background preloader

Naturkunskap

Facebook Twitter

Experimentskafferiet. Kroppen - 1177. Insamling av förpackningar och tidningar på återvinningsstationer. Rymdkanalen. Det försvunna halsbandet » Bosse och Bettans sidor » Vatten och avlopp » Tekniska verken. Sopskolan. Info om djur: Fakta om hur djur fungerar från Lunds universitet. På den här sajten får du reda på hur kroppen fungerar hos djur, även människan, inte bara fakta utan också roliga och intresssanta förklaringar med bilder och videor.

Info om djur: Fakta om hur djur fungerar från Lunds universitet

Här finns också mycket intressant information inom andra biologiska ämnen. Du kan här: läsa ett stort antal svar på frågorställa frågor till mig om djurläsa populära artiklar om hur djur fungerarläsa artiklar om djurs fysiologi, anatomi och evolutionSöka på hela sajten Jag heter Anders Lundquist och är verksam på Biologiska institutionen vid Lunds universitet. Jag har arbetat med den här sajten i mer än femton år. Fråga en zoofysiolog och läs svar Min frågelåda riktar sig särskilt till elever på grundskolans högstadium och på gymnasiet, men jag tar också gärna emot frågor från andra biologiintresserade. Läs artiklar om djur Studenterna på vår fördjupningskurs i zoofysiologi fick i uppgift att skriva var sin populär artikel om ett ämne som de väljer själv. Läs om djurs fysiologi, anatomi och evolution. Rovdjurscentret De 5 Stora - Om rovdjuren. Många i samhället har ganska klara åsikter om de stora fyrfota rovdjuren.

Rovdjurscentret De 5 Stora - Om rovdjuren

Trots att man kanske egentligen vet ganska lite om dem. Andra vet nästan inget alls. Och det man tror att man vet, är inte alltid baserat på erkända fakta. Vi tror att rovdjursdebatten blir mycket bättre om fler vet mer. Därför har vi här samlat en hel del viktiga och/eller intressanta och spännande fakta om de stora rovdjuren. Zygote Body. Google Body. Algodoo. Solsystemet, astronomi, planet, asteroid, rymden, teleskop, kikare, meteorit. Welcome to Discovery Education. NASA Kids' Club. Skip to main content NASA Kids Club › Text Only Site Flip Time Click.

NASA Kids' Club

Match. What Are Those Spots on Ceres? Vote Now! Orion Puzzles and Coloring Sheets Print and Play. Space Racers Watch. For Parents and Teachers Teach your kids and students safe surfing habits.› Children's Protection Act Learn about what you can do to protect your privacy online.› Page Last Updated: May 12th, 2015 Page Editor: Flint Wild Skip to main content NASA Kids Club › Text Only Site Flip Time Click.

What Are Those Spots on Ceres? Vote Now! Orion Puzzles and Coloring Sheets Print and Play. Space Racers Watch. For Parents and Teachers Teach your kids and students safe surfing habits.› Children's Protection Act Learn about what you can do to protect your privacy online.› National Geographic - Inspiring People to Care About the Planet Since 1888. Klotet. Naturskolan i Lund. Miljöportalen. Inom temat Luft kan du läsa om forskning som berör bland annat klimat, växthuseffekten, luftföroreningar och ozonskiktet.

Miljöportalen

Klimat Varmare klimat Klimatet håller på att förändras, och det är med stor sannolikhet huvudsakligen ett resultat av mänskliga aktiviteter, t. ex. förbränning av fossila bränslen. Allt färre menar att det handlar om naturliga variationer. 2000-talet var det varmaste årtionde som uppmätts, och de senaste hundra åren har jordens medeltemperatur ökat med ca 0,7 grader.

Läs mer >> Växthusgaser Relaterade artiklar på Miljöportalen Vindens vinande ger el I alla tider har människan tagit vara på vindens energi, för att driva kvarnar, pumpar och båtar. Läs mer >> Klimatskola. Welcome to Discovery Education.