background preloader

Feedback & strategies

Facebook Twitter

Planning

Peergrade - engaging student peer review. A2 Cambridge English assessing writing writing. B1 Cambridge english assessing writing performance. B2 Cambridge English assessment writing. C1 Cambridge English assessment writing. C2 Cambridge English assessment writing. IELTS Writing Task 1 & Task 2 Band Descriptors. Our study guides offer many benefits.

IELTS Writing Task 1 & Task 2 Band Descriptors

Here are a few: Study from the comfort of your own home. Writing band descriptors task 1. Ielts task 2 writing band descriptors. IELTS Speaking Writing Band descriptors. Writing band descriptors task 2. Literature Study Guides & Summaries. The Best Paraphrase Generator You'd Find on the Web. Vad är din strategi? · Mia Smith. De språkliga strategierna gjorde sitt intåg i kursplanerna 2011.

Vad är din strategi? · Mia Smith

Det betyder inte att de gjorde sitt intåg i skolan då, de hade funnits där redan tidigare. Men nu blev det mer handfast att vi måste undervisa om strategier och även, ve och fasa, bedöma dem. Som stöd gav Skolverket 2012 ut en text av Lena Börjesson vid Göteborgs Universitet: Om strategier i engelska och moderna språk.