background preloader

Nackasentreprenörer

Facebook Twitter

Webbmagistern. No Hate Speech Movement. Kolla Källan - Creative Commons. Entreprenörskap. Open Badges. Sketchnotes 101: The Basics of Visual Note-taking. Sketcho Frenzy: The Basics of Visual Note-taking. Visual Recording on the iPad. Digital Storytelling Activities. Video-base Activities -Beginner Activity: 1.

Digital Storytelling Activities

Register for Animoto.com (select education version to gain access to advanced features for free) 2. Select a video theme from Animoto. 3. 3a. 4. 5. 5a. Samtiden - Bok och bibliotek 2013 : Digital revolution i klassrummet. Skolundervisningen förändras.

Samtiden - Bok och bibliotek 2013 : Digital revolution i klassrummet

Fysikläraren Daniel Barker föredrar metoden flipped classroom, alltså filmade föreläsningar och mer tid för diskussioner i klassrummet. Språkläraren Patricia Diaz använder webben. Moderator: Hans Renman, vd för Tänk om. Inspelat på Bokmässan den 26 september 2013. Educational Technology and Mobile Learning: flipped classroom. How Does Flipping Improve a Classroom? Flipping The Classroom Simply Explained. Samtiden - Bok och bibliotek 2013 : Digital revolution i klassrummet. Flipped classroom - Nätpedagogwikin. Webmaster (BeHonnestNow) sur Twitter. Scratch - Imagine, Program, Share.

E-bok lär barn programmera. Projektet började som ett examensarbete på den digitala medieskolan Hyper Island.

E-bok lär barn programmera

Why every child should learn to code. Next week my daughters turn five.

Why every child should learn to code

They are growing up in a radically different world to the one I knew when I was a kid. I was one of the generation inspired by the first wave of home computers: I taught myself to program on a ZX81, then a BBC Micro. Those early computers were glacially slow, had almost no storage and you had to write code to get them to do even the simplest task.

Today, I have a computer in my pocket that is more than 100,000 times faster and has 10,000,000 times more memory than a ZX81. Här får barnen lära sig programmera. Först en kort resumé.

Här får barnen lära sig programmera

För att kunna använda de första hemdatorerna på 1980-talet behövde du lära dig en hel del om hur tekniken fungerade. Utan den kunskapen gick det helt enkelt inte att få burkarna att göra något alls. När den stora vågen med datorer i hemmen rullade in via Hem pc-reformen i slutet av 1990-talet sammanföll skattelättnaden med internets intåg i svenskarnas arbets- och privatliv. Dessa två historiska milstolpar har sannolikt lagt grunden till det som brukar kallas det svenska it-undret fram till dagens världsledande programutvecklingsföretag som Mojang eller Spotify. Det finns få som på allvar vill tillbaka till dåtidens instabila teknik och användarovänliga gränssnitt. How To Use Google For Hacking. Google serves almost 80 percent of all search queries on the Internet, proving itself as the most popular search engine.

How To Use Google For Hacking

However Google makes it possible to reach not only the publicly available information resources, but also gives access to some of the most confidential information that should never have been revealed. In this post I will show how to use Google for exploiting security vulnerabilities within websites. The following are some of the hacks that can be accomplished using Google. 1. Hacking Security Cameras. Bild. Ipad i skolan & förskolan. Digitala verktyg, SAMR och det saknade steget. På spaning efter det omdefinierade lärandet – del 1 Den digitala utvecklingen i skolan går fort just nu och glädjerop blandas med farhågor i takt med att en till en och andra koncept införs på skolor runt om i landet.

Digitala verktyg, SAMR och det saknade steget

Att uppdraget till skolan är att införa IKT är glasklart men däremot är det inte lika entydigt hur den digitala tekniken bäst kommer till användning i det konkreta skolarbetet. Om detta delar jag med mig av några reflektioner till Skollyftets läsare, bland annat kommer jag att diskutera om det inte saknas ett steg i den ofta citerade SAMR-modellen. Emil Janssons Blogg. Hem - Digitala Skollyftet. Del 15.

När du är aktiv på nätet, i sociala medier mm så märker du snart att du hittar massor med bra tips, länkar, bilder, filmklipp mm som du vill spara för att du någon gång i framtiden kommer att ha nytta av dem.

del 15

När du senare vill hitta länken/bilden/filmklippet så minns du inte var det var du såg den. Var det en favorit i twitter eller favoritmarkerade du sidan i din webbläsare eller var det någon annanstans du såg länken/bilden/filmklippet? Nedan följer olika program och tjänster som kan hjälpa dig att organisera digitalt material som du vill kunna hitta tillbaka till.

Många av tjänsterna fungerar även bra för att samla länkar till eleverna när du jobbar med ett ämnesområde i skolan. Padlet Gratistjänst. Pearltrees www.pearltrees.com/ Gratistjänst där du samlar och organiserar det du gillar på nätet i en struktur med pärlor som sammanbinds med varandra. Symbaloo www.symbaloo.com/ Ljudböcker på Youtube? Ja! Du vet väl om att du kan hitta ljudböcker för barn och unga på Youtube?

Ljudböcker på Youtube? Ja!

Inlästa, animerade eller textade. På svenska finns det mest ljudböcker men på engelska finns det ett otal både ljudböcker men även upplästa böcker som är textade för medföljning. Detta är en skatt som många inte känner till, visste du? Internet och källkritik. Jag har satt ihop en lista med mina favoritsajter när det gäller att arbeta med Internet och källkritik, en viktig grundsten för både elever och lärare idag.

Internet och källkritik

Ur Lgr11 kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag / Skolans uppdrag Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Ur Lgr11 kap. 2 Övergripande mål och riktlinjer / 2.2 Kunskaper / Mål. Internet och källkritik. Bild. iPad i skolan. Skolappar.nu - Recensioner av appar för förskola och skola. iPad-appar i skolans värld. iPad Studiecirkel.

iPad i skolan. Ipadbloggar.