background preloader

Tips

Facebook Twitter

Självbedömning The big five. Högfrekventa ord. Skolstart med iktsidan- 13 appar att köpa om du måste välja. Här kommer min lista med rekommenderade appar värda att köpa om du har iPads till dina elever i årskurs 1-6.

Skolstart med iktsidan- 13 appar att köpa om du måste välja

Jag har verkligen valt med omsorg och haft stor hjälp av skolappar.nu och pappasappar.se Eftersom vi i Lysekil är i uppstartsfas har jag koncentrerat mig på matematik och svenska. Du har väl inte missat min lista med gratis appar att ladda ner och starta med? Lista Parama matte1 (22 kr) med koppling till Lgr11 Det finns sex olika områden från det centrala innehållet i matematik: taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändringar, samt problemlösning Bonds-träna på 10kompisar (7kr) Spelet är uppdelat i fem olika nivåer, där första nivån enbart har färger och sista nivån enbart består av siffror.

Centrum För Lättläst - Lättlästa nyheter, böcker och samhällsinformation. Rocks In My Dryer: Works For Me: Teaching a Child To Hold a Pencil. I cannot take an ounce of credit for today's little tip--my son's preschool teacher taught it to me years ago.

Rocks In My Dryer: Works For Me: Teaching a Child To Hold a Pencil

It's such a good one, I couldn't keep it to myself. You probably know how hard it can be to communicate to a child exactly how a pencil should sit properly in his or her little hands. My son's teacher told me to do it this way: 1. Take a Kleenex and tear it two pieces (a full Kleenex is too large, so just use the half piece for this trick.) Lärområde – Tydliggöra mål och kriterier för framgång. Problemet med att inte kommunicera några förväntningar på förhand, är att eleverna är helt utlämnade till lärarens godtycke.

Lärområde – Tydliggöra mål och kriterier för framgång

De kan aldrig själva ta ansvar för sitt lärande om de inte får ta del av Den hemliga koden, utan är helt beroende av läraren som i ensamt majestät kan avgöra vad som är bra och inte. - Anders Jönsson vid Malmö högskola, ur artikel Tydlighet med målen en balansgång, Skolverket.se I de svenska kurs- och ämnesplanerna motsvaras målen för undervisningen av de förmågor som undervisningen ska utveckla och som finns uppräknade under rubriken Syfte. Målen för elevens kunskapsutveckling motsvaras av kunskapskraven. Eleverna behöver förstå syftet med undervisningen och känna sig delaktiga i detta. Målen måste vara tydliga och begripliga för eleverna och de bör få möjligheter att lära sig förstå skillnader i kvalitet mellan olika prestationer. Läs Skolverkets – Tydlighet med målen en balansgång Läs Bedomningforlarande.se:s blogg – Jag, eleverna och The Big Five Diskussion. Barnsidan. Matte, klockan, svenska och engelska.

Tycker ditt barn att det är tråkigt att träna på multiplikationstabellen och de andra räknesätten?

Barnsidan. Matte, klockan, svenska och engelska.

Här hittar du massor av roliga länkar, till övningar och roliga mattespel! Klicka nedan på den blåfärgade texten för att komma till önskat område. Mattetips.se - Bra mattetips med övningar, spel, länkar, appar och filmer där man faktiskt lär sig matematik. Att göra den enskilda läsningen gemensam. De flesta svensklärare är nog medvetna om de problem som är förknippade med så kallad tyst läsning, eller enskild läsning: Det är svårt att skapa gemensamma diskussioner kring innehållet i det lästa, det är svårt att få eleverna att gå på djupet i sina reflektioner kring det lästa, det är inte alltid lätt att veta om eleverna över huvud taget läst eller om de bara bläddrat och tänkt på annat, och det är nästan omöjligt att göra bra, systematiska bedömningar eller följa elevernas läsutveckling på det här sättet.

Att göra den enskilda läsningen gemensam

Bedömningsbiten kan vi lägga åt sidan ett tag, men övriga svårigheter har jag åtminstone delvis kommit runt tack vare en modell som jag provat mig fram till. Då och då hör och läser jag om lärare och debattörer som gillar att ställa högläsning och tyst läsning mot varandra. Som om det ena skulle utesluta det andra. Självfallet behövs båda. Argumenten för att ge eleverna lektionstid till att läsa tyst och enskilt är dock starka: Det finns förstås sätt att efterbehandla läsningen. 20 Ways to Keep Your Students' Attention. As the end of the year approaches, it can be more and more challenging to keep your students' attention.

20 Ways to Keep Your Students' Attention

Brain Breaks are important, but there are plenty of things you can do within a lesson to keep kids from day dreaming...or worse yet, nodding off. Here are some ideas:Desk Switch: Students have ten seconds (count down from ten) to find another desk to sit in that is in a different part of the room than his or her normal desk. Students stay in that desk for the rest of the lesson. Bokstavståget. 31 kvinnor som är viktigare för svenska elever att lära sig om ä...

Under torsdagen släppte Dagens Nyheter en granskning om att historieböckerna i svenska skolan har glömt kvinnorna.

31 kvinnor som är viktigare för svenska elever att lära sig om ä...

I en av de granskade böckerna framgår det att det finns fler namngivna nazister än kvinnor i en tredjedel av boken. 31 nazister och 21 kvinnor. Böckerna som granskats är skrivna för den läroplan började gälla 2011och som hade högre krav på jämställhet i undervisningen. Vad är källkritik? Matteappar för barn - en översikt. Sb6828swedish. Big 5. Kura gryning - Föreningen Norden. Välkommen till Nordiska Biblioteksveckan!

Kura gryning - Föreningen Norden

Måndagen den 10 november 2014 börjar den 18:e upplagan av Nordiska Biblioteksveckan. Då ska man tända ett stearinljus och lyssna på högläsning. Tema för Nordiska biblioteksveckan 2014: Troll i Norden. 8 SIDOR – Alfred Nobel skulle varit stolt idag. Argumenterande genre. Svampavslut. Nu har vi för första gången jobbat med den argumenterande genren i vår klass.

Argumenterande genre. Svampavslut.

Vi gjorde det som ett avslut på temat om svamparna som vi nu har samlat mycket kunskap om. Nobelväskans-hemlighet-Lärarmaterial. Nätverksträff so 1/12 - Michael Haglöf. Bilder. Genrepedagogik_Sexfaltare. Annas Klassrum. Utvecklingssamtal. NTA - Teman. Teknik tillsammans. Teknik tillsammans är ett undervisningsmaterial i teknik för barn i förskola till årskurs 6.

Teknik tillsammans

Tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11 och de övriga fyra är utarbetade efter den tidigare läroplanen. Följ Teknik tillsammans på Facebook Föjande tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11: Information om revideringen av Teknik tillsammans. Lilla Aktuellt. (Du har väl inte missat vår sändningstid? Kl 10 i svtplay - och kl 14.30 i Barnkanalen) Kriminella gäng I Sverige, precis som i alla världens länder, finns kriminella gäng. Tänk på det här på internet! - KP-webben. När du berättar om dig självVar försiktig när du lämnar ut personlig information på internet. Personlig information är till exempel ditt riktiga namn, e-post, msn, telefonnummer, namnet på din skola eller din adress. Du vet aldrig vem som ser det du skrivit. Förskoleburken: Samlingsidéer.

(Jag har även lagt till en etikett som heter tips till samlingen där jag kommer stoppa inlägg som kan inspirera till aktiviteter i samlingen.) Vad har man samlingen till? Detta varierar ju runt förskolorna, men ofta är det just om att träffas, samla ihop sig och göra något gemensamt. Huvudsaken är att det är trevlig och roligt! Läs och lär med Minja och Mino. Läsläxa och berättelsekarta. IMG_5237.PNG (PNG Image, 1032 × 536 pixels) - Scaled (99%) Checklista-infc3b6r-samtal-rev. Handbok - Vi i klassen - BF. Frågebatteri. Vikten av stödstrukturer både i läsande och skrivande. Vi ger eleverna skrivuppgifter inspirerade av de texter som vi läser på lässtrategilektionerna. Då får eleverna prova att skriva texter med olika genrer, och får även chans att använda sig av de nya ord och uttryck som vi stött på under läsningen. Läser vi exempelvis sagor, dikter, brev eller faktatexter så tar vi tillfället i akt och skriver dessa typer av texter.

Detta fördjupar elevernas genrekunskap och kunskap om hur olika sorters texter skrivs och förstås. Lararmalin. Checklista-vt-14-åk-1. Arbetsmaterial- Nypon. Husdjur-i-klass-1a1.png (PNG Image, 654 × 929 pixels) IKT-GUIDEN - HEM. PP-vägg påbörjad om läsförståelse. Elevinflytande väntar… Lässtrategier - Två pedagoger - ett klassrum. Sommarglassar och Lgr11. Appar. Kamratrespons, text. Formagor_thebigfive_liber_aug14.pdf. Läsfixarmatris. Tips. Skriva & läsa. LÄSNING - LÄSFIXARE. Olika_slags_fragor. 8 SIDOR – Start.