background preloader

Shakespeare

Shakespeare

http://www.webenglishteacher.com/shakespeare.html

Related:  Shakespeare StuffLärarsidorvaldivia

Formativa arbetssätt för engelskundervisningen Jag samlar länkar för att utmana mig själv i det formativa arbetssättet och för att variera undervisningen och hitta rätt inlärningsstil för eleverna. Jag såg att vi är fler som vill utmana oss i det på blogghubben. Här kommer ett litet bidrag med de länkar eller arbetssätt jag just för tillfället kan bidra med. Shakespeare, year 9 Warm-up Introduction to Shakespeare (<2:00) Pictures and phrases introducing main topics around a Shakespeare ThemeShakespeare Lives in 2016 (2:36) Introducing the year of celebration, 400 years after S’s deathIs Shakespeare Relevant to Modern Audiences? (1:49) Introductory Video, created using PowToon

469 Shares Share Tweet Shakespeare - Hamlet Hamlet, the Prince of Denmark, has come back from university to find that his father, the old king, is dead. His mother has married his father’s brother, Claudius, who is now king of Denmark. Hamlet is shocked that his mother has married so soon after his father’s death, and angry that she has married Claudius. Warmers, fillers & coolers Warmers Below is a list of warmer/cooler/filler/game activities in no particular order. If you have any warmers you'd like to add to the list then please send them to via the Contact page Aims: - to introduce a theme - to relax stds after a hard day's work - to wake stds up after a hard night - to wait for late arrivals - to provide a break in the lesson - to provide humour - to provide oral fluency practice - to finish the lesson on a light note

Planering – Förbjuden kärlek Hur kan en planering se ut? Den mycket intressanta diskussionen fördes i en FB-grupp häromdagen. Det finns såklart lika många förslag som det finns lärare. Talk2Me English : Pre-Intermediate "Would you rather speak a second language fluently or be able to talk to animals?" "Would you rather" is a party game; the idea is to present a dilemma in the form of a question that has two options. The players have to choose one option, they cannot say “neither” or “both”, and then they have to explain their choice. I came across the mobile app and decided to try it out in class. It is an excellent, no prep game for an English conversation class or as an end of lesson speaking activity, and my students love it. Which Shakespeare Play Should I See? An Illustrated Flowchart In just 10 DAYS I will be speaking at the Folger Shakespeare Library! In case you've missed my previous annoucements on this, here are the basic facts: WHO: Me!

Bedömarträning i engelska Nu är bedömarträning i engelska utvecklat för att ge stöd för betygssättning. Materialet vänder sig till dig som undervisar i engelska i årskurs 6 och består av flera delar som på olika sätt hjälper dig att utveckla din bedömarkompetens när det gäller elevers språkutveckling och förmåga att tala/samtala, skriva, lyssna, läsa och förstå. Elevuppgifterna liknar dem som ges i det nationella provet. Ett av huvudsyftena med nationella prov är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. Det här materialet försöker hitta olika vägar att nå det syftet.

Nationella prov Nationella prov ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig bedömning och betygssättning i skolan. Nationella prov genomförs i vissa ämnen i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan, i vissa kurser i gymnasieskolan och inom komvux samt inom utbildning i svenska för invandrare (sfi). Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. De nationella proven kan också bidra till att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna, och en ökad måluppfyllelse för eleverna. Länkskafferiet - Skolämnen En bra tjänst för dig som vill öva på glosor på olika språk. Det finns även ordbok med 20 språk. Om du registrerar dig på sidan (gratis) kan du skapa dina egna glosförhör, gloslistor och övningar.

Related: