background preloader

Läsa

Facebook Twitter

Novell

Böcker. Bloggen Läsambassaden - Läsambassadören. 1438934880Publicerad igår kl. 11:08 Min man och min tolvåriga son är duktiga fotbollsläsare.

Bloggen Läsambassaden - Läsambassadören

Och nu talar jag inte om att läsa böcker eller artiklar om fotboll. Jag tänker på hur de gör när de ser en match och läser själva spelet. Själv är jag en god läsare av ganska många sorters texter, men när det gäller den här idrottsgrenen är min läsförståelse inte särskilt stark. Sedan jag blev fotbollsmamma har jag ändå kommit ett litet steg vidare i min läsutveckling och förstått att det handlar om mycket mer än att spelare i olika färgers tröjor sparkar bollen av och an mellan planhalvorna. Ändå ser jag att fotbollen kan fungera som ett högintressant jämförelseobjekt när vi talar om läsförståelse i klassrummet. I dag betraktar vi texter och vårt sätt att handskas med dem utgående från begreppet multilitteracitet.

För att kunna läsa, analysera och tolka en tv-sänd fotbollsmatch på djupet behöver man förhandskunskap och mycket övning. Sen börjar själva matchen. Bloggen Läsambassaden - Läsambassadören. 1438154760Publicerad 29.07.2015 kl. 10:26 Vi står inför ett nytt läsår och du som är pedagog har än en gång den fantastiska möjligheten att fungera som läsinspiratör för de barn eller unga du möter i din vardag.

Bloggen Läsambassaden - Läsambassadören

Hur ska du se till att läsåret 2015-2016 blir just ett LÄSår på ditt dagis / i din förskola / i ditt klassrum? Senast nu är det dags att börja fundera på den saken! Här kommer en lista med förslag på läsrelaterade aktiviteter av olika slag. Kanske hittar du något du kan inspireras av, utmana dig själv med, reflektera över eller diskutera med dina kolleger? Det muntliga berättandet är en viktig inkörsport till läsandet. Aktiv läsundervisning: Om läsförståelsestrategin ”att ställa frågor”, återkoppling och growth mindset. Lässtrategin ”att ställa frågor” – att förbereda ett litteratursamtal.

Aktiv läsundervisning: Om läsförståelsestrategin ”att ställa frågor”, återkoppling och growth mindset

I detta inlägg vill jag dela med mig av ett lektionsupplägg där jag aktivt arbetar för att utveckla elevernas läskompetens. Lektionen handlar om att eleverna är delaktiga i förberedelserna inför ett gemensamt litteraturseminarium i ku rsen Svenska 2. I samband med detta arbetar vi med och utvecklar läsförståelse-strategin ”questioning” – att ställa frågor (Barbro Westlund Att bedöma elevers läsförståelse s. 48). Lektionen syftar även till att utveckla elevernas metakognitiva tänkande och förmåga till reflektion. Forskningsanknytningen Eftersom många av er som hör av sig till mig uppskattar jag att utgår ifrån forskning när jag delar med mig av mina lektionsupplägg kommer jag även i detta inlägg att referera delar ur den litteratur som är central när jag planerar min undervisning.

Gemensam läsning ger resultat – ett steg i taget I min ena samtvåa läser vi just nu Det går an av Carl Jonas Love Almqvist. Lektionsupplägget. 9:ornas bokcirkelblogg: Pojken i randig pyjamas, del 3. Boken handlar om hur Bruno träffar den här judepojken Shmuel när han är ute på upptäcktsfärd.

9:ornas bokcirkelblogg: Pojken i randig pyjamas, del 3

Den handlar om deras vänskap och den är mycket lärorik samtidigt som det är en spännande historia. Shmuels och Brunos vänskap är strängt förbjuder och måste hållas hemlig, därför kan Bruno bara träffa honom när hans föräldrar inte är i närheten och kan se när han springer iväg. Bruno försöker att hjälpa Shmuel genom att ge honom mat men ofta glömmer han det eller till och med äter upp det själv när han väntar på att Shmuel ska komma. Shmuel och Bruno pratar mycket tillsammans om hur deras dagar och liv är och dem ser världen ur helt olika perspektiv. Bruno tycker att livet är orättvist när han var tvungen att flytta ifrån Berlin och sina vänner medans Shmuel blir överlycklig av att få en halv bulle av Bruno. I boken finns det en konflikt som överskuggar alla andra, det är en av de största konflikter genom alla tider nämligen konflikten mellan de tyska nazistpartiet och det judiska folket. Svenska B. Böcker att läsa med ungdomar. Jag är inte bara boknörd, utan lärare också och tänkte därför lista böcker som jag tror är bra att läsa i skolan tillsammans med eleverna.

Böcker att läsa med ungdomar

Jag tror på läsning av gemensamma böcker, antingen i helklass eller i mindre grupper. Alltid med stöd av läraren. Eftersom läsning är en färskvara tycker jag att det är viktigt att läsa nya böcker med eleverna. Det här är böcker som bör passa på högstadiet och gymnasiet. Vissa är skrivna speciellt för unga, andra har bara unga huvudpersoner. George av Alex Gino George kanske ser ut som en pojke, men hon vet att hon är en flicka.

Lite ihop av Johanna Lindbäck Lite ihop är en ganska klassisk bok om vänskap i sexan. Passar troligen bäst i år 5-6 De tysta stegen bakom av Jonna Björnstjerna En klassisk skräckis där huvudpersonen och hennes familj flyttar till ett gammalt hus där det verkar spöka. Passar troligen bäst i år 5-6, eller tidigare som högläsningsbok. Marias klassrum - Svenska 8.