background preloader

Skolan

Facebook Twitter

Kortrapport skola 2031. Skolan vill att föräldrarna ska ta ansvar – nu sprids skylten som en löpeld på nätet. Det var när den pensionerade läraren Paulo Gandra en dag satt och skummade igenom sitt Facebook-flöde som den dök upp: bilden från en skola i Portugal.

Skolan vill att föräldrarna ska ta ansvar – nu sprids skylten som en löpeld på nätet

På bilden, som visade en affisch som satt uppklistrad på skolan, hade fem punkter om föräldrarnas ansvar för sina barn listats – och Paulo tyckte uppmaningen var så klok att han bestämde sig för att översätta texten till svenska. Därefter publicerade han den på sin egen Facebook-sida. ”Till föräldrarna • Vi påminner alla föräldrar att det är hemma man lär barnen de magiska orden: god dag, snälla, var så god, förlåt mig och tack. • Det är också hemma man lär dem att vara hederliga, inte ljuga, att komma i tid, vara flitiga, vara solidariska och att respektera sina vänner, de som är äldre och alla lärare. • Hemma lär man sig också att vara renlig, att inte prata med munnen full och att inte slänga skräp på golvet eller på marken. • Det är fortfarande hemma man lär sig att vara organiserad, ta god hand om sina ägodelar och inte röra andras.

Specialpedagogik för lärande i Fole/Stenkyrka. Specialpedagogik, specialpedagog, speciallärare, specialpedagogiklyft, speciella elever.

Specialpedagogik för lärande i Fole/Stenkyrka

Vad är egentligen ett specialpedagogiskt perspektiv? Behövs begreppet specialpedagogik? Vad är specialpedagogik? Tillsammans med dessa specialbegrepp dyker begreppen inkludering och delaktighet upp. Är dessa begrepp förenliga? 4. Undantagsbestämmelsen i praktiken. På SPSM:s webbplats används webbkakor bland annat för att underlätta ditt besök.

4. Undantagsbestämmelsen i praktiken

Webbkakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om webbkakor på spsm.se Undantagsbestämmelsen, eller den så kallade pys-paragrafen används bara i betygsättningen. Det är den undervisande läraren som avgör om paragrafen kan tillämpas. "Svenska skolan borde vara bättre!"

– Den vanliga skolan borde vara bättre.

"Svenska skolan borde vara bättre!"

Många lärare behöver stärka sin kompetens kring läs- och skrivinlärning. Det beror delvis på att vi har ett bekymmer med lärarutbildningen. Men också för att många elever inte får det stöd de behöver. Användningen av diagnoser i skolan är en ny riskfaktor eftersom det i vissa fall blir en ursäkt för att sänka förväntan på elevens framgång. Martin Ingvar menar att dagens skola släpar efter och har mycket att lära. Elevernas inställning som är problemet. Jag är övertygad om att det inte är den svenska skolans fel att resultaten har sjunkit och sjunker, skriver gymnasieeleven Sofia Ander.

Elevernas inställning som är problemet

I dag slår Sverige bottenrekord efter bottenrekord när det kommer till betyg och prestation i skolan. Forskare pekar på strukturella förändringar, såsom lärarresurser och specialpedagoger som lyser med sin frånvaro. Visst kan det ligga något i lärarnas ansvar och kompetens. Men lägger vi inte för stor vikt vid de omkringliggande faktorerna som lärare, resurser, Ipads och annat tillkommande material? Ann-Charlotte Marteus: Kränkthetskulturen hotar hela skolan. Lägg ner Skolinspektionens kränkningsbyrå.

Ann-Charlotte Marteus: Kränkthetskulturen hotar hela skolan

Annars vill snart bara självplågare och våp bli lärare. Man börjar nästan bli immun mot larm från skolans värld - vilket i sig är katastrofalt. "Empati och nyfikenhet lika viktigt som multiplikation" Tar skolan upp fel ämnen?

"Empati och nyfikenhet lika viktigt som multiplikation"

Och vad kan vi lära av andra länders utbildningssystem? Inför höstens Pisa-tester har Eva-Lotta Hultén pressat Andreas Schleicher, högste ansvarig för OECD:s Pisa-tester, på svar om problemen i den svenska skolan. Skolan måste handla mycket mer om värden som tolerans, empati, långsiktighet, ledarskap och nyfikenhet. Det viktigaste idag är att ge unga människor en kompass att navigera efter i en värld som blir alltmer osäker och svårtydbar.

KIPP Public Charter Schools. Ett inkluderande klassrum? Bara om eleverna anser det! Elevernas perspektiv tas sällan till vara i forskningen om inkludering.

Ett inkluderande klassrum? Bara om eleverna anser det!

För lite intresse har också riktats mot inkluderingsprocesser inne i klassrummet. Claes Nilholm och Barbro Alm förvånas över de många bristerna i forskningen om inkludering. Det är ju för elevernas skull som inkluderingen görs. I en mycket läst artikel av Nilholm och Alm undersökte de båda forskarna hur lärare bar sig åt för att få nå inkludering. En klass valdes ut utifrån resultat i en pilotstudie. Sex strategier för inkludering Klassen som valdes ut bedömdes vara mer inkluderande än övriga sju klasser. De båda lärarna betonade betydelsen av liten klasstorlek och av ett lika synsätt på undervisning och fördelning av arbetsuppgifter.

Problemen är många och komplicerade. Vad har gått snett i skolan?

Problemen är många och komplicerade

Sverige har, i motsats till vad som påstås, aldrig varit en ledande skolnation i klass med dagens Finland. I alla jämförelser från 1962 och framåt har vi bara varit bättre än medel två gånger, 1989 och 1995. För övrigt har vi varit lika eller sämre, skriver professor emeritus Lars Henric Ekstrand. Det rör ett stort antal mätningar, från UNESCO 1962, över IEA:s många mätningar till dagens TIMSS, PIRLs och PISA. Det gäller alla ämnen, matematik, naturvetenskap, läsförståelse och moderna språk. Föregångslandet Finland. Chatt 140110 - Chatt med David Eberhard. Eberhard: "Skolan tar stryk när barn tillåts vara gränslösa" Vi lever i världens mest annorlunda land.

Eberhard: "Skolan tar stryk när barn tillåts vara gränslösa"

Ett land där man helt enkelt inte får lov att vara en auktoritet. Det har gett avtryck bland annat i svenska elevers skolresultat. Pisa-rapporten visar också att svenska elever är dåliga på kunskaper men bra på att ställa till oreda. För att vända utvecklingen behöver den bakomliggande kulturen förändras som gör detta möjligt, skriver David Eberhard. Debatt: Ge utrymme att fokusera på eleverna och bli bättre lärare. Om vi vill höja våra svenska elevers resultat borde utveckling ske på varje skola, varje dag, i en lärande organisation, skriver bland andra Karin Berg, ideella organisationen Skolsmedjan.

Efter det nedslående svenska Pisa-resultatet, fortsätter vår skolminister hävda att skolan är på väg åt rätt håll. Fler betyg, fler nationella prov och mer katederundervisning är hans medicin, trots att dessa åtgärder har lite med lärande att göra. Så vill hjärnforskarna ändra skolan. Agneta Herlitz, professor i psykologi, Karolinska institutet: Det skulle införas många fler prov eller test, eftersom det har visat sig att bästa sättet att lära sig något är att bli testad på det. Att bli testad är alltså bättre än att plugga mer och skulle självklart inte alltid behöva ha ett betygsgrundande syfte. Min egen forskning rör huvudsakligen könsskillnader i intellektuella funktioner.

SE FILMEN: Mobbningsfilmen som gör succé på Youtube. NyheterPublicerad 21:30, 27 aug 2015 I våras skrev Vallentuna Nyheter om en filminspelning på Bällstabergsskolan. Nu har filmen släppts – och blivit en succé. – Det är häftigt att vibidragit till att det pratas så mycket mobbning. James Nottingham - The Progress/Achievement Quadrant. Linda Cliatt-Wayman: How to fix a broken school? Lead fearlessly, love hard. Linda Cliatt-Wayman: How to fix a broken school? Lead fearlessly, love hard.

FOG-samlingsvolym1. FULLTEXT01.pdf. DocumentServiceDocument. Klarar du niornas Pisa-prov? Testa dig! 1 a) Hur många CD-skivor sålde Herr Arne i april? 1 b) Under vilken månad sålde gruppen Ingen gillar snö för första gången fler CD-skivor än gruppen Raka puckar? 1 c) Raka puckars manager är oroad, eftersom antalet sålda CD-skivor har minskat från februari till juni.

Ungefär hur många skivor kommer man att sälja i juli om samma negativa trend fortsätter? 2 a) Garage En garagetillverkare har ett ”standardsortiment” av garagemodeller, som har bara ett fönster och en dörr. Bilden visar vilken modell Janne väljer ur grundsortimentet och var garagets fönster och dörr är placerade. Try the test. Är pisa något att luta sig mot? Svaret på sådana frågor beror på vad man tror att Pisa mäter. Då är det rimligt att utgå ifrån vad OECD själva säger. Så här presenteras Pisa på första sidan i OECD:s rapport från 2013: ”Are students well prepared to meet the challenges of the future? Can they analyse, reason and communicate their ideas effectively? Have they found the kinds of interests they can pursue through- out their lives as productive members of the economy and society?” Men OECD hävdar att de mäter ännu mer: ”Pisa [...] evaluates the quality, equity and efficiency of school systems in some 70 countries that, together, make up 90 percent of the world economy.”

Schleicher avlivar sju skolmyter. Utvärderingslappar till eleverna. Plocka 1-2 lappar och utvärdera din dag. Bra komma-igång-träning tänker jag. ”Så kan de svaga eleverna ges mer resurser i skolan. En fråga om styrning. Länder med bra Pisaresultat riktar resurser dit de bäst behövs. I Sverige har utsatta skolor ofta inte tillräckligt med pengar. ”Lärande handlar om att bygga relationer” Lärarens livslånga lärande. Professor Helen Timperley vid universitetet i Auckland på Nya Zeeland är på besök i Stockholm och i måndags talade hon för runt tusen förstelärare och skolledare från hela Stockholms län på Folkets Hus.

Hennes forskningsfält är lärares professionella lärande och utveckling och hur det påverkar elevernas lärande och utveckling. Ge barnen rätt sorts beröm - Åsikter - Corren.se - Nyheter Linköping Östergötland. Hård dom över svensk skola. Den där blicken, leendet. Från läraren eller föräldern. Därför skolkar eleverna. Anne-Sofie Strand är lärare och doktor i socialt arbete. I sin doktorsavhandling ”Skolk ur elevernas och skolans perspektiv” har hon bland annat intervjuat 90 ungdomar med 30 procent eller mer i ogiltig frånvaro i årskurs 9. Få lärare viktigare än behöriga lärare. Det ligger på Skolinspektionen att granska om skolor har obehöriga lärare. Alf B Svensson: Sluta försöka göra barn könsneutrala.

Att vi föräldrar vill att våra barn ska utvecklas efter sina förutsättningar och inte hämmas av stereotypa könsroller om hur en kille eller tjej ska vara är inget nytt. Första tecken på mer vetande än tro? - Per Kornhall. Problemen i den svenska skolan - Vad beror de på och vems är ansvaret? - Demoskop. Niklas Orrenius: Det verkar faktiskt bättre i skolan än på min tid. Nya filmen mot rasism som är så enkel – men ändå säger så mycket. Skolforskning del 6. ”Nationella proven sänker resultaten i svensk skola

Pisa urholkar skolan i tävlandets namn. Nationella proven lyfter fram lydnad. Hackschooling Makes Me Happy: Logan LaPlante at TEDxUniversityofNevada. Finland överlägsna Sverige i elevstöd. "Detaljstyrningen av lärarna bakom Pisa-raset" - Göteborgs-Posten. Jante frodas i lärarrummet. I promise, that this japanese multiplication technique will make math way easier.

Nyhetsbrev 5. Helen Timperley: Lärares professionella lärande och utveckling. Regeringens kunskapslyft bara ett slag i luften - Debatt. På läktaren är alla experter – en hyllning till alla lärare. En lärares framgång kan aldrig mätas i antalet PISA-poäng. Eberhard: "Skolan tar stryk när barn tillåts vara gränslösa" - Debatt.

”Lär av den franska skolans metod att avlasta lärarna” När skolan är som allra bäst. Sanningen om vad som ger framgång i Pisa-studien. Samtiden - Framtidens skolpolitik: En ny riktning.