background preloader

NO

Facebook Twitter

Teknikkort promo. Eductia. Biologi, fysik, kemi och teknik - undervisningsstöd för grundskolan. Ord%20att%20anv%C3%A4nda%20vid%20beskrivning%20av%20f%C3%B6rem%C3%A5l. Att träna eleverna i att genomföra systematiska undersökningar | Förstelärare i Svedala. I det samhälle våra elever kommer möta vet vi att ny kunskap hela tiden skapas och att de kan få reda på saker de inte vet enkelt. Däremot behöver vi elever som i framtiden kan bedriva f orskning av hög kvalité och då behövs förmågan att genomföra systematiska undersökningar.

I läroplanens kunskapskrav i NO-ämnena ingår många olika delmoment som eleverna ska utveckla och bedömas i när det gäller systematiska undersökningar. “Genomföra undersökningar” och “Dokumentation” är två av dessa, vilka jag upplever att eleverna redan från skolår 1 får möta och träna på. Däremot “Ställa egna frågor som går att undersöka” och “Planera egna undersökningar” är några av de förmågor som jag upplever att många elever får träna betydligt mindre på i sin NO-undervisning. I detta inlägg tänkte jag därför berätta lite om mina tankar och om hur mina elever i årskurs 4 arbetat med detta i kemi. Ett bra sätt att få elever att ställa frågor är att utgå från bilder. . – Hur kan du ta reda på svaret på dina frågor? 20141106_104224.jpg. Räkna med godis uppgifter. Witness darkness at midday. Coverage courtesy of Slooh.

Europe promises to be the center of the astronomical world March 20. On that day, the Sun, Moon, and Earth align, and the Moon casts its shadow onto Earth’s surface. Where the alignment is exact — along a path that skirts south of Iceland before crossing the Danish Faroe Islands and Norway’s island of Spitsbergen — people will witness totality and bask in the glow of the Sun’s stunning corona. Across the remainder of Europe, observers will see a partial eclipse.

This northern track means the Sun hangs low in the sky along the entire eclipse track. History, Travel, Arts, Science, People, Places. IMG_1609.png (PNG Image, 1536 × 2048 pixels) - Scaled (48%) Laborationsrapport mall. Laborationsrapport.