background preloader

Kloster

Facebook Twitter

Almanacka, kalender. Planen att utbilda också i ordning och reda. Skylten hittade jag i en affär i London.

Planen att utbilda också i ordning och reda

Det är inte en övningsskylt för en lärande utan en skylt för den som nyss tagit körkort ska visas lärande hänsyn. Jag tänker så om regler. Jag tänker utbildning. Så är inkludering i klassen möjlig. Forskningsrapporten ingår i det treåriga FoU-programmet ”Inkluderande lärmiljöer” som startade 2012 med 31 deltagande grundskolor i tolv kommuner.

Så är inkludering i klassen möjlig

Nu ska projektet avslutas och redovisas i en rapport, ”Från idé till praxis – vägar till inkluderande lärmiljöer i tolv svenska kommuner”. Malmö högskola, som är ansvarig för forskningen, har sedan starten följt utvecklingsprocesserna på skolorna i intervjuer och enkäter med lärare, skolledare, förvaltningschefer och elever. Syftet har varit att studera hur kommuner och skolor arbetat tillsammans för att utveckla inkluderande lärmiljöer för alla elever. Forskarna har studerat inkludering på flera nivåer: kommunal, institutionell och i skolans lärmiljöer. Framgångsfaktorer för inkluderande undervisning enl Skolinspektionen. Skolinspektionen har publicerat en rapport om ur undervisningen fungerar inom introduktionsprogrammen (Kvalitetsgranskning rapport 2013:6).

Framgångsfaktorer för inkluderande undervisning enl Skolinspektionen

Eleverna på dessa program har inte tillräckliga betyg för att komma in på gymnasieprogram. Det handlar alltså om elever i behov av stöd för att nå studiemålen. Lärarna måste leda. Bild: Marie Kassman Skolprestationer är en aktuell utbildningspolitisk fråga.

Lärarna måste leda

Ofta framförs ordning och reda som nödvändigt i undervisningen, men det är bara en aspekt. "Positiva förväntningar ger motiverade elever" Håkan Jenner, vid Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar, har länge forskat på frågor kring pedagogik och motivation.

"Positiva förväntningar ger motiverade elever"

Det viktigaste avstampet tar han i det faktum att motivation inte handlar om en elevs vilja eller ovilja att lära sig. Motivation är nämligen inte en egenskap utan ett resultat av erfarenheter som man har gjort tidigare i livet. Det vill säga, om en elev i många år av sin lärare har fått höra att han eller hon inte duger, inte kan eller levererar enligt de krav som finns – ja då är risken stor att det också blir på det viset. – Om läraren däremot har positiva förväntningar kan eleven tänka att det ska gå bra och läraren tror på mig, säger han.

Bedömningspolicy 2014 med logga.pdf. 5 Eleven ägare av sin egen lärprocess. 4 Aktivera eleverna som lärresurser för varandra. Övrigt läsvärt. 3 Återkoppling som för lärandet famåt. 2 Aktiviteter som synliggör lärandet. 1 Tydliggöra mål och kunskapskrav. BIG 5 LATHUND. Utvärderingslappar till eleverna. Plocka 1-2 lappar och utvärdera din dag. Bra komma-igång-träning tänker jag. Att starta en lektion på effektivt sätt. Klassrumsregler. Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum. Det blev en enorm spridning på sociala medier då många fick inspiration av detta precis som jag. Upprinnelsen till bilderna kommer från Tommy Lucassi som var med i ett radioprogram.

Här hittar du hans regler som är riktade till pedagoger samt de han har i sitt klassrum. Hej då ”lydnadskultur” och välkommen ”eget ansvar” för att eleverna ska utveckla sitt bästa jag. Vill du skriva ut dem eller dela? Längre ner hittar ni ljudkort att ha i klassrummet. Elevledda utvecklingssamtal på S:t Olofs skola. Frågebatteri. Effektiv bedömning – min checklista!

Sitter du som jag och rättar och bedömer elevarbeten inför nästa vecka?

Effektiv bedömning – min checklista!

Det är märkligt att det är ett arbete som jag och många med mig drar sig för. När man väl sitter där och läser, tittar eller lyssnar är det ju oftast jätteinspirerande och man blir både stolt, överraskad och får hjälp med vidare planering. Att ge eleverna förutsättningar att lyckas. Jag vill att mina elever ska få lyckas.

Att ge eleverna förutsättningar att lyckas

Jag tror att man kan komma långt genom att arbeta i process och genom att ge tydliga exempel och mallar. När eleverna vet vad som förväntas av dem blir det också lättare för dem att prestera och lyckas. Under föregående termin läste jag en hel del inlägg och presentationer av Hanna Stehagen. Hon förespråkar något hon kallar skrivmallar och med hennes idéer som en inspirationskälla började jag ge mig an ett arbetsområde om texttyper i svenska.

Lärares professionella lärande och utveckling - Helen Timperley. Helen Timperley: Lärares professionella lärande och utveckling. Helen Timperley är professor vid universitetet i Aukland på Nya Zeeland.

Helen Timperley: Lärares professionella lärande och utveckling

På väg hem från konferensen Stockholm Summit 2012 gjorde Timperley ett stopp i Malmö hos FoU Malmö-Utbildning. Helen Timperleys forskningsområde är främjandet och organiserandet av lärares professionella lärande och utveckling – i syfte att förbättra elevernas lärande och utveckling. Förstelärare. Varför bedömning för lärande? Christian Lundahl Bristfokusering. Lärarens återkoppling är nyckeln till goda resultat. Stjärna på bedömning. Hennes bedömningsblogg är uppskattad av skolfolk över hela landet.

Stjärna på bedömning

Vad är en bra lektion? Ett vanligt och djupt rotad sätt att se på undervisning är att den som vet något ska berätta och visa för den som ska lära sig.

Vad är en bra lektion?

Undervisning betraktas då som något som ska överföras till andra. Forskning visar dock att elevers skolframgång avgörs av i vilken mån lärarna lyckas försätta sig i elevens position. På så sätt kan pedagogerna utforma undervisningen så att den bygger på de attityder, färdigheter, kunskaper, intressen och behov som just de aktuella eleverna har. Elever kommer till klassrummet med föreställningar om hur världen fungerar. Om deras förståelse inte engageras kan de misslyckas med att förstå nya begrepp och ny kunskap. Exempel: Alignmentplanering. Tips om aktiviteter. Feedback och enkla enkäter. Kloka människor. Lärare lär. Dokumentationsverktyg - The big 5. Kamratrepsonsmallar för skrivning vid formativ bedömning.

Christian Lundahl - 4. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra.mov. Två stjärnor och en önskan. Recension av Showbie - Dela ut uppgifter, samla in dem och ge respons. Exit Ticket i Google Formulär. Återkoppling efter tekniklektion med formativt arbetssätt. ”Fokusera på de meningsfulla uppgifterna” Effektiva bedömningar – Jag tror att nyckeln är att fokusera på de meningsfulla uppgifterna, inleder Christian Lundahl. Att använda exittickets som en del av formativ bedömning. Under hösten har vi arbetat med kollegialt lärande och jag har ingått i en grupp som arbetat med hur man kan använda Blooms taxonomi för att ställa rätt frågor (se bilden nedan). Vi undrade hur vi kan ställa frågor som utvecklar elevernas lärande på bästa sätt.

Syftet för oss var att:Ta eleven vidare till nästa kunskapsnivåAnpassa frågorna till lektionens syfteBli medvetna om vilka frågor vi faktiskt ställer i klassrummetSynliggöra elevernas kunskapsutvecklingFörebygga slentrianfrågeställandeArbeta igenom ett problemområde från fakta till analys och värdering. Som inspiration läste vi Christians Lundahls bok Bedömning för lärande s.116-125. För mig var fokus att definiera kunskapsnivån för varje lektion enligt Blooms taxonomi och sedan avsluta lektionen med en exitticket med en eller flera frågor kopplade till den kunskapsnivå vi arbetat med under lektionen. Om att kombinera ”No hands up” och ”Think pair share” I höstas bestämde jag mig för att införa några små förändringar i min undervisning inspirerad av allt jag läst om bedömning för lärande, formativ bedömning, synligt lärande. Bedömning för lärande 5 nyckelstrategier knyta praktisk övning till. John Hattie x 4. Borås och bedömning för lärande. Nyckelstrategier.

Formativ bedömning, introduktion – Filmklipp med Kristoffer Creutz. Två stjärnor och en glödlampa - en film om kamratbedömning. Formativ bedömning – när feedback blir en del av lärandet – Pedagog Malmö. Camilla Lindskoug arbetar som lärare i svenska och engelska på Pauli gymnasium. Hon har integrerat formativ bedömning i undervisningen och ser bedömningen som en viktig del av elevernas lärande. Camilla berättar att det har gett henne ett bättre fokus på lärandet. Camilla Lindskoug, lärare i svenska och engelska på Pauli gymnasium. - Formativ bedömning är när feedback och respons görs till en viktig del av lärandet. Elevledda utvecklingssamtal. För åttonde terminen i rad arbetar jag med elevledda utvecklingssamtal. FD8F8DD0-A2BE-42CC-972D-2183946DA5D9. Om att kombinera ”No hands up” och ”Think pair share”

Lär dig grunderna. Christian Lundahl Varför bfl?, film. Mål och syfte ska vara tydligt – UR.se. Bedömning för lärande. Skrytlappar. Jag slängde ut elefanten Jante förra måndagen. Direkt återkoppling via mini-whiteboards. Oskar Henrikson tipsar om positiv återkoppling. Christian Lundahl 3 Återkoppling som för lärandet framåt. Christian Lundahl - 4. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra.mov. Christian Lundahl Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess del 5.

Christian Lundahl 3 Återkoppling som för lärandet framåt. Responsark självbiografi.doc. Responsark recension.doc. Kritik och formativ feedback i undervisningen del 2. Från lärare till skolor - Om att införa formativ bedömning i större skala (Göteborgs Stad 2014).pdf. 5. Varför elevmedverkan vid bedömning?

Kunskap och kvalitetstrappa - frokenlundgren, Borås. Filmad återkoppling skapar kvalitetstid för eleverna. #21 – ett exempel på självskattning. ”Fokusera på de meningsfulla uppgifterna” Referat av Att följande lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliams.