background preloader

Blandat undervisning

Facebook Twitter

Bilder, musik och ljudeffekter. BIG 5 LATHUND. Lgr 11, kunskapsmål och förmågor. Kvartssamtal.se - Fortbildning för pedagoger. Temapaket. Strömmande media. 30 Of The Most Powerful Images Ever - Eye Opening Info. A picture is worth a thousand words, but not all pictures are created equal.

30 Of The Most Powerful Images Ever - Eye Opening Info

These pictures are powerful. They are gripping and unforgettable because of the volumes they speak about the human condition – about some of the best and worst moments of contemporary human existence. We should warn our readers that some of these pictures may upset them, while others may fill them with joy. But that’s precisely because these images reflect some of the best and worst parts of the human experience and world events. Our post of must-see photos from the past described our history while these photos, for the most part, describe our present – our suffering and our triumphs, our perseverance and our failures, our compassion and our hatred, our intelligence and our stupidity. Some of these photographs may mean more to some of our readers than to others. P.S: we always try our best to credit each and every photographer, but sometimes it’s impossible to track some of them.

Institut culturel de Google. Läsundervisning. Nosa på nätet – lärarhandledning. Denna lärarhandledning hör till paketet Nosa på nätet - De första stegen mot ett vaket nätanvändande.

Nosa på nätet – lärarhandledning

Kunskapsvägg. Nu tror jag att väggen ska vara i stort sett komplett även för åk 4-6.

Kunskapsvägg

Det jag vet som fattas är moderna språk. Ska försöka få till det också här framöver. Upplägget ser likadant ut som de tidigare jag har lagt ut. Webbstjärnan. HOME - European Schoolnet. Internet och källkritik. Jag har satt ihop en lista med mina favoritsajter när det gäller att arbeta med Internet och källkritik, en viktig grundsten för både elever och lärare idag.

Internet och källkritik

Ur Lgr11 kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag / Skolans uppdrag Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. 1. Alignmentplanering - Kollegialt lärande. BIG 5 LATHUND. Spelbaserat quiz att använda i klassrummet. Här kommer ännu en tjänst liknanade Socrative men lite mer flashigt och tilltalande för eleverna?

Spelbaserat quiz att använda i klassrummet

Kahoot är ett spelbaserat system vilket möjliggör för dina elever att svara på frågor i realtid tillsammans. Man kan svara från vilken plattform som helst, både dator, surfplatta och mobil. Skaffa gratis konto och testa. Det bygger på att du ställer frågor med fyra svarsalternativ, det kan vara kunskapsfrågor eller varför inte värderingsfrågor. Beroende på syfte kan tjänsten användas likt ett frågespel där du kan visa vem som svarade rätt på flest frågor och då fick flest poäng, annars kan du dölja detta för att bara visa de fyra svarsalternativen och hur svaren fördelade sig. Språkutvecklande arbetssätt. Språk i alla ämnen. Studieteknik - IT-guiden. Startsida » Mediekompass. How Can I Help at Home? 5 Ways to Support Your Child’s Reading and Writing Life.

December 17, 2013 at 2:47pm Parents often ask, “What can I do to help my child with reading and writing?

How Can I Help at Home? 5 Ways to Support Your Child’s Reading and Writing Life

Två stjärnor och en glödlampa - en film om kamratbedömning. Stärk språket Stärk lärandet. Scaffolding Language, Scaffolding Learning - Teaching Second Language Learners in the Mainstream Classroom Gibbons, Pauline Hallgren och Fallgren, tredje upplagan, 2013.

Stärk språket Stärk lärandet

Hur ska man som lärare arbeta för att nå alla elever i ett heterogent och mångkulturellt klassrum? Hur kan man arbeta så att undervisningen blir både språk- och kunskapsutvecklande? Dessa frågor står i fokus för denna bok, skriven av Pauline Gibbons som själv har lång erfarenhet av undervisning av flerspråkiga elever, både som lärare och lärarutbildare. Boken är närmast att betrakta som en handbok för alla lärare som arbetar med flerspråkiga elever och används flitigt i lärarutbildningar i svenska som andraspråk. Sedan 2006 finns boken även i svensk översättning. Hur använder man ett digitalt responssystem?

Lagar

Språket på väg. Språket på väg är ett kartläggningsmaterial för dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9 och vill kartlägga dina elevers språkutveckling.

Språket på väg

Språket på väg är ett kartläggningsmaterial för dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9 och vill kartlägga dina elevers språkutveckling. En del av materialet vänder sig direkt till eleverna. S forskningsmagasin. NYHET!

s forskningsmagasin

Nu finns Skolporten även digitalt! Du som inte är prenumerant köper enkelt lösnummer i App Store eller Google Play. Psst! I appen läser du bilagan Pedagogisk forskning gratis! Du som redan får det tryckta magasinet Skolporten har nu möjlighet att läsa Skolporten i din telefon, surfplatta eller på din dator. Skolportens app laddar du enkelt ner i App Store eller Google Play. Läsa och skriva. Att läsa och skriva är färdigheter som påverkar hela livet.

Läsa och skriva

Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer höga krav på förmågan att kunna läsa, skriva och värdera olika texter. LUS. 19. Nya Språket lyfter, del 2 I del 2 av filmerna om Nya Språket lyfter får vi höra närmare om hur Maria Ekenhill, lärare åk 3, arbetar med ”Nya Språket lyfter” samt bedömning med stöd i materialet. 18. Nya Språket lyfter, del 1 Filmen ger dig en första översiktlig introduktion i Skolverkets bedömningsstöd ”Nya Språket lyfter”. 17.

Skolverket

Utbildningsstyrelsen - Planera - skolstadier och teman. eTwinningsseminarium för geografilärare i år 7-9 från Norden och Benelux. Tema klimat.