background preloader

Läsa

Facebook Twitter

How To Teach Reading Comprehension Strategies In Your School. 7 Free Printable Reading Comprehension Worksheets Before we can expect students to utilize reading strategies independently, we must teach them comprehension strategies and model how they are to be applied. Modeling can be done through read-alouds, targeted lessons, small-group practice, comprehension activities, and more! Below are resources that teachers, specialists, and administrators can use to improve the use of and teach reading comprehension strategies school-wide. 1.) Compare and Contrast Strategy Lesson The ability to compare and contrast is an important reading strategy for students to learn. You can use a four-day compare and contrast lesson plan using Cinderella stories to help students in Grades 3 and up to hone their skills.

For those of you unfamiliar with the different versions of Cinderella, here's a bit of background knowledge. Download Now 2.) Use a four-day lesson plan to help students in Grades 3 and 4 learn or review the strategy of questioning using multiple texts. Graphic Organizers for Reading Comprehension. Minnas klassrum: Att läsa tillsammans - arbete före, under och efter läsning. Under mina år som lärare i både svenska och svenska som andraspråk har skönlitteraturen varit i fokus. Att gemensamt läsa en bok, med innehåll som intresserar eleverna och med en språklig nivå snäppet över elevernas, är ett oersättligt moment i undervisningen. Läsningen ger naturliga situationer av ord- och begreppsinlärning, samtal, reflektioner och skrivande kring det som händer med kopplingar till eleverna och till deras egna erfarenheter. Det leder till omvärldskunskap och till ställningstaganden kring rätt och fel och diskussioner om hur de tror att det kommer att gå för bokens personer hur det hela kommer att sluta.

Sedan kan tankarna också spinna vidare kring hur det kommer att gå för karaktärerna fortsättningsvis. Böcker väcker nyfikenhet och ger ofta mersmak vilket syns tydligt i den språkvalsgrupp med SVA-elever i åk. 8 som jag har arbetat med i tre terminer. C.S. Godnatt Mister Tom by Annika N on Prezi. Sms från Soppero: Del 1 - UR Skola.

J Steinbeck: Möss och människor | Vägs Ände – mitt hörn av verkligheten. Här följer en grov beskrivning av hur jag arbetar med John Steinbecks kortroman Möss och människor. I det här arbetet strävar jag efter att låta eleverna uppnå följande kunskapskrav. De betygsspecifika orden är borttagna: ”Eleven kan läsa skönlitteratur … genom att… välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra … sammanfattningar av olika texters innehåll med … koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven … läsförståelse. Eleven kan skriva olika slags texter med … språklig variation, …textbindning samt … fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Hittills har jag alltid läst Möss och människor (M&M) i årskurs 9. Har jag en klass med många lässvaga elever väljer jag att visa de första tjugo minuterna av filmen med Gary Sinise och John Malkovich från 1992. Ofta väljer eleverna genom omröstning att läxan ska vara förberedd från måndag till torsdag, till exempel. Wikipedia. Jag visar först detta bildspel. Minnas klassrum: Läs en bok och bli ordklok. ...är namnet på det läsprojekt jag startade upp i mina fyra 8:or under hösten. Den gemensamma läsningen har alltid varit i fokus i min undervisning och jag strävar hela tiden efter att få eleverna att tycka om läsa böcker. Att alltid ha en bok på gång i mina klasser och grupper, både i svenska och i SVA, känns roligt och betydelsefullt och dessutom helt avgörande för elevernas språkutveckling.

När jag i september lyssnade på UR:s lärarpodd Didaktorn där Mats Myrberg, professor emeritus i specialpedagogik, i sitt avsnitt Jättemånga ord är jättebra berättar om läsningens helt avgörande betydelse för unga människors ordförråd, väcktes en vilja och en tanke hos mig. Jag funderade på vad jag mer kunde göra för att få mina elever att komma igång med den egna läsningen och inte bara delta i den gemensamma i klassen. Myrberg pratar om hur viktigt det är att hitta böcker som knyter an till varje enskild individs intresse för att komma igång med och uppskatta läsning. Introduktion och bokprat.

Novell

Böcker. Bloggen Läsambassaden - Läsambassadören. 1438934880Publicerad igår kl. 11:08 Min man och min tolvåriga son är duktiga fotbollsläsare. Och nu talar jag inte om att läsa böcker eller artiklar om fotboll. Jag tänker på hur de gör när de ser en match och läser själva spelet. Själv är jag en god läsare av ganska många sorters texter, men när det gäller den här idrottsgrenen är min läsförståelse inte särskilt stark.

Sedan jag blev fotbollsmamma har jag ändå kommit ett litet steg vidare i min läsutveckling och förstått att det handlar om mycket mer än att spelare i olika färgers tröjor sparkar bollen av och an mellan planhalvorna. Ändå ser jag att fotbollen kan fungera som ett högintressant jämförelseobjekt när vi talar om läsförståelse i klassrummet. I dag betraktar vi texter och vårt sätt att handskas med dem utgående från begreppet multilitteracitet. För att kunna läsa, analysera och tolka en tv-sänd fotbollsmatch på djupet behöver man förhandskunskap och mycket övning. Sen börjar själva matchen.

Bloggen Läsambassaden - Läsambassadören. 1438154760Publicerad 29.07.2015 kl. 10:26 Vi står inför ett nytt läsår och du som är pedagog har än en gång den fantastiska möjligheten att fungera som läsinspiratör för de barn eller unga du möter i din vardag. Hur ska du se till att läsåret 2015-2016 blir just ett LÄSår på ditt dagis / i din förskola / i ditt klassrum? Senast nu är det dags att börja fundera på den saken! Här kommer en lista med förslag på läsrelaterade aktiviteter av olika slag. Kanske hittar du något du kan inspireras av, utmana dig själv med, reflektera över eller diskutera med dina kolleger? Det muntliga berättandet är en viktig inkörsport till läsandet.

Utmana dig själv genom att välja en saga eller annan historia du tycker om och träna så att du kan berätta den med inlevelse för din grupp. Aktiv läsundervisning: Om läsförståelsestrategin ”att ställa frågor”, återkoppling och growth mindset. Lässtrategin ”att ställa frågor” – att förbereda ett litteratursamtal. I detta inlägg vill jag dela med mig av ett lektionsupplägg där jag aktivt arbetar för att utveckla elevernas läskompetens. Lektionen handlar om att eleverna är delaktiga i förberedelserna inför ett gemensamt litteraturseminarium i ku rsen Svenska 2.

I samband med detta arbetar vi med och utvecklar läsförståelse-strategin ”questioning” – att ställa frågor (Barbro Westlund Att bedöma elevers läsförståelse s. 48). Lektionen syftar även till att utveckla elevernas metakognitiva tänkande och förmåga till reflektion. Forskningsanknytningen Eftersom många av er som hör av sig till mig uppskattar jag att utgår ifrån forskning när jag delar med mig av mina lektionsupplägg kommer jag även i detta inlägg att referera delar ur den litteratur som är central när jag planerar min undervisning.

Gemensam läsning ger resultat – ett steg i taget I min ena samtvåa läser vi just nu Det går an av Carl Jonas Love Almqvist. Lektionsupplägget. 9:ornas bokcirkelblogg: Pojken i randig pyjamas, del 3. Boken handlar om hur Bruno träffar den här judepojken Shmuel när han är ute på upptäcktsfärd. Den handlar om deras vänskap och den är mycket lärorik samtidigt som det är en spännande historia. Shmuels och Brunos vänskap är strängt förbjuder och måste hållas hemlig, därför kan Bruno bara träffa honom när hans föräldrar inte är i närheten och kan se när han springer iväg. Bruno försöker att hjälpa Shmuel genom att ge honom mat men ofta glömmer han det eller till och med äter upp det själv när han väntar på att Shmuel ska komma.

Shmuel och Bruno pratar mycket tillsammans om hur deras dagar och liv är och dem ser världen ur helt olika perspektiv. Bruno tycker att livet är orättvist när han var tvungen att flytta ifrån Berlin och sina vänner medans Shmuel blir överlycklig av att få en halv bulle av Bruno. Boken handlar alltså främst om Brunos relation med Shmuel. Diskussionsfråga: Varför tror ni att Brunos mamma väljer att inte berätta för Bruno om vad som händer? Svenska B. Böcker att läsa med ungdomar | enligt O. Jag är inte bara boknörd, utan lärare också och tänkte därför lista böcker som jag tror är bra att läsa i skolan tillsammans med eleverna. Jag tror på läsning av gemensamma böcker, antingen i helklass eller i mindre grupper. Alltid med stöd av läraren. Eftersom läsning är en färskvara tycker jag att det är viktigt att läsa nya böcker med eleverna. Det här är böcker som bör passa på högstadiet och gymnasiet. Vissa är skrivna speciellt för unga, andra har bara unga huvudpersoner.

George av Alex Gino George kanske ser ut som en pojke, men hon vet att hon är en flicka. Lite ihop av Johanna Lindbäck Lite ihop är en ganska klassisk bok om vänskap i sexan. Passar troligen bäst i år 5-6 De tysta stegen bakom av Jonna Björnstjerna En klassisk skräckis där huvudpersonen och hennes familj flyttar till ett gammalt hus där det verkar spöka. Passar troligen bäst i år 5-6, eller tidigare som högläsningsbok Skuggan i väggen av Kerstin Lundberg Hahn Passar troligen i bäst i år 5-6 Undret av R. Marias klassrum - Svenska 8.