background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Från historia till nutid - olika verk/olika medier. Från historia till nutid - olika verk/olika medier. If you have dyslexia, this website can show your friends what reading is actu... If you stumbled upon Victor Widell's website, you might think your computer was experiencing some technical difficulties.

If you have dyslexia, this website can show your friends what reading is actu...

GIF via Widell's website. But you'd be wrong. The letters within each word on the site are scrambled and moving around erratically, and although you might be able to read each sentence if you slow down and focus, it's no walk in the park. Widell designed it that way on purpose. It's a glimpse into what someone who has dyslexia might have to deal with every day.

GIF via Widell's website. "A friend who has dyslexia described to me how she experiences reading," Widell writes on his site (excerpt above), which has spread across the Internet in recent days. Seeing letters "jump around" is a common experience among (the very large number of) people who have dyslexia. Dyslexia occurs when there's a problem in the area of the brain that interprets language, as the National Library of Medicine points out. Jennys bokatlas. ESL English Listening & Adult Literacy - News - Audiobooks - Songs - Radio Dr... Laurie by Stephen King.

ESL English Listening & Adult Literacy - News - Audiobooks - Songs - Radio Dr...

Därför är det så viktigt att läsa högt för sina barn. Ett brev hem - om emigranter och immigranter - Annika Sjödahl. Syftestexten från ämnet svenska om anges nedan tycker jag omringar det område som jag tänker kan vara en ingång i svenskan i vår – att tolka och förstå brev som skrivits hem från människor på flykt under historiens gång och kunna koppla det till egna erfarenheter och upplevelser.

Ett brev hem - om emigranter och immigranter - Annika Sjödahl

Jag delar här utkastet till den planering jag satt ihop under dagen och du får givetvis använda den eller ändra och lägga till som du vill så länge du anger källan. Jag skulle också bli glad av om ni delar andra ingångar på uppgifter som ni får genom att ta del av det jag satte ihop. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Förr eller senare exploderar jag: Isaacs sorg. I ett tidigare inlägg berättade jag om en skrivuppgift till Förr eller senare, som gick ut på att berätta utifrån en av karaktärernas perspektiv.

Förr eller senare exploderar jag: Isaacs sorg

Min elev Simon Jonsson, som har samtyckt till att medverka med sitt namn, lämnade in en text som jag kom ihåg att titta på långt senare, och som berörde mig genom sin starka närvaro. Jag har bearbetat texten språkligt. Att sammanfatta text. Det är svårt att sammanfatta och ”skala en text”.

Att sammanfatta text

Därför fordrar det mycket träning, gemensamt analyserande av delar och helhet för att eleverna ska få en känsla vad det centrala i texten verkligen är. Bokens karaktärer twittrar. Det är roligt att klura ut uppgifter där eleverna får ”tänka utanför boxen” och om läraren tycker det är kul smittar det ofta av sig.

Bokens karaktärer twittrar

Den här typen av uppgift är enkel att genomföra och ger förhållandevis mycket. Det är också en uppgiftsform där eleven kan utmana sig själv på sin nivå, utan att det för den skull krävs ytterligare instruktioner. Eleven tar del av kompisarnas texter (i en gemensam Padlet) och inspireras till att förändra och förbättra sin egen korta text. Källkritik för årskurs 7-9. Språk i Norden.

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Språk i Norden

Lgr 11 s.230 Vi har jobbat med nordiska språk i samband med att vi har jobbat med Norden i geografi. Vilse - skriva berättelse i sex delar. Robinson Crusoe. Intro lässtrategier. Dystopisk mininovell – en lektionsidé. Mina åttor har precis läst ut Fahrenheit 451.

Dystopisk mininovell – en lektionsidé

Vi har diskuterat både text och innehåll ingående med många intressanta infallsvinklar. Dystopin är en genré som många känner väl till tack vare moderna succéer som Hungergames och Divergent. Nu är det hög tid för 8A att skapa egna dystopier. ÖN - ett skrivprojekt i fem kapitel. Produktkategorier Lättlästa böcker.

Svenska, textad. Lyssna på dialekter. Under rubriken Lyssna på dialekter finns smakprov på några av våra dialektinspelningar från olika delar av Sverige. ”Vi har samlat alla våra inspelningar på dialekt som finns på webben och vi har även lagt till nya ljudfiler från Gotland”, berättar Lovisa Alvtörn, dialektpedagog vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.

Lyssna på dialekter

Min undervisning. Här några Canva med textkopplingar för att synliggöra vad som menas för eleverna.

Min undervisning

Skriv ut, sätt upp och öva tillsammans i klassrummet. Nordiske språk. Skriva till filmklipp. Ett-halvt-ark-papper. Pälsen. Planering – Förbjuden kärlek. Hur kan en planering se ut? Den mycket intressanta diskussionen fördes i en FB-grupp häromdagen. Det finns såklart lika många förslag som det finns lärare. Det är många saker som kanske är viktigare, till exempel undervisningens innehåll, men hur planeringen ser ut är intressant ur både ett lärande- och elevperspektiv.

Den bör fungera som ett stöd och enkelt förklara syftet med den aktuella undervisningen. Det osynliga barnet - Tove Jansson. ”Kärleken är ingen jävla saga” - Opinion. Kärlek handlar inte om besprutade rosor. Litteraturresan 9e3 VT 2014. Språkhistoria by Fröken JE on Prezi.