background preloader

Läsning

Facebook Twitter

Smart läsare. Läs-med-sagor: Kenta och barbisarna. Småsagor: Snäll, del 1. Läs-med-sagor: Nämen Benny. Läs-med-sagor: När Åkes mamma glömde bort - UR.se. Läs-med-sagor: Lill-Zlatan och morbror raring - UR.se. Läs-med-sagor: Gittan och älgbrorsorna - UR.se. Läs-med-sagor: Gittan och älgbrorsorna - UR.se. Läsgrupper - stödstruktur för tidig läsinlärning. Att läsa och förstå det man läser är grunden för att kunna delta i olika aktiviteter i skolan.

Att skapa tillfällen för eleverna att träna detta är en viktig grundläggande aktivitet tidigarelärare arbetar med. Jag kan egentligen inte lära barn att läsa, det är barnet som själv lär sig läsa. Mitt arbete är att skapa situationer som gör detta möjligt. Om barn ska lära sig läsa krävs det att läsningen blir en ofta förekommande, meningsfull och användbar aktivitet. Vi kom fram till att vi under några år skulle välja bort att köpa ”traditionella läromedel” och istället lägga en stor del av vår läromedelsbudget på t ex Kiwiböcker och på att bygga upp ett eget ”bibliotek” med läsgruppböcker.

Arbetet med läsgrupperna kan se olika ut från år till år. I läsgruppsarbetet finns det mottagare/lyssnare under hela läsningen, vilket gör att läsningen tränas i ett funktionellt sammanhang och blir då mer meningsfull för läsaren. Med arbetssättet följer också värdegrundsarbete. ”Alla får läsa” Läxduellen – del 3 Praktiken. Så har tiden kommit för att gå från teori till praktik. Min läxpraktik. Först av allt vill jag klargöra att jag på inget sätt inbillar mig att jag sitter inne med något tolkningsföreträde, eller facit när det gäller bra läxor.

Det går att både lyckas och misslyckas på en lång rad olika sätt som lärare beroende på så många faktorer att det som ger high five i en klass kan vara Titanic möter isberget i en annan. En förutsättning är att eleverna är med och utformar konceptet - eller åtminstone köper det. En lärare i en FB-tråd berättade att hennes rektor har infört totalt läxförbud på skolan. Om det hände på min skola skulle jag inte längre kunna göra ett bra jobb. . … Det att inte kunna göra ett bra jobb kanske inte låter så alarmerande i alla öron, men att vara lärare och inte kunna göra ett bra jobb är skadligt både för den fysiska och psykiska hälsan. Det offentliga ifrågasättande av läxor som har pågått de senaste tre åren har påverkat elevernas inställning. Läxans basingredienser 1. 2. Två stjärnor och en idé Läsning. Helt rätt bok! Lagom bok. Läs-med-sagor: Nämen Benny. Sökläsa och skumläsa. Läsning spelar roll. La sning för föräldrar.

Läs-med-sagor: Lill-Zlatan och morbror raring. Animerad saga med text som man kan läsa samtidigt som man lyssnar och tittar. Lill-Zlatan och hennes morbror fikar, går och simmar och gör roliga saker tillsammans. Men en dag dyker Steve upp hos morbror. Då blir Lill-Zlatan svartsjuk. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. En PT i läsning. Skolforum 2013: Läsförståelsestrategier i praktiken i år f-3. Untitled.

Frågor att arbeta med till bänkboken nathalie. Barn- och ungdomslitteratur för alla! | Rättviseförmedlingen. ❤ En kärleksförklaring och en sommarläxa. Javisst, jag saknar alla barn redan! ❤ Men sommaren går ju så fort. Vår första skoldag är fredag 23 augusti och tiderna som gäller är 8.10 - 12.10. ❤ Högläsning för ett barn kan ses som en kärleksförklaring. ❤ "Du jag gillar dig. Lyssna på det här ska du få höra. " Sommarläxan är att läsa en bok tillsammans med en förälder i sommar. Uppbyggliga läsläxartips: Läs ditt barns läxa högt för barnet.Visa intresse för innehållet i läxan.Lyft upp ord som du tycker är spännande och säg dem högt.Berätta om vad du lär dig av barnets läxa.Fråga om barnet tycker om innehållet.Berätta om hur du läser då du själv inte förstår.Läs läxan på flera olika sätt.

Tipsen är tagna ur Anne-Marie Körlings bok Den meningsfulla högläsningen, som är skriven för både lärare och föräldrar. Fortsatt glad sommar önskar jag er! Checklista läsa. Parläsning - en väg till både förbättrad avkodning och förståelse. Olika sorters läsning behöver representeras i undervisningen. Egen läsning, parläsning, gruppläsning, läsning av skönlitteratur och läsning av faktatexter m m. Det är inte det ena eller andra utan att kunna skapa en balanserad läsundervisning som är utmaningen. För mig är det oerhört viktigt att alltid vara klar över vilket syfte vi har med läsningen och läsundervisningen och periodvis fokuserar vi på olika typer av läsning. Periodvis har vi en högläsningsbok som vi djupdyker i och samtalar strukturerat utifrån.

Periodvis har vi parläsning med syfte att både förbättra avkodningen men också att eleverna får träna sig i att reflektera och samtala kring text tillsammans med en kamrat. Eftersom vi har en klass med 28 elever från åk 1-3 så har vi en stor spännvidd och även parläsningen måste individualiseras så gott det går. När vi fokuserar på parläsning en period har vi 3-4 tillfällen i veckan på ca 30 min. Kul med Duffton - skriv- och lästräning enligt ljudningsmetoden.

Läsfisken.