background preloader

Samhällskunskap, allmänt

Facebook Twitter

Guardian - The whole picture. Moral Machine. ARGUMENTATION. © Lavonen, Meisalo & al.

ARGUMENTATION

Vad är argumentation? Språket är människans kommunikationsredskap. Vi använder språket bl.a. för att motivera (argumentera för) våra egna synsätt och uppfattningar. En del människor kan motivera sina egna synpunkter och visa vad som är ologiskt i andras synsätt, d.v.s. argumentera, bättre än andra. Skickliga debattörer kan åtskilja och utvärdera sin egen och andras verksamhet. I mellanmänsklig växelverkan är argumentations- och förhandlingsförmågorna väldigt viktiga kommunikationsförmågor.

En debatt kännetecknas av följande faktorer: Det finns alltid minst två motsatta åsikter i en debatt. Med tanke på argumentationen är det viktigt att identifiera och tolka argumenten och motiveringarna till dem. Debatten kan avslutas då man väljer det av två motsatta argument vars motiveringar är starkast. Argumentation som arbetsmetod i skolan Det lönar sig att reservera tillräckligt med tid för argumentationerna. Debattdeltagarna kan väljas ut på många olika sätt.

Lagdebatt. Nyanserade resonemang och komplexa samband i samhällskunskap. Samhällskunskap - MS Stefan Malmström. Podcast. Samhällskunskap 1b. Samhällskunskap 1b - Andreas sida. Här hittar du kursplan och betygskriterier för kursen Hej vad kul det skall bli att starta ny kurs med er.

Samhällskunskap 1b - Andreas sida

Jag heter Andreas och mig når ni på mail andreas.eriksson@arlandagymnasiet.se Här nedan kommer ni finna uppgifter mm. som vi har under kursen. Hoppas på en bra kurs tillsammans. v.23 4/6 Redovising av kommunuppguft 7/6 tors Betygssamtal v.22 28/5 Vad är en nyhet. nyhetsanalys/kommunuppgift 1/6 Deadline kommunuppgifter v.21 21/5 Arbete med kommunuppgiften grupp /enskild uppgift 24/5 tors Arete med kommunuppgiften 25/5 Arbete med kommunuppgift/enskild uppgift v.20 v.19 7/5 Avslutning vad är ett brott?

10/5 Torsdag. 11/5 Uppstart Närdemokrati. v.18 30/4 Valborgsmässoafton. 3/5 OBS torsdag lektioner, sociala frågor genomförs. 4/5 Individuell uppgift lämnas in, Vad är ett brott, brottsligheten i Sverige v.17 23/3. 27/3 Hur bekämpas brottslighet? V.16 Fre 20/4 Fortsätt arbeta i grupperna ni bör vara klara med faktainhämtningen och börja fila på hur lektionen skall ha se ut Påsklov 26/3 Prov samhällsekonomi. v6 v5. Material sorterat på ämne. Samhällskunskap. FLS - Föreningen Lärare i Samhällskunskap. SAM01b. Viktigt: Glöm inte att bokmärka denna wiki för att lätt ha den tillgänglig.

SAM01b

Välkomna! ¶ I denna wiki finner ni material för läsning, övningsuppgifter, diskussionsunderlag och instruktioner för examinerande moment. Tanken är att samla allt på en plats för att göra det så lätt som möjligt för er. Jag uppdaterar denna wiki kontinuerligt och man kan lätt se de senaste ändringarna längst ner på denna sida (ev. större ändringar i planering under ett pågående moment kommer jag såklart att uppdatera er om direkt).

Tips: Navigera er genom att använda menyn högst upp. Om inget annat anges är det alltid jag (Fredrik Ståhl) som står bakom innehållet i denna wiki. Tips: Tanken är att ni inte ska behöva skriva ut från denna sida, men om ni absolut vill göra det tänk då på att skriva ut 2 sidor per ark (utskrifts-stilen är anpassad för detta). Anteckningsfunktion¶ Denna wiki innehåller markering- och anteckningsverktyget hypothesis. Kontakt & frågor¶ Frågor ställer man i första hand under lektionstid. En webbplats om studieteknik från UR. Freedom House. Samhällskunskap. Men vad är egentligen ett samhälle?

Samhällskunskap

Ordet "samhälle" förklaras ofta som en grupp individer som lever tillsammans på ett organiserat sätt. En annan vanligt förekommande definition är att ett samhälle utgörs av ”ett system av ömsesidigt beroende relationer som binder ihop individerna med varandra” och där alla ”lever på ett visst område, lyder under ett gemensamt system avseende den politiska makten och är medvetna om att de har en gemensam identitet som skiljer dem från andra grupper”. (Giddens) Det finns samhällen som endast består av mindre grupperingar människor, men det finns också samhällen med miljontals människor. Ett samhälle kan därför vara allt från en liten ort, till ett stort land med hundratals miljoner invånare. Men "samhället" kan också avse människorna i en viss åldersgrupp eller grupp som utmärker sig genom att leva på ett visst sätt.

Text: Robert de Vries (red.)