background preloader

FILMER OM LÄSNING OCH SKRIVNING

Facebook Twitter

E-böcker ger så mycket mer - om att läsa och skriva e-böcker. När vi dansar talar vi samma språk En dans- och cirkusgrupp från norska FK Youth Exchange dansar för elever på Sprint-gymnasiet i Stockholm, som fört in estetiskt lärande i undervisningen.

E-böcker ger så mycket mer - om att läsa och skriva e-böcker

PUL i skolan - Allmänt Här får du lära dig de viktigaste sakerna angående hur Personuppgiftslagen, PUL, fungerar i skolan. I love språk - samtal: Hur startar man en språklektion? Lyssna på UR. Tema: läsning by Utbildningsradion. Skolbibliotek 2014: Läsförståelse i olika genrer. Skolbibliotek 2014: Biblioteksutveckling i praktiken. Johanna Pettersson, bibliotekarie på Ekdalaskolan och Mölnlycke bibliotek, säger att skolbibliotekarien kan bidra med andra perspektiv på läsande och lärande och bör därför vara med och undervisa.

Skolbibliotek 2014: Biblioteksutveckling i praktiken

Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Samtiden - Flerspråkighet: Flerspråkighet i alla ämnen i skolan. Tuben   CORI 2.

EN LÄSANDE KLASS FILMER

BARNPROGRAM OM SPRÅKET, BOKSTÄVER, BÖCKER MM. Personbeskrivning. Att svara på frågor med tydliga meningar. Bra länkar « Erica Lövgren. Kungsbacka utvecklar - att lära sig skriva och läsa med datorn som verktyg. SANDVARGEN BOKTIPS & MATERIAL. Att skriva sig till läsning. Att skriva sig till läsning med digitala verktyg Många skolor i Stockholm använder nu metoden som bygger på den norske forskaren Arne Tragetons forskningsresultat i förskoleklass och årskurs 1 – 3 för den första skriv- och läsinlärningen.

Att skriva sig till läsning

Genom Språk- och lässatsningen har Medioteket haft flera hundra lärare på föreläsningar i Att skriva sig till läsning. Föreläsningen ges två gånger/termin. Medioteket har också genomfört projekt på flera Stockholmsskolor och föreläst på konferenser om ASL. Kontakt på Medioteket Anna EngströmTelefon 08 508 32 708 anna.engstrom@​stockholm.se Carola Rehn-LindbergTelefon 08 508 33 258carola.rehn-lindberg@​stockholm.se Filmer om ASL som du kan låna genom Medioteket Skolfront- Ut med blyertspennorna, in med datorer. Film från Skolverket. Reciprok undervisning - modell för läsförståelse. Reciprok undervisning (Reciprocal Teaching, RT)utgår från forskarna Palinscar & Browns studier.

Reciprok undervisning - modell för läsförståelse

De önskade hitta ett undervisningsprogram som hjälpte svaga läsare genom att göra som ”expertläsare gör” för att kontrollera sin förståelse. Denna metod har visat sig framgångsrik och utvecklande för både svaga och goda läsare. I testperioden ökade läsförståelsen från 10% till 85% hos eleverna. Metoden bör nyttjas regelbundet i undervisningen, ca 2ggr veckan under hela skoltiden.

Reciprok (ömsesidig undervisnig)innebär att lärare och elev turas om att vara samtalsledare i smågrupper, en vägledd diskussionsteknik där den som är lärare synliggör omedvetna processer genom att undervisa om dessa. Fyra huvudstrategier används i metoden, dessa är: • Att förutspå handlingen/ställa hypoteser • Ställa egna frågor • Klargöra otydligheter • Sammanfatta texten med egna ord En elevvänlig tolkning av metoden för mindre barn: 1.

Från Barbro Westslunds bok Att undervisa i läsförståelse. YouTube. Läs-med-sagor: Lill-Zlatan och morbror raring. Animerad saga med text som man kan läsa samtidigt som man lyssnar och tittar.

Läs-med-sagor: Lill-Zlatan och morbror raring

Lill-Zlatan och hennes morbror fikar, går och simmar och gör roliga saker tillsammans. Men en dag dyker Steve upp hos morbror. Då blir Lill-Zlatan svartsjuk. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. MediaCenter i Västerbotten » Se föreläsningar från Temadagen – Ökad läsförståelse. Den 28 januari genomfördes temadagen Ökad läsförståelse på Nordanåteatern i Skellefteå inför 350 deltagare från Västerbotten och Norrbotten.

MediaCenter i Västerbotten » Se föreläsningar från Temadagen – Ökad läsförståelse

Temadagen arrangerades av MediaCenter tillsammans med Skellefteå kommun och Länsbiblioteket Västerbotten. Här nedan kan du i efterhand se några av föreläsningarna. Först ligger åhörarkopior(.pdf) för några föreläsningar: Anne-Marie KörlingSkellefteå kommunInga-Maj EliassonMTMMichael Tengberg Inledning – Staffan Åkerlund Språket, en demokratisk rättighet – Ann-Marie Körling Skellefteå kommun om sitt arbete för ökad läsförståelse – Brita Hjelm-Brännström och Cecilia Kåmark Talböcker direkt till eleven : hur tjänsten Egen nedladdning fungerar - Jenny Nilsson (och Annalena Hedmans presentation)

Vill du bli en expertlsare? En PT i läsning. Språket bär kunskapen: Att identifiera svårigheter. Barn av sitt språk : Kämpar för boken. Lärare behöver påfyllning av idéer och praktiska exempel på hur man arbetar med skönlitteratur i klassrummet.

Barn av sitt språk : Kämpar för boken

Det visar Läskampanjen i Botkyrka som började som ett projekt men som nu är en permanent verksamhet. Den leds av eldsjälarna Jessica Staaf och Annika Löthagen som är utvecklingspedagoger och svensklärare. Båda propagerar för högläsning i klassrummet. De håller seminarier för lärare och presenterar böcker som kan ge uppslag till reflektion och fördjupande samtal kring ämnen som barn grubblar på.

Varje lärarseminarium utmynnar i dramaövningar och skapande verksamhet inom olika konstarter. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. The Fantastic Flying Books of Mr Morris Lessmore. Att läsa mellan raderna.

Läsförståelsestrategin - Att skapa inre bilder. Checklista för en språkutvecklande lektion. Språk i alla ämnen (del 2) 3. Skriva.