background preloader

Tänka

Facebook Twitter

6 ways to teach growth mindset from day one of school. Imagine if your new class this fall was full of students who would: Be willing to try new thingsStick with hard tasks and not give upPush themselves to do their best work, not just what’s “good enough”Believe in themselves and their own ability to learn Here’s the great news–these are traits that we can help develop in our students by teaching them about how their brains work.

6 ways to teach growth mindset from day one of school

Many students enter our classrooms believing they’re either smart or not smart, good at reading or math, or not good in those areas. Sylvia Duckworth on Twitter: "New #sketchnote: 10 Growth Mindset Statements via @DavidGeurin @PeterMDeWitt cc @dougpete @coolcatteacher @zecool. Ceciliabergentz. I och med vårt projekt ”Mer energi i Hummelsta” så har all personal gjort ett GRIT-test.

ceciliabergentz

Detta har även eleverna gjort tillsammans med sina föräldrar. Jag kände inte till grit innan jag blev tillfrågad om jag kunde översätta skalan från engelska till svenska. Inte heller då, satte jag mig in i vad det egentligen var. Nej, inte förren testet var gjort, mina poäng var räknade och jag fick reda på min egen grit då blev det plötsligt intressant. Vi räknade ut arbetsplatsens medel-grit och konstaterade att det ser riktigt bra ut. Men vad är då grit för något? Testet är utformat av Angela Duckworth, psykolog och forskare vid Harvard, och är gjort för att kunna mäta en människas grit på GRIT-skalan. Åsa Edenfeldt sur Twitter : "Intressant perspektiv, att vara en god lyssnare ... ”Cirkulär ekonomi bra både för jobben och för miljön” Ställ om till kretslopp.

”Cirkulär ekonomi bra både för jobben och för miljön”

Jobbdebatten lever kvar i industrisamhället. Det gör inte vi – och både teknikutvecklingen och klimatfrågorna innebär växande utmaningar. Omställning till en cirkulär ekonomi, där återanvändning och grön energi dominerar, är nödvändig, skriver representanter för fack, företag och forskning. Diskussionen om jobben i framtiden behöver breddas.

Debatten i dag förs som om vi fortfarande levde kvar i industrisamhället och jobben automatiskt skulle öka med tillväxt i BNP. Parallellt med den snabba teknikutvecklingen – med dess många fascinerande möjligheter – blir spänningen mellan ekonomi och miljö allt allvarligare. Förslag till miljöåtgärder har hittills ofta setts som ett hot mot både konkurrenskraft och jobb. Med en växande befolkning i världen och en helt nödvändig ökning av levnadsstandarden i låginkomstländerna kommer trycket på naturen att fortsätta öka. Dagens ekonomi bygger i allt väsentligt på principen ”köp och släng”. 1. 2. 3. 4. Jlsu. En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas.

Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”. Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig. En svensk översättning av begreppen kan vara statiskt och dynamiskt tankesätt. Då hjärnan stimuleras och förändras beroende av vad vi utsätter hjärnan för är vårt förhållningssätt viktigt, särskilt för alla som jobbar i skolan. Jag har gjort några infographics som kan vara användbara i klassrummet. Lycka till med det dynamiska tankesättet och läs gärna Carol S. Att utveckla ett resonemang i svenska. Resonera/analysera bedömningsaspekter - A4 by carina.rickard.

Eleverna får inte tänka kritiskt – Sveriges Skolledarforbund. Hur realiserar lärarna det kritiska tänkandet i undervisningen?

Eleverna får inte tänka kritiskt – Sveriges Skolledarforbund

På de lektioner som Anna-Karin Wyndhamn följde under två år för sin doktorsavhandling hittade hon nästan bara upplägg där eleverna skulle återge och sammanställa givna fakta. Nästan inga lektioner uppmuntrade till kritisk reflektion. Att utveckla kritiskt tänkande hos eleverna är centralt i skolans uppdrag enligt både 2011 och 1994 års läroplaner för gymnasieskolan. Men hos sju av de åtta lärare på tre skolor vars svensklektioner i en rad klasser Anna-Karin Wyndhamn studerade, behandlades "stoffet" oftast som om det var givet.Arbetet kunde gå till så här: Eleverna delades upp i grupper. Inom gruppen fick eleverna läsa var sin faktatext från papper som läraren delat ut, från anvisade textavsnitt i läroboken eller på nätet.

Anna-Karin Wyndhamn är själv svensklärare från början. Men läroboksförfattarna, skulle inte de med sina upplägg i läroböckerna kunna hjälpa lärarna lite grann med det här problemet? Fixed vs. Growth: The Two Basic Mindsets That Shape Our Lives. By Maria Popova “If you imagine less, less will be what you undoubtedly deserve,” Debbie Millman counseled in one of the best commencement speeches ever given, urging: “Do what you love, and don’t stop until you get what you love.

Fixed vs. Growth: The Two Basic Mindsets That Shape Our Lives

Tillgänglighet – välmående – måluppfyllelse. Educational Technology and Mobile Learning: New: Bloom's Taxonomy Planning Ki... March 28, 2014 Somebody shared with me this wonderful Bloom's Taxonomy Planning Kit for Teachers and want you to have a look as well.

Educational Technology and Mobile Learning: New: Bloom's Taxonomy Planning Ki...

Training Teachers to Teach Critical Thinking. How KIPP educators instruct their colleagues to enhance their classroom practice.

Training Teachers to Teach Critical Thinking

KIPP King Collegiate High School principal Jason Singer trains his teachers to lead Socratic discussions (above); Katie Kirkpatrick (right), dean of instruction, developed a step-by-step framework -- described below -- for teaching students basic critical-thinking skills. Credit: Zachary Fink Thinking critically is one thing, but being able to teach it can be quite another. Katie Kirkpatrick, dean of instruction at KIPP King Collegiate High School, developed the school's Speech & Composition class, a requirement for all students.