background preloader

Tips om aktiviteter

Tips om aktiviteter
Related:  Skriva

The Art Of Storytelling » Tell A Story Get inspired by featured artwork from the Delaware Art Museum and write a story through the interactive Tell a Story activity. Look through the images below for a brief introduction on how this activity works, or click on the link below to begin telling your story. Launch the Tell a Story Activity 1) Choose an inspirational work of art First, select a work of art as the inspiration for your story. 2) Tell your story Next, you'll write a story to accompany the artwork. 3) Share your story Once finished, you have the option to send your creation to family and friends, and submit it to the Delaware Art Museum to be included in an online gallery of stories. Launch the Tell a Story Activity

Appar för elever i behov av läs- och skrivstöd By phaewilk MorgueFile Jag brinner för att alla elever ska få tillgång till litteraturen, att få uppleva bokstävernas underbara värld. Jag är själv en bokmal men läser idag nästan uteslutande med öronen (jag lyssnar på ljudböcker). Jag önskar att alla elever på sina egna villkor ska få möjlighet till att ta till sig alla spännande äventyr som gömmer sig bakom alla bokstäver, och inte bara det. Att om man som jag har behov av glasögon är det helt naturligt att man blir uppmanad att gå till en optiker och undersöka vilka glasögon som är lämpliga för att jag ska kunna fungera i vardagen på samma sätt som alla andra…. By Sgarton MorgueFiles Men om jag har svårt att läsa eller skriva är det inte lika självklart att jag blir uppmanad att använda något redskap för att kunna presetera lika bra som mina klasskamrater. Det är ingen som säger till elever med glasögon att i grupprummet finns möjlighet till hjälp, där har vi glasögon. Vem skriver idag på en dator utan rättstavningsfunktion? Relaterade

Nosa på nätet – lärarhandledning Denna lärarhandledning hör till paketet Nosa på nätet - De första stegen mot ett vaket nätanvändande. Handledningen innehåller fakta om barnens datoranvändning blandat med praktiska övningar och förslag på samtal, lekar och aktiviteter. Materialet i lärarhandledningen kopplas tydligt till skrivningar i Lgr 11. Missa inte våra andra Nosa på nätet produkter (klicka på länkarna för att ladda ned): • en sagobok om källkritik för barnen • en PPT-presentation för lärare om barns och ungas medievanor• diskussionsfrågor till föräldramöten • ett diplom till de barn som arbetat med Nosa på nätet Nosa på nätet - sagoboken är slut i tryckt version, finns endast för nedladdning.

Free Flash Banners Menus Buttons Maker ASL handlar om att ge varje elev vad den behöver Publicerad av Charlotte Christoffersen Det är den 11 september. Ett nytt läsår har just börjat och pedagoger i Malmö har samlats för att lyssna på en föreläsning om skriv- och läslärande med datorn som skrivverktyg. Föreläsare är Erica Lövgren, lärare samt läs- och skrivutvecklare i Piteå. Erica Lövgren berättar att när hon 2006 skulle ta emot en ny etta fick en förfrågan om hon ville prova ‘Att Skriva sig till Läsning’ (ASL). - Men vid den här tiden hade jag ändå börjat förstå att man kunde se på det där med läsande och skrivande på lite olika sätt. Nu har det gått några år och Erica har delat med sig av sina erfarenheter i två böcker och föreläst runt om i Sverige. Lekskriva med bokstäver Erica berättar att det var Arne Trageton som i Skandinavien introducerade ‘Att Skriva sig till Läsning’ med datorn som skrivverktyg (ASL). För 75 % är skrivning lättare än läsning (Chomsky, 1982).Det är lättare att läsa om det skrivna är tydligt. Mesta tiden läggs på läsande och skrivande Förberedelser

Ullis skolsida Makete.se - dramaturgi i lärande IKT-tips | Fröken Karin Jag fick nyligen frågan hur ofta jag använder IKT (informations och kommunikationsteknik) i min undervisning. Jag var tyst ett tag och sa sedan, hur menar ni? IKT är en så självklar del av min undervisning att jag inte reflekterar över att det är IKT. Det är verktyg bland alla andra och genomsyrar all min undervisning. På min skola har vi Smartboards i alla klassrum sedan fler år tillbaka och alla elever har tillgång till iPads och datorer. Länkar: Skapa egna böcker: Öva på rim, gärna tillsammans på Smartboarden! Bra mattesida! Appar: Skolstil 2 – en app med tydligt typsnitt, talsyntes och rättstavning. Pages – ordbehandlare som passar alla som är igång med skrivandet. Skriv och läs – en enkel app för att skapa egna böcker som passar de yngsta och är anpassad för ASL. BookCreator – en app för att skapa böcker med massor av möjligheter, skriv text, infoga bilder och filmer. iMovie – skapa dina egna filmer! Sock Puppets – gör dina egna filmer med strumpdockor.

Svenska språkappar för barn | Språkträning Sammanställning över populära språkappar med svensk text och/eller tal – appar för att lära sig svenska. För barn, utlandssvenskar, nyanlända, invandrare, SVA/SFI. På denna sida hittar du tips på språkappar med svensk text och/eller tal. Vi har testat och recenserat dessa appar utifrån ett barnperspektiv men apparna kan givetvis även kan användas av vuxna. Tänkt målgrupp är barn, utlandssvenskar, nyanlända, SVA/SFI. Apparna är uppdelade på områden och sorterade så att de mest populära ligger först. Är du intresserad av andra språk än svenska har vi även en sammanställning över appar som utvecklar barns modersmål. Visa fler (10+) appar › Gratis iOS Permanent och tillfälligt gratis svenska språkappar. Bolibompa · 0 kr · TV-programmet i app med barnvänlig spelare och bokstavsträning Läs mer! Minilobes Ordkronan · 0 kr · Para ihop ord med rätt bild och samla kristaller Läs mer! Guldlock och de tre björnarna · 0 kr · Interaktiv bokapp på rim Läs mer! Minilobes Bildlådan Läs mer! Boli Kamera Läs mer! Rim

Writing Frames and Printable Page Borders KS1 & KS2 Scroll/parchment A4 page borders (Ref: SB3643) Colour and black and white portrait and landscape page borders featuring a scroll/parchment background. Includes editable Microsoft Word templates as well as resizable JPG images. Other Writing Frames and Templates Editable fold-over mini book templates (Ref: SB7366) A set of editable templates where you can customise the title and text for mini books. Simple A4 writing frames (Ref: SB4730) A set of basic A4 writing frames with writing lines and space for a picture. Writing template set (Ref: SB438) A very useful set of colour (and low-colour) A4 templates to aid and inspire your children when writing. Simple recount writing frames (Ref: SB4750) Basic A4 writing frames for recounts. Book-themed A4 page borders (Ref: SB591) Two editable A4 page borders (for Microsoft Word) featuring a book theme. Notepad writing template (Ref: SB7644) A simple printable notepad template for children to write notes.

Related: