background preloader

Kolligialt lärande

Facebook Twitter

7164-706-1.pdf. Bloggar. Det utökade kollegiet. Forskning-i-korthet-2013-1.pdf. Fra%CC%8An%20la%CC%88rare%20till%20skolor%20-%20Om%20att%20info%CC%88ra%20formativ%20bedo%CC%88mning%20i%20sto%CC%88rre%20skala%20(Go%CC%88teborgs%20Stad%202014).pdf. Kollegialt lärande. Kollegialt lärande. Kvartssamtal.se - Fortbildning för pedagoger.

Kvalitet och Utveckling i Svedala. Den 7:e januari möts vi på Malmö Live för en gemensam uppstart av det nya året.

Kvalitet och Utveckling i Svedala

Dagen börjar 8.30 och avslutas 17.00. Under dagen kommer det att serveras lunch och fika. Anmäl eventuell specialkost senast den 18/12. Fortsätt läsa En bra början. Leda_larande_samtal.pdf. Lektionsobservationer. Att få hjälp av en kunnig person, en rektor, en kollega eller någon annan med kompetens att bedöma en lektion kan vara till stor hjälp för en lärare.

Lektionsobservationer

Skolinspektionen har utarbetat ett observationsschema för denna typ av bedömning. Schemat används i första hand i samband med Skolinspektionens kvalitetsgranskningar. Men det kan också med fördel användas av en kollega eller någon annan som sitter med under lektionen. Schemat utgår från forskning om vad som är bra undervisning. PDF-formatObservationsschema (PDF-fil, nytt fönster) Litteraturtips inom kollegialt lärande @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström Vi har gjort en sammanställning av en itteraturförteckning, artiklar och forskningsöversikter inom skolutveckling i allmänhet med kollegialt lärande i synnerhet.

Litteraturtips inom kollegialt lärande @ Nordström Education

Hej! Nedan presenteras även en litteraturförteckning, artiklar och en rad forskningsöversikter som vi kan rekommendera för dig som vill fördjupa inom skolutveckling men framförallt kollegialt lärande. Lärmoduler för kollegialt lärande. Lärmoduler för kollegialt lärande. Page. Professionellt lärande. Det är svårt att i den vetenskapliga litteraturen hitta stöd för att individuella kompetensutvecklingsinsatser i form av några föreläsningar baserade på den enskilde lärarens intresse och ansvar ger någon varaktig effekt.

Professionellt lärande

Effekten blir ofta att den individuella kompetensutvecklingen i de flesta fall slutar just hos läraren. Däremot finns allt mer stöd för att systematisk kompetensutveckling under lång tid som baseras på skolbaserade aktiviteter, klassrumsobservationer, reflektion över dessa, och med inslag av utomstående expertis har stor chans att göra varaktigt avtryck i verksamheten.