background preloader

Naturkunskap

Facebook Twitter

Experimentskafferiet. Kroppen - 1177. Insamling av förpackningar och tidningar på återvinningsstationer. Rymdkanalen. Det försvunna halsbandet » Bosse och Bettans sidor » Vatten och avlopp » Tekniska verken. Sopskolan. Info om djur: Fakta om hur djur fungerar från Lunds universitet. Rovdjurscentret De 5 Stora - Om rovdjuren. Zygote Body. Google Body. Algodoo.

Solsystemet, astronomi, planet, asteroid, rymden, teleskop, kikare, meteorit. Welcome to Discovery Education. NASA Kids' Club. Skip to main content NASA Kids Club › Text Only Site Let's Go to Mars!

NASA Kids' Club

Plan. Pack. National Geographic - Inspiring People to Care About the Planet Since 1888. Klotet. Naturskolan i Lund. Miljöportalen. Inom temat Luft kan du läsa om forskning som berör bland annat klimat, växthuseffekten, luftföroreningar och ozonskiktet.

Miljöportalen

Klimat Varmare klimat Klimatet håller på att förändras, och det är med stor sannolikhet huvudsakligen ett resultat av mänskliga aktiviteter, t. ex. förbränning av fossila bränslen. Allt färre menar att det handlar om naturliga variationer. 2000-talet var det varmaste årtionde som uppmätts, och de senaste hundra åren har jordens medeltemperatur ökat med ca 0,7 grader. Klimatskola. Welcome to Discovery Education.