background preloader

Samhällsekonomi

Facebook Twitter

Vetenskapens värld - Ekonomernas skuld (dokumentär) Ekonomihandboken. Vad är feministisk ekonomi? · Ekonomihandboken. Såväl marxismen som keynesianismen, liksom självklart den klassiska nationalekonomin, är ekonomiska teorier skapade i patriarkala samhällen, där frågan om kön och könsförtryck aldrig egentligen ställdes.

Vad är feministisk ekonomi? · Ekonomihandboken

Att det i dag finns en omfattande feministisk kritik av såväl nationalekonomi som marxism är därför självklart. Om människan ska bli fri – om individen ska befrias genom vår gemensamma politiska kamp – gäller att ingen befrielse kan bli av om den inte omfattar bägge könen. Ekonomi är aldrig neutralt. I den här boken har vi i flera samman­hang försökt peka på att den borgerliga national­ekonomins blindhet för hur olika ekonomiska förslag fungerar i olika inkomst­lägen också är en köns­fråga.

Kvinnor miss­gynnas i det kapital­istiska samhället vad gäller så grund­läggande saker som inkomst, ägande och tid. Kvinnors arbete nedvärderas jämfört med mäns, kvinnors obetalda arbete i omsorg och hem är större än mäns och kvinnors fritid är därmed också mindre. Ibland blir det extra tydligt. Vad är grön ekonomi? · Ekonomihandboken. Liksom effekterna av den ekonomiska politiken måste granskas utifrån könsfrågan måste självklart investeringar, konsumtion och produktion granskas utifrån dess effekter på vår gemensamma miljö.

Vad är grön ekonomi? · Ekonomihandboken

Länge har det därför funnits miljöekonomer som analyserat kostnader och effekter av olika ekonomiska aktiviteter utifrån miljöperspektiv. Deras makt över besluten har dock varit väldigt liten. Men ju närmare klimathotets effekter vi kommer, desto viktigare blir de analyserna för varje investering och varje produkt. Utan miljökunskap hos beslutsfattare och ekonomer uppstår maktlöshet när man möter den kortsiktiga enögda vinstjaktens förstörelse. Den här delen av ”grön ekonomi” tror vi av rena överlevnadsskäl kommer att växa i samhället. Nationalekonomiska teorier by Jon Hermodsläraren on Prezi. Frihandeln är en orkan över planeten. Vilken storm är den mest förödande som drabbat människor?

Frihandeln är en orkan över planeten

Vi kryper ihop i förfäran över bilder från Haiti eller Filippinerna där tropiska stormar dragit fram och ödelagt liv, bostäder, framtid. På grund av den globala uppvärmningen ökar risken för riktigt svåra oväder som dessutom kommer tätare. Men också en annan orkan sveper över planeten som på lite längre sikt riskerar att orsaka än värre ödeläggelse: Den internationella handeln. Gillar du det vi gör? Swisha en peng till: 123 148 087 0 Sedan 1950 har handeln med tillverkade varor ökat mer än 500 gånger om. Men det är på något sätt som om vi inte märker av den pågående superstormen eftersom dessa miljarder varor – från grönsaker till tv-apparater – sakta men säkert blivit en så självklar del av våra vardagsliv.

Ironiskt nog står på fönsterbrädet framför mig en liten heroisk FN-flagga. Tobias Jansson · CircularEconomy.se. Cirkulär ekonomi - bli cirkulär.  Talks #36 - Tobias Jansson, Cirkulär ekonomi. Tobias Jansson · CircularEconomy.se. V%C3%A5r%20ekonomi%20%E2%80%93%20i%20korthet. Problem loading page. Klas förklarar tillväxt. Ekonomisk politik. Interactive currency-comparison tool: The Big Mac index. Snart kommer glass som inte smälter. Dokument utifrån - Greklands väg mot krisen. Fem år efter finanskrisen: Är Keynes tillbaka för att stanna? På söndag är det fem år sedan banken Lehman Brothers gick i konkurs och finanskrisen var ett faktum.

Fem år efter finanskrisen: Är Keynes tillbaka för att stanna?

Sedan dess har världsekonomin åkt berg- och dalbana. Att säga att krisen tog ekonomkåren på sängen är en underdrift. Från vissa håll hävdades det till och med att finanskrisen var ekonomernas fel medan de mer vänligt sinnade nöjde sig med att konstatera att ekonomerna helt enkelt inte hade någon aning om vad som pågick (läs Chicagoekonomen Raghu Rajans tankar kring detta här. Trots detta så tog sig nationalekonomer i hela världen an uppgiften att bekämpa recessionen.

De hade, förenklat uttryckt, två huvudsakliga vapen i sin arsenal. Det andra sättet att stimulera en ekonomi är att använda finanspolitiska åtgärder. Den brittiske ekonomen John Maynard Keynes var på 1930-talet en av de första att propagera för användandet av en aktiv finanspolitik som ett sätt att stimulera en ekonomi på fall. Så var står vi nu? Ett vet vi som är säkert, och det är att debatten kommer att fortsätta. Tre olika välfärdssystem i tre olika länder by Mladen Ladan on Prezi. Den gröna ekonomin. Med grön ekonomi kan man mena både miljöekonomi och ekologisk ekonomi.

Den gröna ekonomin

Ekologisk ekonomi är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som startade i slutet av 1980-talet som en direkt reaktion mot vad många upplever som brister i den neoklassiska teorin. Miljöekonomi utgår från de klassiska nationalekonomiska modellerna men tar större hänsyn till "externa effekter" som miljöförstöring. – En miljöekonom är en traditionell ekonom som är intresserad av miljö och vill använda sin vanliga ekonomiska verktygslåda till regleringar för att få bukt med miljöproblem, till exempel genom att sätta prislappar på naturen genom att sälja utsläppsrätter. Vanligen föredrar han eller hon marknadslösningar framför gränsvärden och kontroller, förklarar Kenneth Hermele, doktor i humanekologi vid Lunds universitet. Den ekologiska ekonomin däremot utgår från att ekonomin måste underställas det ekologiska kretsloppets begränsningar, det räcker helt enkelt inte att sätta ett pris på naturen.