background preloader

Lärarsidor

Facebook Twitter

Harry potter 20th anniversary party pack. Author Jan Brett's Free Coloring, Video and Activity Pages. LearningGrids - free educational resources from Crick Software. Cult of Pedagogy. Free lesson ideas, plans, activities and resources for use in the primary classroom. Creative Story Prompt Cards by @DigiColEd – @UKEdResources. Project Based Learning. Materials For Learning English. National Schools Partnership - Developing innovative educational resources for you and your school. EF Class - Activate your classroom. NIVÅANPASSAT PÅ ENGELSKA – Patricia Diaz. Här tänkte jag försöka samla specifika digitala resurser som kan användas i engelskundervisningen i de grupper där man har lite extra behov av att förse eleverna med mer individanpassade övningar på olika nivåer.

NIVÅANPASSAT PÅ ENGELSKA – Patricia Diaz

Den här sidan är alltså ett komplement till den ”stora” länksamlingen för engelska som du hittar i menyraden under ”Länksamlingar” högst upp på den här sidan. Där hittar du också en länksamling över digitala verktyg. Gissar att det är verkligheten för många och att många av er har massor av bra tips att dela med er av. Lämna gärna en kommentar eller mejla mig om du har fler tips! (På den här sidan är det mest fokus på resurser för högstadiet för det är där jag undervisar just nu.) Nyheter från den engelskspråkiga världen presenteras på lätt engelska. Med Readtheory kan man arbeta med läsförståelse på den nivå där man befinner sig.

Readtheory är ett bra komplement till den övriga undervisningen. Mål och prioriteringar för Erasmus+ Ung och Aktiv. Grammar for Teachers: Language Awareness. MES English - free printable resources for teachers. Warmers, fillers & coolers. Warmers Below is a list of warmer/cooler/filler/game activities in no particular order.

Warmers, fillers & coolers

For English Language Teachers Around the World. OnlineSafetyPoster Kids1 0. 10 modern English words and slang terms you should know. Shakespeare. English Learning Expert.

Formativa arbetssätt för engelskundervisningen. Jag samlar länkar för att utmana mig själv i det formativa arbetssättet och för att variera undervisningen och hitta rätt inlärningsstil för eleverna.

Formativa arbetssätt för engelskundervisningen

Jag såg att vi är fler som vill utmana oss i det på blogghubben. Här kommer ett litet bidrag med de länkar eller arbetssätt jag just för tillfället kan bidra med. Den absolut bästa länksamlingen är gjor av IT-mamman, men även den på IKT-skafferiet är väldigt bra. Sen finns detta tydliga ark för att hitta verktygen som passar för att ställa frågor och få snabb återkoppling på lärandet. Kanske det hjälper dig att hitta rätt app eller sida direkt utan att behöva testa först. Nedan har jag kategoriserat mina länktips efter rubrikerna muntligt (gäller både tala och samtala), skriftligt, lyssna, och läsa, men även grammatik och ordinlärning då det är centralt i språkinlärningen, samt övrigt: Muntligt Här finns ett inlägg om att göra egna podcasts.

Skriftligt Lyssna Läsa Läsning kan du också arbeta med online. Grammatik och ord. Dyslexi - Dyslexiförlaget - Fallerej Förlag. English in Vancouver. 469 Shares Share Tweet Email Becoming a tech-savvy teacher is great.

Running a flipped classroom is impressive. Honestly, there’s more to it than just hopping on the latest education technology / education trends bandwagon. ePals. Education App Catalog. eTwinning Desktop. K-12 Passages & Evidence-Based Question Sets. Talk2Me English : Pre-Intermediate. "Would you rather speak a second language fluently or be able to talk to animals?

Talk2Me English : Pre-Intermediate

" "Would you rather" is a party game; the idea is to present a dilemma in the form of a question that has two options. The players have to choose one option, they cannot say “neither” or “both”, and then they have to explain their choice. I came across the mobile app and decided to try it out in class. Bedömarträning i engelska. Nu är bedömarträning i engelska utvecklat för att ge stöd för betygssättning.

Bedömarträning i engelska

Materialet vänder sig till dig som undervisar i engelska i årskurs 6 och består av flera delar som på olika sätt hjälper dig att utveckla din bedömarkompetens när det gäller elevers språkutveckling och förmåga att tala/samtala, skriva, lyssna, läsa och förstå. Elevuppgifterna liknar dem som ges i det nationella provet. Ett av huvudsyftena med nationella prov är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. Det här materialet försöker hitta olika vägar att nå det syftet.

Ett sätt som i studier visat sig leda till mer likvärdiga bedömningar är sambedömning. Läs mer om ämnesprovet I dokumentet som du hämtar hem nedan kan du läsa mer om strukturen i ämnesprovet och del olika delarna. Nationella prov. Nationella prov ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig bedömning och betygssättning i skolan.

Nationella prov

Nationella prov genomförs i vissa ämnen i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan, i vissa kurser i gymnasieskolan och inom komvux samt inom utbildning i svenska för invandrare (sfi). Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. De nationella proven kan också bidra till att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna, och en ökad måluppfyllelse för eleverna. De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper. Det är regeringen som beslutar om i vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska genomföras. Proven är främst summativa De nationella proven har framför allt en summativ funktion.

Skriftlig kommunikation - Elevtexter.pdf. Länkskafferiet - Skolämnen. En bra tjänst för dig som vill öva på glosor på olika språk.

Länkskafferiet - Skolämnen

Det finns även ordbok med 20 språk. Om du registrerar dig på sidan (gratis) kan du skapa dina egna glosförhör, gloslistor och övningar. Java behövs då på datorn. Exempel på språk: bulgariska, bosniska, kroatiska, serbiska, makedonska, estniska, lettiska, tjeckiska, slovakiska, slovenska, portugisiska, rumänska, ukrainska och ungerska. Cambridge English: Young Learners (YLE) Cambridge English: Young Learners (YLE) Giving children a head start in English Cambridge English: Young Learners, also known as Young Learners English (YLE) are three fun, activity-based tests designed to motivate young learners.

Cambridge English: Young Learners (YLE)

Choose from our official range of engaging preparation materials to maximise your children's chances in the exams. Test your English. Café. Teacher's Pet - Primary Teaching Resources for Early Years (EYFS), Key Stage 1 (KS1) and Key Stage 2 (KS2) WebEnglish.se. Studentlitteratur. Liber Online. TeachThought - Learn better.