background preloader

Successful Examples

Facebook Twitter

Growing Huge Amounts of Food on 1/2 an Acre - Urban Abundance - Happen Films. Desert Farm Grows 17,000 Tons Of Food Without Soil, Pesticides, Fossil Fuels, or Even Groundwater – REALfarmacy.com. Innovations that will make the human race thrive on Earth, saving its finite resources from extinction, are something we should embrace without a second thought.

Desert Farm Grows 17,000 Tons Of Food Without Soil, Pesticides, Fossil Fuels, or Even Groundwater – REALfarmacy.com

We get our food from plants and animals. As we grow in numbers, so too does the global demand for food. Currently, activists are fighting the spread of Genetically Modified Food (GMO). The argument for GMO proponents has been that the world is running out of its resources, and hence, we need to find ways and means to sustain us. According to them, GMOs will ensure that we maintain our food production level. We, therefore, cannot accept GMOs. Thankfully, some innovators are coming up with sound and efficient ways by which we can grow our food – without relying on our finite resources. A start-up, called Sundrop Farms, has developed high technology greenhouse facilities that use a number of solutions to grow crops with less reliance on finite natural resources, than conventional greenhouse production. By Amando Flavio, anonhq.com. Odling i fastigheter - foretag.stockholm.se. Inomhusodling med LED-belysning Den växande efterfrågan på närodlad och organiskt odlad mat har skapat förutsättningar för en ny typ av företagande – stadsfarmer.

Odling i fastigheter - foretag.stockholm.se

Läs om stadsfarmernas olika odlingssystem och förutsättningar när det gäller till exempel belysning, värme och bevattning. Stadsfarmer – ett klimatsmart alternativ Stadsfarmer har etablerats i fler storstäder runt om i världen som komplement till importerade grönsaker som transporterats långt. I dessa stadsfarmer odlas alla slags grönsaker i slutna, klimatsäkra system. Odla året runt Stadsfarmerna använder sig dels av växthus på tak, dels av inomhusodling där automatiserade system driver upp skördar året om. I klimatskyddade odlingar kan man ofta helt utesluta bekämpningsmedel och gifter, och inomhusodlingar kan därmed leverera högkvalitativa grönsaker som är helt organiska och giftfria. Stadsfarmer gynnar en lokal marknad, skapar nya arbetsplatser och bedöms som socialt hållbara. Fastighetsintegrering Olika odlingssystem Akvaponik. KIT - Journal. Prosty wynalazek który zmienił życie rolników w Etiopii.

Małżeństwo z USA wymyśliło szklarnię, która robi wszystko, aby zniwelować skutki niekorzystnego klimatu.

Prosty wynalazek który zmienił życie rolników w Etiopii

Jak tylko zorientowali się, że ich pomysł faktycznie działa, rzucili wszystko, osiedlili się w etiopskim mieście Gondar i pokazują, że z uprawy roślin można wyżyć, nawet w fatalnych warunkach. Rolnicy z Etiopii borykają się głównie z dwoma problemami – pierwszym jest brak wody, a drugim niewielki obszar ziemi do wykorzystania. Rozwiązaniem jest szklarnia, która ma dwa główne zadania – gromadzenie wody oraz użyźnianie gleby, zajmując niewielką przestrzeń, wykorzystuje w 100% jej możliwości. Skąd bierze się woda niezbędna do uprawy roślin? Pozyskiwana jest z kilku źródeł, głównie rosy, mgły i opadów deszczu. Rosa osiada nocami na plastikowym materiale (kiedy temperatura jest niska), a rano odprowadzana jest specjalnymi rynienkami. Dotychczas rolnicy w Etiopii polegali wyłącznie na opadach deszczu, co powodowało, że udane plony były kwestią losową.

Oto jak przebiega proces budowy: Swimming Pool Farms: Going Off the Deep End in Arizona. By Heather Hansman on September 22, 2014 Graphic shows the Garden Pool's model. / Courtesy Garden Pool Instead of water wings and inner tubes, Dennis and Danielle McClung’s backyard pool in Mesa, Arizona, is filled with tomato plants, grape vines and wheat.

Swimming Pool Farms: Going Off the Deep End in Arizona

There’s a chicken coop and a fish pond, and the food that comes out of the pool, from tilapia to tomatoes, feeds the McClung family of five. It’s a system that took a few frustrating failures to perfect, but now the McClungs hope to take swimming-pool farming international. When the McClungs bought the foreclosed home in 2009, the backyard was a suburban wasteland with a cracked, concrete, in-ground pool. The McClungs has some farming and building experience — Dennis worked on a dairy farm and at Home Depot, and Danielle grew up on small farm in Ohio — and they’d been trying to become as self-sufficient as possible.

It starts with a pond — in their case, the deep end of the pool — which is full of tilapia and duckweed. Zukeeni. Brooklyn Grange Rooftop Farm. Fish Ponds of Molokai.