background preloader

Karjoh75

Facebook Twitter

Fredagslåten

Elevkonto – Så här gör du. Muntlig presentation SvA. Uppstart: greetings from… Sverigefakta. Språk i alla ämnen. Språk – eller att byta en bromskloss Introduktion Språk och kunskapsutveckling hänger tätt ihop. Därför är frågor om språk frågor för alla lärare. I detta utvecklingspaket arbetar du tillsammans med dina kollegor i andra ämnen för att få syn på och utveckla hur du använder språket i din undervisning, och hur språket bidrar till elevernas kunskapsutveckling. I Gy 2011 betonas det språkutvecklande perspektivet – och perspektivet finns inskrivet i samtliga examensmål och de flesta ämnesplanerna. Det fullständiga utvecklingspaketet hittar du som pdf i högerspalten. Innehåll Paketet innehåller: ett kommentarmaterial till språk i alla ämnen: Få syn på språket en introduktionsfilm ett bildspel med diskussionsunderlag Materialet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp utifrån olika typer av material.

Paketet innehåller också material som kan användas till fördjupande studier. Förslag på tidplan Tre tillfällen i grupp om cirka två timmar. Målgrupp Arbetsgång Möte 1 Möte 2 Möte 3.

Information mottagande nyanlända

Länkar andra ämnen. Engelska 1-hälsningsfraser. Undervisa nyanlända. Digitala resurser för SvA. Att tiden går snabbt är ingen nyhet och när man har mycket att göra så går det ännu fortare. Men jag tänkte nu ta mig tiden att uppdatera er lite grann. Höstterminen är nu avslutad även om jag inte har fått resultaten på de sista två tentorna ännu. Vilket innebär att den vårterminen är i full gång just nu.

Jag läser denna termin relativt många kurser, något som jag har nämnt tidigare. För tillfället är det två kurser som är igång Bedömning, betygssättning och specialpedagogik för ämneslärare åk 7-9 och kursen Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv I. Både kurserna är riktigt spännande och givande. Svenska språkets struktur är den kursen som känns som den kursen som kräver mest av mig för tillfället. Grammatik har inte varit mitt starkaste ämne så jag har en del att sätta mig in i.

Utöver detta kring kurserna så har jag även fått jobb, är anställd som vikarie åt en lärarförmedling i Stockholm så jag har haft fullt upp under veckan som varit. På återseende! Tio tips för en inkluderande skolstart. Många barn och ungdomar är nervösa nu, inte bara pirr i magen utan kanske har de ångest inför omställningen från lov till skola. Hjälp dem att komma tillbaka genom att förbereda dem noga på vad som sker den närmaste veckan. Här är tio tips för att få elever som har en positiv inställning till skolan: 1.

Att filma i skolan och berätta om olika ställen (receptionen, skåphallen, matsalen, klassrummen osv) och sedan skicka filmen till elever är ett effektivt sätt att förbereda och dämpa oro. Spela in dig själv och berätta vem du är! Kanske kan eleverna göra egna filmade presentationer och visa för varandra eller bara för dig? 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tänk på att det förebyggande arbetet sparar massor av tid och energi både för eleverna och för dig!

Languages.png (PNG Image, 2000 × 3261 pixels) - Scaled (30%) Pyttedans 2-4 år - Sinclairs.

Franska

English Listening Level Test - How well do you understand English? Which Engl... Forskning/rapporter. Skolbloggar. Ikt. Språkutvecklande arbetssätt. Swedish Film Licens för filmvisning i grupp. Med en giltig Swedish Film Licens får du tillgång till ett utbud av tusentals filmtitlar från de medverkande filmbolagen. Allt ifrån de underbara klassikerna, till de senaste nyheterna på topplistorna. Filmer som du med Swedish Film Licens kan visa lagligt i din verksamhet, om och om igen. Här är några exempel på platser där Swedish Film Licens behövs vid filmvisning: i skolan på charterbussen i butiken i föreningslokalen på sjukhuset på fritidsgården på militärförläggningen i församlingslokalen på din arbetsplats i väntrummet i barnhörnan Bakgrund Framförandet av upphovsrättsskyddade filmer kräver alltid tillstånd av upphovsmannen eller dess ombud.

Vad säger regelverket? Film är numera en produkt som finns tillgänglig hos ett stort antal filmuthyrare eller återförsäljare, i butiksledet eller på Internet. Swedish Film AB är ombud och representerar ett stort antal filmbolag och deras produktioner avseende framförande av fi lmer för en grupp eller för slutna sällskap.

Formativ bedömning

Språkdidaktik. Sv-eng_ordbok_2012.pdf. Save Time by Prioritizing and Letting Go of Tasks~Time-Saving Tips for Teache... Truth: it will never all get done. If you are a teacher you will never EVER be the proud owner of a blank to do list. It simply is not possible. Sure we can chip away at those “in your face” things that have official deadlines like report cards, lesson planning, returning parent emails, etc but the bottom line is there will always be a million and one other teacher-related tasks cluttering your mind. However, by prioritizing your responsibilities and being willing to let go of tasks that aren’t necessary you will have a stronger feeling of accomplishment and be less overwhelmed.

One of the best tips I have for helping teachers organize their classroom is to start by purging anything that does not need to be in the space. In my classroom I have had great success helping students manage their assignments with a “Must Do / May Do” Board. Typically teachers write out a to do list that sequentially lists tasks as they come to mind. Förmågorna i engelska.

Dyslexi

Strategier. Svenska. Läsförståelsestrategier på svenska och engelska | Mias klassrum. Att arbeta med läsförståelsestrategier är inget nytt för svensklärare, men tack vare det utvidgade kollegiet sprids många bra varianter för att förtydliga och synliggöra detta arbete. Som språklärare har jag inte fått någon formell utbildning kring detta, så inspirationen för min del kommer från nätet. Jag har tittat på de jättetydliga filmerna som Susanne Nystedt har gjort, kollat in Josef Sahlins sida, kikat in på En läsande klass och läst Annika Sjödahls tydliga beskrivningar. Grunden för dessa strategier ligger hos Barbro Westlund och hennes bok Att undervisa i läsförståelse.

Från denna bas kommer strategierna Att förutspå, Att ställa frågor, Att reda ut oklarheter och Att sammanfatta. Det jag har gjort är att jag har gjort sammanfattningar av de olika strategierna med hjälp av canva.com. Att förutspå – to predict att ställa frågor – to ask questions inre bilder – inner images att reda ut oklarheter – to clarify att sammanfatta – to summarize.

Engelska

Filmer, radio- och TV-program - upphovsrättsguide för lärare. Att få titta på film brukar vara ett uppskattat inslag i undervisningen. Guiden reder ut vad som gäller när du som lärare vill visa en film för dina elever, när ni ska lyssna på radio eller se ett tv-program i skolan. Guiden gäller alla skolformer. För att få visa en upphovsrättsskyddad film i klassrummet behöver du ha tillstånd från upphovspersonerna eller från filmens distributör. Det vanliga är att upphovsrätten till filmer hanteras av filmbolaget eller av filmens distributör. Om din kommun eller region har en mediecentral går det att få tips och vägledning därifrån. Film och program i klassrummet: Detta får göras utan tillstånd Visa filmer som ni själva har gjort och som bara innehåller era egna bilder, texter och musik. Film och program i klassrummet: Detta kräver tillstånd / licens / avtal Det är aldrig tillåtet att streama från illegala filmtjänster, det vill säga ställen där filmer är uppladdade utan upphovspersonernas tillstånd.

Skolsverige. YouTube.

Bilder och ljudklipp

Ej jobb. Orka plugga. 23 maps and charts on language. By Dylan Matthews on April 15, 2015 "The limits of my language," the philosopher Ludwig Wittgenstein once posited, "mean the limits of my world. " Explaining everything within the limits of the world is probably too ambitious a goal for a list like this. But here are 23 maps and charts that can hopefully illuminate small aspects of how we manage to communicate with one another. The basics Indo-European language rootsMinna Sundberg, a Finnish-Swedish comic artist, created this beautiful tree to illustrate both the relationships between European and central Asian languages generally, as well as a smaller but still striking point: Finnish has less in common with, say, Swedish than Persian or Hindi do.

The latter two are Indo-European language, even if they branched off more quickly, whereas Finland is Uralic. The languages of WikipediaThis map shows the language in which the plurality of Wikipedia articles on a given country are written. Language divides Bilingualism English American English.

Betyg och Bedömning

Välkommen till Svenska språket i världen | Svenska språket.