background preloader

Bild

Facebook Twitter

Bildskapande

Doodle Art, Explore the magic of the doodle! Doodle Monsters: How to Draw Doodles, Sketches and Pencil Drawings of Monsters. Best Coloring Ever-Coloring Pages for Adults and Children. Classic realistic and abstract line art, prints and engravings in black and white make fantastic complex free art for colorists.

Best Coloring Ever-Coloring Pages for Adults and Children

You can find many drawings and print reproductions in the public domain to download and print. The original print for the humorous illustration above – The First Smoke – (Library of Congress, Prints & Photographs Division, [reproduction number LC-USZ62-47899 ) is from the US Library of Congress, and is one of many public domain images archived in the Popular Graphic Arts Collection at the LOC. Flickr is a good source for finding illustrations offered as public domain images or drawings licensed for commercial use. Some offerings at Flickr are new pictures; others are scanned images from old engravings and handbills. Check the public domain archives of government web sites and photo galleries to find digitized copies of historic pictures in printable formats.

Phee's Coloring Pages. Projects and drawings to color for all ages. DLTK's Coloring Pages. Coloring Page Challenges - Adult Coloring Pages. Coloring is a popular leisure activity enjoyed by children of all ages - little kids have no problem finding pictures to color, or they draw their own.

Coloring Page Challenges - Adult Coloring Pages

The most difficult aspect about coloring as an adult (or teenager) is how to find interesting coloring pictures. There are hundreds of thousands of coloring pictures available for children - in printed coloring books, on CD-ROM and on the Internet as free printables to download and print, or to color using the computer. The online community abounds with pictures for kids to color, ranging from simple alphabet coloring pages and shapes to every favorite cartoon, collectible and super hero character that's popular now, or was in the recent past. There are also many so-called "adult coloring pages" out there, but how do you make sure you don't follow a link to a site with pictures you really don't want to see, much less color? Official Crayola Site - Free coloring pages, crafts, lesson plans, games and more. Free Mandala Coloring Pages (Printable)

Horses - Animals coloring pages. Diskussionsunderlag bild. Nätmobbning. GAFE. Lärares förtrogenhet med betygsättning 20160912. Annas Ateljé - våga måla: Akvarell, grundtekniker. Jag tänkte att det är dags att sätta fart på akvarellskolan igen genom att börja från början med lite grundtekniker!

Annas Ateljé - våga måla: Akvarell, grundtekniker

Jag har ju presenterat en del övningar redan och kommer att fortsätta med det, varvat med grundtekniker. Det är så tråkigt att bara göra grunder först - oinspirerande att inte veta vad de är till för! I en pedagogikkurs jag gick en gång hävdade vissa att man ska bygga grunden innan man bygger taket - men andra förespråkar att man åtminstone bör ha en ritning för att kunna börja!

Det är svårt att bygga rätt grund om man inte vet vilket hus som ska stå på den. Nåja, nog med husbyggaranalogin. Vått-i-vått: Genom att måla med ganska våt färg på vått papper får man en diffus kant. Vått-på-tort: Genom att ha ganska mycket färg och vatten, luta papperet något och jobba snabbt uppifrån och ned utan att gå över målade ytor igen får man en jämn lavering. Lager på lager: eftersom akvarellfärg är genomskinlig kan man bygga upp färgen lager på lager. Laveringar i akvarell. Bildlärarbloggen. I går hade åk 5 upptakt i bildrummet för det här läsåret.

Bildlärarbloggen

Vi har fått 8 nya elever från en annan skola och 3 nya elever från förberedelsegruppen. De ”gamla” eleverna fick visa och berätta vad vi har arbetat med i vår konstdagbok. Det är intressant att lyssna till dem när de förklara för andra som inte varit med. Så mycket kunskap som faktiskt har fastnat För eleverna i åk 5 har vi kommit till ”Konstens grunder nr5”. LinjerFigur och formerRumFärg Centralt innehåll lgr11: Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningaratt utveckla sin förmåga att • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olikamaterial, Redskap för bildframställningOlika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer ochfärg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete. Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6. NCS color. NCS sa fungerar det. Färgscheman. Färgregel AnalogMonokromTriadKomplementärSammansattNyanserEgen Ange en grundfärgAnge en grundfärgGrundfärgAnge en grundfärgAnge en grundfärg Name. Färgscheman.