background preloader

Hannaastrom

Facebook Twitter

Experiment

DIY Industrial Factory Window Shower Door. Pedagogik. Värderad riktning. Storytelling. Lek. Attefall. Dynamiskt tankesätt – JL Skolutveckling. En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas. Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”. Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig. Maria Wiman om vägen till värdeskapande lärande – en vinst för alla. När vi människor upplever det vi gör som meningsfullt skapar det ett driv, en motivation att göra mer och utveckla vidare.

Maria Wiman om vägen till värdeskapande lärande – en vinst för alla

När vi som lärare skapar mening och verkligen gör skillnad för våra elever är det en obeskrivlig belöning, en paycheck of the heart, som infinner sig. Känslan och glädjen över att se barn och unga utvecklas till unga vuxna som bidrar till samhällets bästa är många lärares drivkraft och det som väger upp allt det andra, ibland tunga, i skolvardagen. Hur vore det om vi alla i hela skolsverige skulle ta detta på största allvar och skapa samma möjlighet för eleverna att uppleva sin vardag i skolan lika meningsfull och lika motiverande?

Pyssel

Se.pinterest. Struktur: Roller – Kooperativt Lärande. I Kooperativt Lärande (KL) flyttas fokus från läraren till eleverna.

Struktur: Roller – Kooperativt Lärande

Undervisningen blir en social process där elevernas aktivitet är i fokus och där de successivt lär sig att ta mer och mer ansvar för sin inlärning. Utvärderingsmall. Geografi. Skapa struktur i klassrummet. SVAR: När vi inte har kontroll blir vi stressade.

Skapa struktur i klassrummet

Jag tror, utan att veta hur din klass är, att du behöver skapa en struktur i ditt klassrum som ger dig kontrollen tillbaka. Förmodligen har du elever i klassrummet som inte vet vad som ska hända, vad som förväntas av dem och vad som är syftet. Då kan struktur, visuell kommunikation och rutiner hjälpa. En bra start är att fundera över hur man startar och avslutar lektionen med eleverna i klassrummet. De nationella minoriteternas kamp från förtryck till rättigheter - UR Skola. Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling...

Ett tankeexperiment – Kooperativt Lärande. Situation 1: Tänk dig ett klassrum fullt med elever.

Ett tankeexperiment – Kooperativt Lärande

Föreställ dig nu att läraren står framför klassen med en säck full av värdefulla mynt. Läraren meddelar klassen att hen kommer att sätta igång en 3-minuters timer och sedan kasta alla mynten ut i hela klassrummet. Läraren fortsätter sedan att säga: ”Efter tre minuter har gått så får ni behålla alla mynt ni tagit!” Läraren kastar sedan mynten ut i klassrummet. Bordsplacering och ”name selector” - Rosana Månsson. Ett segregerat klassrum speglar ett segregerat samhälle.

Bordsplacering och ”name selector” - Rosana Månsson

Förstelärare i Svedala. Under de år jag arbetat i skolan har jag träffat många elever som på ett eller annat sätt har svårt att hantera sin vardag i skolan.

Förstelärare i Svedala

Orsakerna till detta är många. Jag har funderat mycket på vad vi i skolan kan göra för att stödja dessa elever. Målet är att göra skolan hanterbar, begriplig och meningsfull, för alla elever. RSA Shorts - The Power of Empathy. Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå. A Loose Parts Love Affair. Or, Why My House is Full of Junk. – daysofplayblog. Part-way through my teaching career, I had the opportunity to move into the early years department of my school.

A Loose Parts Love Affair. Or, Why My House is Full of Junk. – daysofplayblog

I had spent many years teaching in the mid to upper primary, but had begun getting the feeling that the early years were where it was really at. Rättssäker betygssättning. I våras diskuterades på denna blogg betyg och betygssättning.

Rättssäker betygssättning

Anledningen var att det i debatten, där även regeringens ministrar deltog var elever och föräldrar irriterade över den förvirring som rådde inom denna fråga. Jag hade även en diskussion med Bo Sundblad. Bakgrunden var att jag tyckte att Bo Sundblads och Per Måhls föreläsning om Rättssäker betygssättning borde vara en föreläsning som alla lärare borde se, egentligen borde ha sett, inte minst med tanke på mediadebatten. För vara riktigt ärlig borde Skolverket ha spelat in detta för länge sedan. Jag sa till Bo Sundblad att om inte Skolverket vill ta tag i detta så får väl vi göra det själv (även om Skolverket idag har en webbkurs). Colouring Pages Archives.

Geologi

Improvisationsövningar - Metodbanken. My.happify. "För motivation krävs bekräftelse i stunden" – Feedback är viktigt.

"För motivation krävs bekräftelse i stunden"

Men feedback är inte betyg eller en kommentar på ett papper som kommer två veckor senare. Lathund far vardegrundsarbete 2012. Struktur och delmål för att minska stress. Att utsättas för stress under lång tid kan påverka både kroppen och mentala funktioner negativt, och de exekutiva kognitiva förmågorna är speciellt känsliga.

Struktur och delmål för att minska stress

Det är förmågor som är av yttersta vikt för att klara av en skoldag.

Stockholm

L%C3%A4rarguide Drama 7 gy 1. L%C3%A4rarguide Drama F 6 1. Matematik. Hur gör en elev som lär sig mycket? En lärare vars elever lär sig mycket. För en dryg vecka sedan frågade jag mina elever Hur gör en elev som lär sig mycket? Jag fick tipset i en FB-grupp att fråga samma elever vad som kännetecknar en lärare som undervisar så att många elever lär sig mycket. Sagt och gjort.

Special Nest. Det inkluderande klassrummet. Bloggar.ur. Hur ska pedagoger hantera konflikter och hetsiga diskussioner om känsliga ämnen? Hur man leder ett impropass. Så du ska hålla ett impro? Utifrån mina erfarenheter så har nedanstående recept visat sig vara väl fungerande: Ta reda på varför din grupp vill spela impro.

Eng

Svenska.