background preloader

Lärarbloggar

Facebook Twitter

Tankefigur. En tankefigur är en konstfull ändring av idéinnehållet.

Tankefigur

Den retoriska termen 'figur' kommer från det latinska ordet figura som betyder ”yttre form, gestalt” och står för att byta ut språkliga uttryck. Figurerna ingår i den del av retoriken som kallas elocutio, själva den språkliga utformningen av ett tal/retoriskt objekt. Klara Besked Retorikkonsult – Föreläsningar, retorikträning och retorikutbildning. Jag får en del spännande frågor från er läsare.

Klara Besked Retorikkonsult – Föreläsningar, retorikträning och retorikutbildning

För ett tag sedan skrev Monika Larsson Sikehag som driver Souldojon till mig med funderingar om hur man bäst inleder, om för personligt kan bli skrämmande och vem som bäst kan hjälpa till att göra en presentation riktigt mästerlig för att optimera sitt företags försäljning. Med hennes tillåtelse har jag här valt att återge hennes frågor och mina svar. Min förhoppning är att även du kan få med dig nyttiga råd för dina presentationer som företagare. Bra att veta om Monikas presentation Monika säljer bland annat Må-bra-veckor. Sokratiska samtal - utvecklar textsamtalet och elevernas tänkande. Jag inleder alla textsamtal med en löpeld i ringen för att alla elever direkt ska vara aktiva.

Sokratiska samtal - utvecklar textsamtalet och elevernas tänkande

Innan löpelden får eleverna diskutera parvis, kortskriva kring frågan jag ställt eller en kort tankepaus. Jag ställer öppna frågor som inte har ett “rätt” svar. Jag har använt “no-hands-up”, mini-whiteboards och kortskrivning för att alla elever ska fortsätta vara aktiva under samtalet. Jag tycker att jag skriver bra frågor, de inbjuder till samtal och diskussion. Mallar och instruktioner.