background preloader

Karinru

Facebook Twitter

Kampen med återkopplingen del 3 « Venit in mentem. ”Feedback says to a student, ‘Somebody cared enough about my work to read it and think about it!’ Most teachers want to be that somebody.” Med denna tänkvärda mening mitt i prick inleder Susan M Brookhart en av de bästa böcker jag läst om feedback. Bokens titel är How to Give Effective Feedback to Our Students (2008) och den är utgiven av den internationella organisationen ASCD med medlemmar i många länder. ASCD jobbar utan vinstintresse och arbetar med ett antal experter inom utbildning för att utveckla professionella utvecklingsprogram, onlinekurser och publikationer för att hjälpa lärare lära sig, undervisa och leda.

I boken tar Brookhart sin utgångspunkt för återkoppling i de formativa frågorna som bl.a. Helen Timperley och John Hattie lyft fram: Vilka förmågor och/eller kunskaper skall jag utveckla? Vad är god återkoppling? Brookhart tar upp följande: Vilka återkopplingsstrategier finns och hur kan läraren tänka? Frågorna läraren kan koncentrera sig på är: När? Trix och knep. Varför stavas en del ord så galet? Debatt SPRÅKSPALTEN: Olika stavningar på sje- och tje-ljud förbryllar. Och varför stavas ordet värld med ett l, vi uttalar ju inte bokstaven l? Bakom alla konstiga stavningar i svenskan finns två förklaringar.

Varför stavas världen med ett l? Frågan ställdes i ett mejl. Det snabba svaret är att det fanns ett l i uttalet av ordet en gång i tiden. Det finns två förklaringar bakom konstiga stavningar i svenskan. Antingen speglar stavningen ett äldre uttal, eller så är det ett lånord som övertagits i sin utländska form. Men hur är det med ordet värld? Arvord Ordet värld är ett gammalt arvord, och då är det klokt att jämföra med näraliggande språk. I fornsvenskan fanns ordet väruld, där vär står för ’människa’ (jämför varulv ”människovarg”) och uld står för ”ålder, tid” (jämför ålder, old, alt). Som barn tvingades man lära sig att stava ord som ljus och hjord, som båda inleds med en konsonant som inte uttalas. Stort bekymmer Vem vill läsa Jötebåsch-Påsten?

Varsågod att kommatera mera. Debatt Oansenliga kommatecken spar lästid; de kan faktiskt vara samhällsekonomiskt lönsamma, skriver GP:s språkexpert Lars-Gunnar Andersson. En gång lärde vi oss interpunktionens grunder, det vill säga hur man sätter ut skiljetecken som punkt, komma, kolon och lite annat. Detta var kanske inte det roligaste vi gjorde, men det var viktigt. Om man. Sätter punkt. Efter vartannat. Ord i. I början fick vi lära oss saker som: en tanke – en mening. Man kan, om man vill, sätta komma före om, men det är ganska onödigt eftersom om fungerar som en gränsmarkör.

I talspråk brukar gränsen mellan leden markeras med ett så: ”Om man sätter punkt efter vartannat ord så blir meningen oläslig”. I resonerande text är det mycket vanligt att meningar inleds med bisatser, och bisatser känner vi igen genom att de inleds med subjunktioner som eftersom, trots att, fastän, om och även om. Varför är detta viktigt? Alltså, sätt ut ett kommatecken mellan en inledande bisats och den följande huvudsatsen.

Samhällskunskap

Noveller. Träning. Norrköping. Neuro. Slussen. Självbedömning. Sva. Pedagog Malmö 2015 – vad inspirerar dig? Vi har två spännande nyheter att presentera på Pedagog Malmö. Under 2015 startar vi ett skolledarspår och får en ny snygg och mer lättnavigerad design. Dessutom vi vill gärna ha tips på vad Pedagog Malmö ska lyfta framöver. Vad inspirerar dig? I januari kommer Pedagog Malmö med en ny och mer lättnavigerad design. Skolledarspår Under början av 2015 kommer vi att starta upp ett helt nytt spår som riktar sig till skolledare. Tipsa Pedagog Malmö! Det händer mycket som är spännande, progressivt och inspirerande i Malmös pedagogiska verksamheter. Vill du berätta om ditt eget arbete eller tipsa om kollegor som inspirerar? Har Pedagog Malmö besökt din arbetsplats? På kartan nedan ser du skolor, förskolor och fritidshem som Pedagog Malmö har besökt och skrivit artiklar om. Visa Pedagog Malmö på en större karta Vill du inspirera andra genom att blogga?

Vill du börja blogga på Pedagog Malmö?

Kollegialt o språkutvecklande arbetssätt

Svenska. Nordiska språk. Inspiration och fördjupning. Våga vara pluggis: Svenska ♥ hiphop. Är du en av alla elever som sitter på lektionerna i svenska och funderar på varför vi inte lyssnar mer på hiphop i klassrummet? Då är du en av dem som detta blogginlägg vänder sig till. För jag har tänkt på en sak. Skolämnet svenska *hjärtar* hiphop. Vi lärare pratar mycket om pedagogiska planeringar och jag tänkte i detta blogginlägg försöka ge er en förklaring till varför hiphop är en utmärkt rubrik och ett passande tema i svenskan. I vår kursplan står det att syftet med svenskämnet är att läsa och analysera olika texter, urskilja språkliga strukturer, ge omdömen om texter samt formulera sig och kommunicera i tal och skrift. "Undervisningen i svenska ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

"Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Rappare leker med språket. Vad skulle du säga till Sivers om ni skulle snacka hiphop? Lyssna på radio och poddar om hiphop. Ps.

Genrer

Bedöma elevtexter med färgmarkeringar - Svenska. Bedöma texter med färgmarkeringar I Sv1 har eleverna skrivit en uppsats om en skönlitterär bok de läste i ett bokprojekt på skolan. Jag har markerat deras texter med färger och de fick enskilt studera sina texter och sedan sitta i grupper. Eleverna tyckte att det var jobbigt att studera sina egna texter och tyckte också att det var jobbigt att visa upp dem. Jag vill dock att de ska vänja sig vid det och att man ska försöka få in ett objektivt tänk kring texterna, även om jag förstår att det är plågsamt i början. Eftersom jag har arbetat med åk 2 i historia på samma sätt, så kunde jag märka en enorm skillnad. Arbetsgång Steg 1: individuellt - varje elev analyserar först sin egen text Läs din text och gå igenom färgmarkeringarna i din egen text. (Förklara vad som är bra med texten) Anledningen till att följande text är orange är … (Förklara vad som är bra, men kan utvecklas och förbättras) Steg 2: arbete i grupp - efter den egna analysen tar du hjälp av dina klasskamrater, gruppvis.

Måste alla lärare använda IT i sin undervisning?

Gafe

Massmedia. Likabehandling. Lässtrategier och läsutveckling på gymnasiet.pdf. Komvux IT.