background preloader

Lärarsidor

Facebook Twitter

Planering 4-5-6 - Themework. HöstterminenREADING – Läsa och förstå Jag börjar alltid läsåret med högläsning.

Planering 4-5-6 - Themework

I år läste vi Little Red Riding Hood, en text som många elever känner till sedan tidigare. Jag kopierar upp en papperskopia till varje elev så att de kan följa med i texten och stryka under ord. Läsa högt för en kompis, översätta ord och prata om innehållet. De goda läsarna får sedan välja en egen bok och läsa själva. Under läsningen jobbar jag med olika aktiviteter kopplat till texten, ex. GRAMMAR Jag brukar beställa en bok som heter First Step (från Skolcopy) som tar upp grundläggande grammatik och enklare skrivövningar.

READING & WRITING – Läsa och förstå, göra ändringar och förbättringar och läsa igen. SPEAKING (och LISTENING) – Att kunna tala engelska med varandra. SPEAKING TEST – Att kunna tala engelska med varandra.Genomför ett muntligt prov i par. Vårterminen READING, WRITING, LISTENING & SPEAKING Först repeterar vi lite läsa, skriva, samtala och lyssna. 6 Strategies For Teaching With Bloom's Taxonomy. 6 Strategies For Teaching With Bloom’s Taxonomy by TeachThought Staff Bloom’s Taxonomy can be a powerful tool to transform teaching and learning.

6 Strategies For Teaching With Bloom's Taxonomy

SANTOS IDIOMAS. English Archives - Flipped Learning Global Initiative. Alla barn är superhjältar - tillsammans mot målen! Writing 4-6. Famous People A-Z. Activity Village has a large and growing resource of famous people resources - from colouring pages to "learn to draw" tutorials to fun and quirky worksheets that are designed to get your kids interested!

Famous People A-Z

Here you can find a listing of all the famous people, ancient and modern, we have on the website, in first name order. Explore all our Famous People Famous People are featured in first name order. Aviatrice - THE LITERACY SHED. English podcast. Efter att ha jobbat med många olika muntliga övningar med några stödfraser som bas blev slutprodukten att eleverna fick göra podcasts på engelska.

English podcast

Jag delade in dem i grupper om tre eller fyra. De fick dra en lapp med ett påstående som de skulle diskutera. Till sin hjälp hade de återigen stödfraser samt en tydlig arbetsgång. Vi poddar i appen Opinion ( det tål att sägas att eleverna gjort poddar förut i Opinion så de var väl förtrogna med hur man redigerar och hur appen fungerar). Arbetsgången var denna: 1. Spraktrollet. Harry potter 20th anniversary party pack. Author Jan Brett's Free Coloring, Video and Activity Pages. LearningGrids - free educational resources from Crick Software. Cult of Pedagogy.

Free lesson ideas, plans, activities and resources for use in the primary classroom. Creative Story Prompt Cards by @DigiColEd – @UKEdResources. Project Based Learning. Materials For Learning English. National Schools Partnership - Developing innovative educational resources for you and your school. EF Class - Activate your classroom. NIVÅANPASSAT PÅ ENGELSKA – Patricia Diaz. Här tänkte jag försöka samla specifika digitala resurser som kan användas i engelskundervisningen i de grupper där man har lite extra behov av att förse eleverna med mer individanpassade övningar på olika nivåer.

NIVÅANPASSAT PÅ ENGELSKA – Patricia Diaz

Den här sidan är alltså ett komplement till den ”stora” länksamlingen för engelska som du hittar i menyraden under ”Länksamlingar” högst upp på den här sidan. Där hittar du också en länksamling över digitala verktyg. Gissar att det är verkligheten för många och att många av er har massor av bra tips att dela med er av. Mål och prioriteringar för Erasmus+ Ung och Aktiv.

Grammar for Teachers: Language Awareness. MES English - free printable resources for teachers. Warmers, fillers & coolers. Warmers Below is a list of warmer/cooler/filler/game activities in no particular order.

Warmers, fillers & coolers

If you have any warmers you'd like to add to the list then please send them to via the Contact page Aims: - to introduce a theme - to relax stds after a hard day's work - to wake stds up after a hard night - to wait for late arrivals - to provide a break in the lesson - to provide humour - to provide oral fluency practice - to finish the lesson on a light note 1. Persuade each other that their favourite colour, animal, film, etc. is more important, better, etc 2.Spot the difference. 2 pictures - the same but with a few differences. 3 Find someone who. 4.Word association. 5.Word disassociation. 6.Mini-role plays. 7.Correct the mistakes. 8. 9.Collocations. 10.Cut up story/conversation - put in order. 11.Match headlines and articles. 12.Find connections between words e.g. television, lake and pen. For English Language Teachers Around the World.

OnlineSafetyPoster Kids1 0. 10 modern English words and slang terms you should know. Shakespeare. English Learning Expert. Formativa arbetssätt för engelskundervisningen. Jag samlar länkar för att utmana mig själv i det formativa arbetssättet och för att variera undervisningen och hitta rätt inlärningsstil för eleverna.

Formativa arbetssätt för engelskundervisningen

Jag såg att vi är fler som vill utmana oss i det på blogghubben. Dyslexi - Dyslexiförlaget - Fallerej Förlag. English in Vancouver. 469 Shares Share Tweet.

ePals. Education App Catalog. eTwinning Desktop. K-12 Passages & Evidence-Based Question Sets. Talk2Me English : Pre-Intermediate. "Would you rather speak a second language fluently or be able to talk to animals?

Talk2Me English : Pre-Intermediate

" "Would you rather" is a party game; the idea is to present a dilemma in the form of a question that has two options. The players have to choose one option, they cannot say “neither” or “both”, and then they have to explain their choice. I came across the mobile app and decided to try it out in class. It is an excellent, no prep game for an English conversation class or as an end of lesson speaking activity, and my students love it.

You present the dilemma, it could be between two positive options, "Would you rather eat chocolate or chips?” Bedömarträning i engelska. Nu är bedömarträning i engelska utvecklat för att ge stöd för betygssättning.

Bedömarträning i engelska

Materialet vänder sig till dig som undervisar i engelska i årskurs 6 och består av flera delar som på olika sätt hjälper dig att utveckla din bedömarkompetens när det gäller elevers språkutveckling och förmåga att tala/samtala, skriva, lyssna, läsa och förstå. Elevuppgifterna liknar dem som ges i det nationella provet. Ett av huvudsyftena med nationella prov är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. Det här materialet försöker hitta olika vägar att nå det syftet.

Ett sätt som i studier visat sig leda till mer likvärdiga bedömningar är sambedömning. Läs mer om ämnesprovet I dokumentet som du hämtar hem nedan kan du läsa mer om strukturen i ämnesprovet och del olika delarna. Nationella prov. Nationella prov ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig bedömning och betygssättning i skolan. Nationella prov genomförs i vissa ämnen i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan, i vissa kurser i gymnasieskolan och inom komvux samt inom utbildning i svenska för invandrare (sfi).

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. De nationella proven kan också bidra till att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna, och en ökad måluppfyllelse för eleverna. De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper. Det är regeringen som beslutar om i vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska genomföras. Skriftlig kommunikation - Elevtexter.pdf. Länkskafferiet - Skolämnen.

På denna webbplats bidrar användarna själva med ljudinspelningar för att träna olika språk. Du kan alltså även själv bidra med egna ljudinspelningar. Det finns hörövningar på 13 olika språk, bland annat engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska, ryska, kinesiska och spanska. Sidan drivs av Group of Pedagogical Experiments vid Académie of Versailles. Ljudfilerna får laddas ner och användas för skolbruk, läs mer under rubriken Privacy policy. Cambridge English: Young Learners (YLE) Cambridge English: Young Learners (YLE) Giving children a head start in English. Test your English. Café. Teacher's Pet - Primary Teaching Resources for Early Years (EYFS), Key Stage 1 (KS1) and Key Stage 2 (KS2) WebEnglish.se. Studentlitteratur. Liber Online. TeachThought - Learn better.