background preloader

Läsa

Facebook Twitter

How To Teach Reading Comprehension Strategies In Your School. 7 Free Printable Reading Comprehension Worksheets Before we can expect students to utilize reading strategies independently, we must teach them comprehension strategies and model how they are to be applied.

How To Teach Reading Comprehension Strategies In Your School

Modeling can be done through read-alouds, targeted lessons, small-group practice, comprehension activities, and more! Below are resources that teachers, specialists, and administrators can use to improve the use of and teach reading comprehension strategies school-wide. 1.) Compare and Contrast Strategy Lesson The ability to compare and contrast is an important reading strategy for students to learn. You can use a four-day compare and contrast lesson plan using Cinderella stories to help students in Grades 3 and up to hone their skills. For those of you unfamiliar with the different versions of Cinderella, here's a bit of background knowledge. Download Now 2.) Use a four-day lesson plan to help students in Grades 3 and 4 learn or review the strategy of questioning using multiple texts. Graphic Organizers for Reading Comprehension. Minnas klassrum: Att läsa tillsammans - arbete före, under och efter läsning.

Under mina år som lärare i både svenska och svenska som andraspråk har skönlitteraturen varit i fokus.

Minnas klassrum: Att läsa tillsammans - arbete före, under och efter läsning

Att gemensamt läsa en bok, med innehåll som intresserar eleverna och med en språklig nivå snäppet över elevernas, är ett oersättligt moment i undervisningen. Läsningen ger naturliga situationer av ord- och begreppsinlärning, samtal, reflektioner och skrivande kring det som händer med kopplingar till eleverna och till deras egna erfarenheter.

Godnatt Mister Tom by Annika N on Prezi. Sms från Soppero: Del 1 - UR Skola. Vägs Ände – mitt hörn av verkligheten. Här följer en grov beskrivning av hur jag arbetar med John Steinbecks kortroman Möss och människor.

Vägs Ände – mitt hörn av verkligheten

I det här arbetet strävar jag efter att låta eleverna uppnå följande kunskapskrav. De betygsspecifika orden är borttagna: ”Eleven kan läsa skönlitteratur … genom att… välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra … sammanfattningar av olika texters innehåll med … koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven … läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra … underbyggda resonemang om … i olika verk. Eleven kan skriva olika slags texter med … språklig variation, …textbindning samt … fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Minnas klassrum: Läs en bok och bli ordklok. ...är namnet på det läsprojekt jag startade upp i mina fyra 8:or under hösten.

Minnas klassrum: Läs en bok och bli ordklok

Den gemensamma läsningen har alltid varit i fokus i min undervisning och jag strävar hela tiden efter att få eleverna att tycka om läsa böcker. Att alltid ha en bok på gång i mina klasser och grupper, både i svenska och i SVA, känns roligt och betydelsefullt och dessutom helt avgörande för elevernas språkutveckling. När jag i september lyssnade på UR:s lärarpodd Didaktorn där Mats Myrberg, professor emeritus i specialpedagogik, i sitt avsnitt Jättemånga ord är jättebra berättar om läsningens helt avgörande betydelse för unga människors ordförråd, väcktes en vilja och en tanke hos mig.

Novell

Böcker. Bloggen Läsambassaden - Läsambassadören. 1438934880Publicerad igår kl. 11:08 Min man och min tolvåriga son är duktiga fotbollsläsare.

Bloggen Läsambassaden - Läsambassadören

Och nu talar jag inte om att läsa böcker eller artiklar om fotboll. Jag tänker på hur de gör när de ser en match och läser själva spelet. Bloggen Läsambassaden - Läsambassadören. 1438154760Publicerad 29.07.2015 kl. 10:26 Vi står inför ett nytt läsår och du som är pedagog har än en gång den fantastiska möjligheten att fungera som läsinspiratör för de barn eller unga du möter i din vardag.

Bloggen Läsambassaden - Läsambassadören

Hur ska du se till att läsåret 2015-2016 blir just ett LÄSår på ditt dagis / i din förskola / i ditt klassrum? Senast nu är det dags att börja fundera på den saken! Här kommer en lista med förslag på läsrelaterade aktiviteter av olika slag. Aktiv läsundervisning: Om läsförståelsestrategin ”att ställa frågor”, återkoppling och growth mindset. Lässtrategin ”att ställa frågor” – att förbereda ett litteratursamtal.

Aktiv läsundervisning: Om läsförståelsestrategin ”att ställa frågor”, återkoppling och growth mindset

I detta inlägg vill jag dela med mig av ett lektionsupplägg där jag aktivt arbetar för att utveckla elevernas läskompetens. Lektionen handlar om att eleverna är delaktiga i förberedelserna inför ett gemensamt litteraturseminarium i ku rsen Svenska 2. 9:ornas bokcirkelblogg: Pojken i randig pyjamas, del 3. Boken handlar om hur Bruno träffar den här judepojken Shmuel när han är ute på upptäcktsfärd.

9:ornas bokcirkelblogg: Pojken i randig pyjamas, del 3

Den handlar om deras vänskap och den är mycket lärorik samtidigt som det är en spännande historia. Shmuels och Brunos vänskap är strängt förbjuder och måste hållas hemlig, därför kan Bruno bara träffa honom när hans föräldrar inte är i närheten och kan se när han springer iväg. Bruno försöker att hjälpa Shmuel genom att ge honom mat men ofta glömmer han det eller till och med äter upp det själv när han väntar på att Shmuel ska komma.

Svenska B. Böcker att läsa med ungdomar. Jag är inte bara boknörd, utan lärare också och tänkte därför lista böcker som jag tror är bra att läsa i skolan tillsammans med eleverna.

Böcker att läsa med ungdomar

Jag tror på läsning av gemensamma böcker, antingen i helklass eller i mindre grupper. Alltid med stöd av läraren. Eftersom läsning är en färskvara tycker jag att det är viktigt att läsa nya böcker med eleverna. Det här är böcker som bör passa på högstadiet och gymnasiet. Vissa är skrivna speciellt för unga, andra har bara unga huvudpersoner. Marias klassrum - Svenska 8.