background preloader

NO

Facebook Twitter

Teknikkort promo. Eductia. Biologi, fysik, kemi och teknik - undervisningsstöd för grundskolan. Ord%20att%20anv%C3%A4nda%20vid%20beskrivning%20av%20f%C3%B6rem%C3%A5l. Att träna eleverna i att genomföra systematiska undersökningar. I det samhälle våra elever kommer möta vet vi att ny kunskap hela tiden skapas och att de kan få reda på saker de inte vet enkelt.

Att träna eleverna i att genomföra systematiska undersökningar

Däremot behöver vi elever som i framtiden kan bedriva f orskning av hög kvalité och då behövs förmågan att genomföra systematiska undersökningar. I läroplanens kunskapskrav i NO-ämnena ingår många olika delmoment som eleverna ska utveckla och bedömas i när det gäller systematiska undersökningar. “Genomföra undersökningar” och “Dokumentation” är två av dessa, vilka jag upplever att eleverna redan från skolår 1 får möta och träna på. Däremot “Ställa egna frågor som går att undersöka” och “Planera egna undersökningar” är några av de förmågor som jag upplever att många elever får träna betydligt mindre på i sin NO-undervisning. 20141106_104224.jpg. Räkna med godis uppgifter. Witness darkness at midday.

Coverage courtesy of Slooh.

Witness darkness at midday

Europe promises to be the center of the astronomical world March 20. On that day, the Sun, Moon, and Earth align, and the Moon casts its shadow onto Earth’s surface. Where the alignment is exact — along a path that skirts south of Iceland before crossing the Danish Faroe Islands and Norway’s island of Spitsbergen — people will witness totality and bask in the glow of the Sun’s stunning corona. History, Travel, Arts, Science, People, Places. IMG_1609.png (PNG Image, 1536 × 2048 pixels) - Scaled (48%)

Laborationsrapport mall. Laborationsrapport.