nytt digitalt redskap, Answergarden, som låter dina ordmoln växa fram. I "Allmänt" Mobilen som BYOD del1 Fick förmånen att träffa några goa elever på högstadiet som behöver hjälp av Skoldatateket. I "Appar" Språkutvecklande arbetssätt. Språk i alla ämnen. Studieteknik - IT-guiden. Startsida » Mediekompass. How Can I Help at Home? 5 Ways to Support Your Child’s Reading and Writing Life. December 17, 2013 at 2:47pm Parents often ask, “What can I do to help my child with reading and writing?

How can I help at home?” Here are some simple routines you can build at home to promote a love of reading and writing and support your child’s progress at school! 1. Create a special workspace. Kids have independent spots in their classrooms, tools they need nearby and accessible, and clear expectations for how they’ll use their work time. You can find ways to mirror these structures at home. 2. 3. 4. 5. Två stjärnor och en glödlampa - en film om kamratbedömning. Stärk språket Stärk lärandet. Scaffolding Language, Scaffolding Learning - Teaching Second Language Learners in the Mainstream Classroom Gibbons, Pauline Hallgren och Fallgren, tredje upplagan, 2013. Hur ska man som lärare arbeta för att nå alla elever i ett heterogent och mångkulturellt klassrum?

Hur kan man arbeta så att undervisningen blir både språk- och kunskapsutvecklande? Dessa frågor står i fokus för denna bok, skriven av Pauline Gibbons som själv har lång erfarenhet av undervisning av flerspråkiga elever, både som lärare och lärarutbildare. Boken är närmast att betrakta som en handbok för alla lärare som arbetar med flerspråkiga elever och används flitigt i lärarutbildningar i svenska som andraspråk. Efter en kortare teoretisk bakgrund ges olika exempel på strategier och arbetssätt som kan vara framgångsrika i mångkulturella klassrum. Begreppet scaffolding (ung. Sedan 2006 finns boken även i svensk översättning. Studiehandledningar. Hur använder man ett digitalt responssystem?

Lagar

Språket på väg. Språket på väg är ett kartläggningsmaterial för dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9 och vill kartlägga dina elevers språkutveckling. Språket på väg är ett kartläggningsmaterial för dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9 och vill kartlägga dina elevers språkutveckling. En del av materialet vänder sig direkt till eleverna. Materialet kan beställas med blanketten i högermenyn, samt laddas ned via länkarna nedan. Matriserna i Språket på väg finns också i wordformat för dig som vill använda dem digitalt. Pris och beställningsnummer hittar du i beställningsblanketten i högermenyn. Frågor om beställning och distribution av diagnostiska material ställs till FS Proflog (f.d. Ladda ner materialet Språket på väg, del 1 (1,0 MB) Språket på väg, del 2 (1,0 MB) Hämta matriserna i word-format Matriserna i Språket på väg, del 2 (389 kB)

S forskningsmagasin. NYHET! Nu finns Skolporten även digitalt! Du som inte är prenumerant köper enkelt lösnummer i App Store eller Google Play. Psst! I appen läser du bilagan Pedagogisk forskning gratis! Du som redan får det tryckta magasinet Skolporten har nu möjlighet att läsa Skolporten i din telefon, surfplatta eller på din dator.

Skolportens app laddar du enkelt ner i App Store eller Google Play. För att läsa Skolporten på din dator, klicka här! Bli prenumerant redan idag – den digitala utgåvan ingår utan kostnad! Beställ Skolporten här! Karin Berg: Den bästa läraren ”Jag minns mina första år som lärare när jag försökte finnas till för exakt allt och alla. Relationen med eleverna spelar roll. Men vår relation ska utgå från det vi ska lära oss. Läs krönikan här Kriget födde värdegrund Nu har avhandlingen valts ut som Skolportens favorit av lärarpanelen. Läs intervjun här Skolporten nr 4/2016: Tema: Nyanlända i skolan. Forskande lärare: Stockholm teaching and learning studies uppmuntrar lärare att forska mer.

Dölj. Läsa och skriva. Att läsa och skriva är färdigheter som påverkar hela livet. Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer höga krav på förmågan att kunna läsa, skriva och värdera olika texter. Det är viktigt att skolan skapar goda förutsättningar och möjligheter för alla elevers läs- och skrivutveckling. Ett systematiskt förebyggande arbete, både i förskola och skola, är avgörande för barns och elevers möjligheter att lyckas. I skolan måste läs- och skrivinlärningen prioriteras och få ta tid. Förutsättningar och lärarnas kompetens är avgörande Den viktigaste faktorn för hur elevers läsande och skrivande utvecklas är lärares kompetens, förhållningssätt och kunskap om olika metoder.

Skolverket har gjort ett observationsschema för språk-, läs- och skrivutveckling som ger ett bra stöd för dig som lärare i att följa elevers utveckling. Nya språket lyfter! Delaktighet och gemenskap Alla elever ska naturligt ingå i klassens gemenskap där alla är delaktiga utifrån sina förutsättningar. Skoldatatek. LUS. 19. Nya Språket lyfter, del 2 I del 2 av filmerna om Nya Språket lyfter får vi höra närmare om hur Maria Ekenhill, lärare åk 3, arbetar med ”Nya Språket lyfter” samt bedömning med stöd i materialet. 18.

Nya Språket lyfter, del 1 Filmen ger dig en första översiktlig introduktion i Skolverkets bedömningsstöd ”Nya Språket lyfter”. Verktygets fyra delar presenteras och du får ta del av några lärares erfarenheter och tankar om styrkorna i materialet. 17. "Läs- och språkpaketet" vänder sig till lärare i F -- 3. 16. Barbro Westlund, lektor i didaktik vid Stockholms universitet, visar med handrörelser de fyra reciproka lässtrategierna att förutspå, ställa frågor, reda ut oklarheter och sammanfatta. CORI är en begreppsorienterad läsundervisningsmodell som används i SO- och NO-ämnena. 13. Utvecklingen från LUS-punkt 10 till 15 motsvarar en resa från att kunna använda och växla mellan alla enskilda lässtrategier till flytande läsning av elevnära texter med god förståelse. 11. 12. 10. 9. 2. 1.

Skolverket

Utbildningsstyrelsen - Planera - skolstadier och teman. eTwinningsseminarium för geografilärare i år 7-9 från Norden och Benelux. Tema klimat. Den 4-6 april 2014 arrangerar eTwinningteamet vid Utbildningsstyrelsen ett internationellt seminarium för geografilärare i år 7-9. Seminariet arrangeras i Helsingfors i samarbete med eTwinnings supportscenter i de andra nordiska länderna och i Beneluxländerna. På plats finns ca 45 lärare från Beneluxländerna och från hela Norden samt från Armenien.

Nationella veterandagen 27.4 2014 Veterandagen arrangeras i år för 28:e gången. Publikation: Med kvalitet i fokus - e-läromedlen i undervisning och lärande Syftet med publikationen är bistå lärare, utbildare och andra som arbetar med lärande och undervisning att tillämpa olika digitala material i undervisningen. Publikation: Erfarenheter i omlopp - idéer för utveckling av lärmiljöerna Utbildningsstyrelsen har i denna publikation i samarbete med nationella koordineringsprojekt samlat erfarenheter och resultat från projekt inom utveckling av skolans lärmiljöer.