background preloader

Lillemor2016

Facebook Twitter

Vivekas Fiffiga Mallar. Laura Diehl Illustration. Våga vara pluggis: Läsa mellan raderna. Att läsa mellan raderna går ut på att tolka något som författaren inte skriver ut direkt i texten.

Våga vara pluggis: Läsa mellan raderna

En text innehåller luckor som du som läsare själv får fylla i vilket innebär att du under tiden som du läser samlar ledtrådar från olika ställen i texten. Ledtrådarna relaterar och kopplar du sedan till händelser som du har varit med om, saker som du har läst, hört eller sett på film och saker som andra har berättat för dig. Utifrån dessa tidigare erfarenheter gör du en tolkning och drar en egen slutsats: Vad förstår jag trots att det inte står direkt i texten? Genom att ställa frågor till texten och diskutera med dig själv eller en kamrat funderar du på vad författaren vill säga dig. Klassrumsregler. Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum.

Upprinnelsen till bilderna kommer från Tommy Lucassi som var med i ett radioprogram. Här hittar du hans regler som är riktade till pedagoger samt de han har i sitt klassrum. Hej då ”lydnadskultur” och välkommen ”eget ansvar” för att eleverna ska utveckla sitt bästa jag. 197429 2 Lasmysteriet. Litterär gestaltning. Du ska nu få lära dig allt du behöver veta om litterär gestaltning!

Gestaltning är det enskilt viktigaste medlet för att göra din berättelse levande. Vad är gestaltning? Gestalta betyder "att ge något en form och en mening genom att visa upp det". Massor med märkliga fakta. Alfa-reportage om mina kära rutor. Den magiska dörren.