background preloader

Jealar

Facebook Twitter

Lättläst - Andra världskriget. Lättläst - Lektioner som vi föreslår. TodaysMeet - Give everyone a voice. En webbplats om studieteknik från UR. Skolverkets filmer. Språk- och kunskapsutvecklande arbete Play all Ämnesspråk är nyckeln till elevers kunskapsutveckling i olika ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare.

Skolverkets filmer

Det innefattar att i både tal och skrift uttrycka och tolka begrepp, fakta och centrala tankegångar men också de känslor och åsikter som ämnet väcker. Panda Planet - Earth Hour för barn och unga. Plugga bättre: Lästeknik. Skrivande skola. Betyg och bedömning. Utbilda dig själv och arbetslaget. Så här använder du den digitala utbildningen ”MIK för mig”!

Utbilda dig själv och arbetslaget

Varför är det så lätt att uttrycka hat på nätet? Hur kan vi se igenom propaganda? Prov, bedömning och betygssättning. Upload Skolverkets filmer Loading...

Prov, bedömning och betygssättning

Working... Betyg - Så funkar det! Arbetslagets styrka. Arbetslagets styrka På min skola är arbetslaget jag arbetar i ovärderligt.

Arbetslagets styrka

Där stöts och blöts ständigt olika varierande problem som har med de gemensamma eleverna att göra och tillsammans hittar vi strategier att hjälpa våra elever fram till de uppställda målen i de olika ämnena. Vi är nio ämneslärare och har tillsammans 100 elever från år 6-9 som vi delar på ansvaret för. Både som klassföreståndare men även som mentorer. Allemansrätten. Moderna dilemman inom katolisismen och ortodoxin (Religion) Åtta mål för en bättre värld. Tagul - Word Cloud Art. Gratis Mindfulnessövningar. Här samlar jag de Mindfulnessövningarna jag lägger ut.

Gratis Mindfulnessövningar

De är gjorda i MP3-format och om du klickar på respektive länk så kommer du att få ta del av övningen. Sätt dig eller lägg dig bekvämt och bara lyssna. Kroppsskanning 11 minuter. FlippadSO. #FlippadLgr11 #flippadforskning PEDAGOGISKA PLANERINGAR FÖRMÅGORNA #visomägerförmågor MATRISER. Online Presentation Tools. Padlet is the easiest way to create and collaborate in the world.

AnswerGarden - Plant a Question, Grow Answers! Generate a live word cloud with your audience. SurveyMonkey : logiciel gratuit de sondage en ligne et de questionnaire. Making Learning Awesome! - Kahoot! Mentimeter - Turn opinions into tangible data, in real-time. Socrative. Mindmaps/samarbete. Kränkt.se - Start. Språk- och kunskapsutvecklande arbete - historia. Samhällskunskap, textad. Religionskunskap, textad. Historia, textad. Geografi, textad. Pluggakuten.se - Din läxhjälp på internet! Hanna Fjeld. Välkommen till min blogg!

Hanna Fjeld

Jag heter Hanna Fjeld och arbetar som förstelärare med inriktning svenska på Engelbrektskolan i Borås. I min blogg kan du läsa om mina tankar om svenska och engelska, ämnena jag undervisar i, men också om BFL, IKT och skolutveckling. Alla åsikter i bloggen är mina egna, privata åsikter. Systematiskt kvalitetsarbete på riktigt. Språk i alla ämnen (del 1) Screen Recorder v2.0 (beta) With our easy-to-use, free screen recorder for Windows and Mac you can capture any area of your screen with the option to add narration from your microphone and video from your webcam.

Screen Recorder v2.0 (beta)

You can record lectures, webinars, demos, games, Skype calls, etc and share free on Screencast-O-Matic.com, YouTube, or save directly to a video file. LIKA – it-tempen för skolan. I augusti förra året skrev jag om det uppdrag SKL ett par månader tidigare fått av regeringen för att ge stöd åt kommunernas arbete med att digitalisera den svenska skolan.

LIKA – it-tempen för skolan

Den ena delen av uppdraget går ut på att skapa och leda ett nationellt forum för skolans digitalisering. Deras första uppdrag är att ta fram ett underlag till en nationell strategi, och det arbetet börjar närma sig slutet. Före valet kommer regeringen att ge Skolverket i uppdrag att utarbeta en strategi. Den andra delen handlar om att ta fram ett nationellt ramverk och ett webbaserat självskattningsverktyg. Det ska fungera på ungefär samma sätt som eBlomlådan, som hjälper kommunerna att utvärdera sin digitala verksamhetsutveckling. Formativ bedömning - mitt specialpedagogiska perspektiv.

Filmer om verktyget. Det finns en liten filmserie kring verktyget som utökas allt eftersom.

Filmer om verktyget

Film 1 gjordes i samband med lanseringen av LIKA-verktyget för skolan så en del innehåll kan verka ”förlegat”, men grundprinciperna och tankarna bakom verktyget förklaras där. Vi fortsätter att komplettera med fler filmer och annat stödmaterial efter hand här på bloggen, se t.ex. Bibliotek med mätbara mål! Nyheter för kommunansvariga, januari 2016En film för framför allt kommunansvariga, eftersom den visar några nya funktioner som kommit för att förenkla det kommunövergripande arbetet.

Digitala responsverktyg. Checklista för en språkutvecklande lektion. Fyra ekonomiska system. Välkommen till Skolvärlden. Begreppsmaskin. Sök material. Artiklar om samhällsvetenskapliga ämnen och it i skolan. UR.se - Kunskapsbanken.

Exempel på texter, provuppgifter och bedömda elevlösningar. Delprov A: tala Nedan finns en autentisk inspelning från genomförandet av 2013 års nationella prov, delprov A: tala.

Exempel på texter, provuppgifter och bedömda elevlösningar

Inspelningen är uppdelad i två filmsekvenser. I den första filmsekvensen visas hur läraren instruerar en grupp bestående av fem elever som följer kursplanen i svenska inför förberedelsen av delprov A: tala. I den andra filmsekvensen visas hur delprov A: tala genomförs av eleverna. Alla momenten i delprovet: Presentera, Leda diskussion samt Delta i diskussion finns med för eleverna 1–4. Lärlabbet: Se mobbning. Lärlabbet är här! Nu är vi igång! Att skapa tv-program tar sin tid. Från en påse frön av behovsanalyser till ett studioprogram av lärare, skolledare och forskare har det tagit månader av arbete. Idag går vi äntligen in i studion för inspelning av vårt första program. I varje program tar vi upp ett specifikt ”case”, en verksam skolledare/lärare som berättar om en utmaning hen står inför och hur handlingarna har följt på det.