background preloader

Skolan

Facebook Twitter

Forskning och Fakta – Forum Bygga Skola. Forskning och fakta kan vara en del av svaret Som ett stöd för att hitta svar på alla frågor man bör ställa sig i samband med planering och bygga av skola samlar Forum Bygga Skola forskning, analyser, trendrapporter, metoder mm som finns tillgänglig, både svensk och internationell.

Forskning och Fakta – Forum Bygga Skola

Välkommen att ta del av det! Överst på denna sida hittar du några av de senaste forskningsrapporterna mm – med olika fokus. Scrollar du nedåt hittar du material sorterat på mer specifika fokusfrågor. OBS! Latest latest Här hittar du några av de senaste rapporterna med forskning, metoder, trendspaning mm. Lästips för dig som planerar skola, nr 2Kort sammanfattning: Forum Bygga Skola har för andra gången bett ett antal personer som arbetar med forskning och skolutveckling att ge sina tips på forskning och annan läsning som kan vara av nytta i planeringsprocessen.

Friare kan ingen vara: Det händer på rasten. -Idag 7C, ska vi prata om vad skolplikt innebär. - Men säg vad jag ska göra, för jag ska vara ledig nästa vecka – Lärarförbundets utredarblogg. Det har knappt gått en månad sedan sommarlovet och redan vittnar väldigt många lärare och rektorer om travar av ledighetsansökningar från elever.

-Idag 7C, ska vi prata om vad skolplikt innebär. - Men säg vad jag ska göra, för jag ska vara ledig nästa vecka – Lärarförbundets utredarblogg

Hur är det där med ledighet i ett land med skolplikt egentligen? I Sverige råder skolplikt i de obligatoriska skolformerna, d v s i förskoleklass och grundskola. Enligt Skolförordningen har en elev i grundskolan 178 dagars skolplikt per år. Www.moveinschool.se. Hemmasittare: Vad säger forskningen om hemmasittare? Skolan måste fredas från jobbiga föräldrar. Mejlbombande föräldrar har blivit ett arbetsmiljöproblem.

Skolan måste fredas från jobbiga föräldrar

Rektorer måste stå upp för sina lärare. Under de senaste åren har både lärare och rektorer vittnat om hur de överhopas av mejl och utsätts för påtryckningar av föräldrar. Mer pedagogik i Visby med O365. – Det blir så mycket lättare om man ser på digitalisering som problemlösning; om man låter det växa fram från personalen, och lyssnar på vilka problem de står inför, för då kan man hitta lösningarna i exempelvis O365 som vi nu använder. Det har bland annat lett till att vi på våra personalmöten kan lägga betydligt mer tid på att behandla pedagogiska frågor istället för att snacka administration.

Det är absolut den största vinsten så här långt, säger Cecilia Magnusson, biträdande rektor på S:t Hansskolan på Gotland. Först mail Precis som på många andra skolor har digitaliseringen pågått mer eller mindre sen slutet av 90-talet på S:t Hansskolan. Men systemet man arbetat i med alltifrån kommunikation till föräldrar till bedömningsunderlag för eleverna, började kännas yxigt och ålderdomligt. Katarinas arga lapp till föräldrarna på skolan: ”DU lär ditt barn att mobbas”. Något som många föräldrar har lätt att glömma bort är att våra barn många gånger gör precis som vi gör och inte som vi säger.

Katarinas arga lapp till föräldrarna på skolan: ”DU lär ditt barn att mobbas”.

Med anledning av detta bestämde sig Katarina Magnus, ledare för föräldrarådet på Grålums förskola i norska Sarpsborg, för att skriva ett brev till barnens föräldrar. – Jag ser så många föräldrar som inte ser sig själva. De slänger ur sig den ena kommentaren efter den andra, med suck och stön och har synpunkter om allt och alla. Det är det ena subtila fördömandet efter det andra om människor som inte är som en själv, det är det jag vill få bort, säger Katarina Magnus till norska TV2.

Och hennes brev har verkligen fått ett enormt genomslag. Efter att hon skickat hem brevet till föräldrarna postade hon det sedan även på Facebook och där har det i skrivande stund gillats över 3 000 gånger och delats nära 2 000 gånger. – Jag är väldigt tacksam för all respons. Såhär skriver Katarina i brevet som skickades ut till barnens föräldrar: Kära föräldrar på Grålums förskola. Kortrapport skola 2031. Skolan vill att föräldrarna ska ta ansvar – nu sprids skylten som en löpeld på nätet.

Det var när den pensionerade läraren Paulo Gandra en dag satt och skummade igenom sitt Facebook-flöde som den dök upp: bilden från en skola i Portugal.

Skolan vill att föräldrarna ska ta ansvar – nu sprids skylten som en löpeld på nätet

På bilden, som visade en affisch som satt uppklistrad på skolan, hade fem punkter om föräldrarnas ansvar för sina barn listats – och Paulo tyckte uppmaningen var så klok att han bestämde sig för att översätta texten till svenska. Därefter publicerade han den på sin egen Facebook-sida. ”Till föräldrarna • Vi påminner alla föräldrar att det är hemma man lär barnen de magiska orden: god dag, snälla, var så god, förlåt mig och tack. Specialpedagogik för lärande i Fole/Stenkyrka. Specialpedagogik, specialpedagog, speciallärare, specialpedagogiklyft, speciella elever.

Specialpedagogik för lärande i Fole/Stenkyrka

Vad är egentligen ett specialpedagogiskt perspektiv? Behövs begreppet specialpedagogik? Vad är specialpedagogik? Tillsammans med dessa specialbegrepp dyker begreppen inkludering och delaktighet upp. 4. Undantagsbestämmelsen i praktiken. På SPSM:s webbplats används webbkakor bland annat för att underlätta ditt besök.

4. Undantagsbestämmelsen i praktiken

Webbkakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om webbkakor på spsm.se. "Svenska skolan borde vara bättre!" Elevernas inställning som är problemet. Jag är övertygad om att det inte är den svenska skolans fel att resultaten har sjunkit och sjunker, skriver gymnasieeleven Sofia Ander.

Elevernas inställning som är problemet

I dag slår Sverige bottenrekord efter bottenrekord när det kommer till betyg och prestation i skolan. Forskare pekar på strukturella förändringar, såsom lärarresurser och specialpedagoger som lyser med sin frånvaro. Visst kan det ligga något i lärarnas ansvar och kompetens. Men lägger vi inte för stor vikt vid de omkringliggande faktorerna som lärare, resurser, Ipads och annat tillkommande material? Ann-Charlotte Marteus: Kränkthetskulturen hotar hela skolan. Lägg ner Skolinspektionens kränkningsbyrå.

Ann-Charlotte Marteus: Kränkthetskulturen hotar hela skolan

Annars vill snart bara självplågare och våp bli lärare. Man börjar nästan bli immun mot larm från skolans värld - vilket i sig är katastrofalt. "Empati och nyfikenhet lika viktigt som multiplikation" Tar skolan upp fel ämnen?

"Empati och nyfikenhet lika viktigt som multiplikation"

Och vad kan vi lära av andra länders utbildningssystem? Inför höstens Pisa-tester har Eva-Lotta Hultén pressat Andreas Schleicher, högste ansvarig för OECD:s Pisa-tester, på svar om problemen i den svenska skolan. Skolan måste handla mycket mer om värden som tolerans, empati, långsiktighet, ledarskap och nyfikenhet. Det viktigaste idag är att ge unga människor en kompass att navigera efter i en värld som blir alltmer osäker och svårtydbar.

KIPP Public Charter Schools. Ett inkluderande klassrum? Bara om eleverna anser det! Elevernas perspektiv tas sällan till vara i forskningen om inkludering. För lite intresse har också riktats mot inkluderingsprocesser inne i klassrummet. Claes Nilholm och Barbro Alm förvånas över de många bristerna i forskningen om inkludering. Det är ju för elevernas skull som inkluderingen görs. I en mycket läst artikel av Nilholm och Alm undersökte de båda forskarna hur lärare bar sig åt för att få nå inkludering. En klass valdes ut utifrån resultat i en pilotstudie. Problemen är många och komplicerade. Vad har gått snett i skolan? Sverige har, i motsats till vad som påstås, aldrig varit en ledande skolnation i klass med dagens Finland.

I alla jämförelser från 1962 och framåt har vi bara varit bättre än medel två gånger, 1989 och 1995. För övrigt har vi varit lika eller sämre, skriver professor emeritus Lars Henric Ekstrand. Det rör ett stort antal mätningar, från UNESCO 1962, över IEA:s många mätningar till dagens TIMSS, PIRLs och PISA.

Det gäller alla ämnen, matematik, naturvetenskap, läsförståelse och moderna språk. Föregångslandet Finland. Chatt 140110 - Chatt med David Eberhard. Eberhard: "Skolan tar stryk när barn tillåts vara gränslösa" Vi lever i världens mest annorlunda land. Ett land där man helt enkelt inte får lov att vara en auktoritet. Det har gett avtryck bland annat i svenska elevers skolresultat. Pisa-rapporten visar också att svenska elever är dåliga på kunskaper men bra på att ställa till oreda.

För att vända utvecklingen behöver den bakomliggande kulturen förändras som gör detta möjligt, skriver David Eberhard. Debatt: Ge utrymme att fokusera på eleverna och bli bättre lärare. Om vi vill höja våra svenska elevers resultat borde utveckling ske på varje skola, varje dag, i en lärande organisation, skriver bland andra Karin Berg, ideella organisationen Skolsmedjan. Så vill hjärnforskarna ändra skolan. Agneta Herlitz, professor i psykologi, Karolinska institutet: Det skulle införas många fler prov eller test, eftersom det har visat sig att bästa sättet att lära sig något är att bli testad på det.

Att bli testad är alltså bättre än att plugga mer och skulle självklart inte alltid behöva ha ett betygsgrundande syfte. Min egen forskning rör huvudsakligen könsskillnader i intellektuella funktioner. De skillnader i verbala förmågor, minnesförmågor, matematik och rumsuppfattning som finns mellan flickor och pojkar skulle eventuellt kunna ha konsekvenser för skolan. SE FILMEN: Mobbningsfilmen som gör succé på Youtube. James Nottingham - The Progress/Achievement Quadrant. Linda Cliatt-Wayman: How to fix a broken school? Lead fearlessly, love hard. Linda Cliatt-Wayman: How to fix a broken school? Lead fearlessly, love hard.

FOG-samlingsvolym1. FULLTEXT01.pdf. DocumentServiceDocument. Klarar du niornas Pisa-prov? Testa dig! Try the test. Är pisa något att luta sig mot? Svaret på sådana frågor beror på vad man tror att Pisa mäter. Då är det rimligt att utgå ifrån vad OECD själva säger. Så här presenteras Pisa på första sidan i OECD:s rapport från 2013: ”Are students well prepared to meet the challenges of the future? Can they analyse, reason and communicate their ideas effectively? Schleicher avlivar sju skolmyter. Utvärderingslappar till eleverna. Plocka 1-2 lappar och utvärdera din dag. Bra komma-igång-träning tänker jag. ”Så kan de svaga eleverna ges mer resurser i skolan. En fråga om styrning. Länder med bra Pisaresultat riktar resurser dit de bäst behövs. I Sverige har utsatta skolor ofta inte tillräckligt med pengar. Kommunerna respekterar inte grunden för resultatstyrningsmodellen.

”Lärande handlar om att bygga relationer” Lärarens livslånga lärande. Professor Helen Timperley vid universitetet i Auckland på Nya Zeeland är på besök i Stockholm och i måndags talade hon för runt tusen förstelärare och skolledare från hela Stockholms län på Folkets Hus. Hennes forskningsfält är lärares professionella lärande och utveckling och hur det påverkar elevernas lärande och utveckling. (Se också vår sida om Helen Timperley där föreläsningen finns filmad och allt hennes presentationsmaterial ligger.) Ge barnen rätt sorts beröm - Åsikter - Corren.se - Nyheter Linköping Östergötland. Hård dom över svensk skola. Därför skolkar eleverna. Få lärare viktigare än behöriga lärare. Alf B Svensson: Sluta försöka göra barn könsneutrala. Första tecken på mer vetande än tro? - Per Kornhall.

Problemen i den svenska skolan - Vad beror de på och vems är ansvaret? - Demoskop. Niklas Orrenius: Det verkar faktiskt bättre i skolan än på min tid. Nya filmen mot rasism som är så enkel – men ändå säger så mycket. Skolforskning del 6. ”Nationella proven sänker resultaten i svensk skola” Pisa urholkar skolan i tävlandets namn. Nationella proven lyfter fram lydnad. Hackschooling Makes Me Happy: Logan LaPlante at TEDxUniversityofNevada. Finland överlägsna Sverige i elevstöd. "Detaljstyrningen av lärarna bakom Pisa-raset" - Göteborgs-Posten. Jante frodas i lärarrummet. I promise, that this japanese multiplication technique will make math way easier. Nyhetsbrev 5. Helen Timperley: Lärares professionella lärande och utveckling.

Regeringens kunskapslyft bara ett slag i luften - Debatt. På läktaren är alla experter – en hyllning till alla lärare. En lärares framgång kan aldrig mätas i antalet PISA-poäng. Eberhard: "Skolan tar stryk när barn tillåts vara gränslösa" - Debatt. ”Lär av den franska skolans metod att avlasta lärarna” När skolan är som allra bäst. Sanningen om vad som ger framgång i Pisa-studien. Samtiden - Framtidens skolpolitik: En ny riktning.