background preloader

Källkritik

Facebook Twitter

Källkritik. "På Safer Internet Day, den 11 februari, lanserade Statens medieråd MIK-rummet – en resurs för lärare, bibliotekarier och föräldrar.

Källkritik

Webbplatsen syftar till att inspirera och ge praktisk hjälp i att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare. Det kommer att finnas bakgrundsfakta kombinerat med reflektionsfrågor, praktiska lektionsupplägg och fördjupningsmaterial. Malinsklipp Källkritik Ur Körlings Perspektiv. Årskurs 4-6 - Media Smart. Media Smart för mellanstadiet består av sju lektioner som syftar till att ge eleverna både en introduktion till reklam, men även fördjupa sig inom områden som etisk reklam, sociala medier och lagar och regler.

Årskurs 4-6 - Media Smart

I ett antal enkla och roliga övningar får eleverna lära sig om reklam och källkritik och för att reflektera över hur de själva påverkas av olika budskap. Du som lärare kan använda hela eller delar av materialet. Varje lektion är fristående och du kan arbeta med dem i den ordning som passar er bäst. För att komma åt lektionerna behöver du bara skapa ett konto. Det tar bara någon minut och sedan är det bara att börja jobba! Till de flesta lektioner finns ett eller flera reklamexempel. Kolla källan. De fem källkritiska frågorna (eller @UR_Pedagogerna hjärta Eskelhems skola) På Eskelhems skola på Gotland har eleverna i Marie Anderssons klass tittat på Är det sant?

De fem källkritiska frågorna (eller @UR_Pedagogerna hjärta Eskelhems skola)

, en tv-serie där syftet är att: eleverna ska förstå hur media fungerar.uppmana till källkritiskt tänkande.ge eleverna en förståelse för sin egen roll som publicister på bloggar och i sociala medier. Efter att ha sett det första avsnittet förfalskade eleverna lokaltidningens notiser och sedan fick klasskamraterna granska dessa källkritiskt. Arbetet har också resulterat i affischer där eleverna går igenom de fem viktiga källkritiksfrågorna. Tidigare i veckan kom ett brev (i form av ett rör) till UR, och i det brevet låg elevernas affischer. Är du redo för det nya medielandskapet? MIK på 2 minuter. Pedagogiskt paket kring källkritik - Statens medieråd. Källkritik intar en central plats när det gäller att kunna förhålla sig till sin omvärld.

Pedagogiskt paket kring källkritik - Statens medieråd

Extra viktiga är förmågorna att kritiskt kunna granska budskap, avsändare och kontext under ett valår. Här ger vi tips på pedagogiskt material som hjälper dig som lärare att stärka dina elevers källkritiska förmågor och kunskap om förutsättningarna för vår demokrati. MIK-rummets faktatext Källkritik. Kompletterat med reflektionsfrågor, lektionstips och fördjupningsmaterial. MIK-rummet. Lektion 1: Vad är reklam? - Media Smart. Lektionen syftar till att låta eleverna fundera över vad reklam är och i vilka sammanhang man möter den.

Lektion 1: Vad är reklam? - Media Smart

Målet är att få eleverna att se att det finns olika typer av reklam och vad reklam fyller för funktion i samhället. I lektionen går vi igenom de olika budskapskategorierna; reklam, nyheter och information och deras olika syften. I lektionen tar vi även upp begreppen avsändare, målgrupp och syfte. I de tillhörande exemplen ges ni sedan möjlighet att öva på att identifiera målgrupp och diskutera syftet med reklamen. Lathund i källkällkritik på internet. Internet - en guldgruva eller soptipp?

Lathund i källkällkritik på internet

Det finns gott om information att hämta från internet men allt är inte guld som glimmar. En del webbplatser är rena guldgruvor medan andra ger oseriös information eller rent av falska fakta. Det finns webbplatser som samlar och granskar länkar för att du lätt ska hitta pålitlig information, men när du söker själv på internet, granskar du också själv informationen. Informationssäkerhetskolan. Sökis - En trygg och träffsäker söktjänst för barn och ungdomar. The Question Game: A Playful Way To Teach Critical Thinking. The Question Game by Sophie Wrobel, geist.avesophos.de The Question Game: A Playful Way To Teach Critical Thinking Big idea: Teaching kids to ask smart questions on their own A four-year-old asks on average about 400 questions per day, and an adult hardly asks any.

The Question Game: A Playful Way To Teach Critical Thinking

Our school system is structured around rewards for regurgitating the right answer, and not asking smart questions – in fact, it discourages asking questions. In A More Beautiful Question: The Power of Inquiry to Spark Breakthrough Ideas, Warren Berger suggests that there are three main questions which help in problem solving: Why questions, What If questions, and How questions.

Regardless of the question, the question needs to be phrased openly and positively in order to achieve positive results – a closed or negative question only raises bad feelings against each other. Why questions help to find the root of a problemWhat If questions open up the floor for creative solutionsHow questions focus on developing practical solutions. Kallkritik-pa-Internet. Webbtips och övningar i källkritik. Vill du ha idéer och inspiration till källkritiska diskussioner i skolan?

Webbtips och övningar i källkritik

På den här sidan har Kolla källan samlat övningar, kurser, filmer, källkritiska exempel och annat material som du kan prova tillsammans med eleverna. Lärartips för källkritiskt arbete Många lärare och skolbibliotekarier vill dela med sig av sitt arbete med källkritik i klassrummet. Här är deras viktigaste råd till kollegor ute i landet. Nosa på nätet med Superundersökarna. Sagan Superundersökarna ingår i Nosa på nätet, ett material som syftar till att på ett lekfullt sätt lära ut grunderna i ett kritiskt förhållningssätt.

Nosa på nätet med Superundersökarna

Nosa på nätet vänder sig till dig som arbetar med de äldre förskolebarnen och grundskolans första år och materialet går att beställa gratis från Statens medieråd. Superundersökarna (2., rev. uppl. 2011) En morgon upptäcker Emma ett nytt spel på datorn. När hon klickat en stund hittar hon Snytkorven. Han hjälper henne att undersöka världen både utanför och inuti datorn. Forsta-hjalpen-for-kallkritik-pa-internet.pdf.