background preloader

Kurzusok, pályázatok

Facebook Twitter

Creating a positive learning environment. This module is 'Creating a positive learning environment' and supports the Professional Practice 'Managing the lesson'.

Creating a positive learning environment

The aim of this module is to support teachers to explore an element of managing the lesson by examining practical ways to ensure a positive classroom environment to benefit both teachers and learners. Below, you will see the self-access resource for you to complete either on your own or with colleagues. Please click here to access this resource from a mobile device. Feltöltési útmutató. A Tempus Közalapítvány honlapján működő, bárki számára hozzáférhető módszertani gyűjtemények célja, hogy a tanításban, tanulásban bevált érdekes ötleteket, játékos gyakorlatokat, módszertani anyagokat, a pedagógiai tervezés és tanulásszervezés tárgykörébe tartozó dokumentumokat közzétegyük, hogy azok bárki számára hozzáférhetővé, adaptálhatóvá váljanak.

Feltöltési útmutató

Mire érdemes figyelni a módszertani ötlet feltöltésekor: Egy-egy tanórát vagy projektalkalmat színesítő, rövidebb ötleteket, játékos feladatokat a Módszertani Ötletgyűjteménybe várunk. Digitális Módszertár - Pályázat pedagógusoknak - Hírek. Oktatás és képzés 2020 | Köznevelés Díjat ér az online tanítási tapasztalat!

Digitális Módszertár - Pályázat pedagógusoknak - Hírek

A digitális oktatásban mostanra minden tanár érintetté vált, de sokakban lehet bizonytalanság. Hogy ültessem át a tananyagot online felületre? Milyen eszközöket használjak a tanóráimon? Hogyan tudom lekötni a gyerekek figyelmét, ha újra az iskolában leszünk? A Tempus Közalapítvány által létrehozott módszertani ötletgyűjtemény célja, hogy támogassa a pedagógusok szakmai fejlődését, valamint hogy a tanárokat jó példák bemutatására, az egymástól való tanulásra és tudásmegosztásra ösztönözze. A Digitális Módszertárban jelenleg több mint 400, a digitális eszközök és technológiák használatára épülő oktatási tipp található a tanórarészletektől a többhetes projekttervekig. Pedagógusok, tanári csoportok, illetve pedagógusképzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak. Microsoft Innovative Educator (MIE) Programs- MIE Expert. Meggyőződésünk, hogy a 21. századi készségek elsajátításában a diákoknak többre van szükségük, mint egyszerű technológiai támogatásra.

Microsoft Innovative Educator (MIE) Programs- MIE Expert

A technológia gyorsítja a változást, de ahhoz kevés, hogy azt önmagában idézze elő. Hiszünk a tanárokban és abban, hogy a munkájuk elismerése és egy innovatív közösség létrehozása széles körben is minőségi változást fog hozni az oktatásban. A Microsoft Innovatív Pedagógus Szakértő (Microsoft Innovative Educator Expert, MIEE) programjának célja egy aktív, tenni akaró közösség működtetése és tagjainak elismerése azért, hogy a részt vevő tanárok technológiai élenjárásukkal motiválják kollégáikat, és tudásuk megosztásával elősegítsék a diákok hatékonyabb felkészítését.

Az Innovatív Pedagógusok és a Microsoft szoros együttműködésben dolgoznak az oktatás innovatív átformálásán. Oxford Teachers' Academy Online Courses. It is expected that participants will have some experience of teaching English language.

Oxford Teachers' Academy Online Courses

All participants must speak English to a minimum of a high B2 CEFR level of proficiency. Edmund Dudley Edmund Dudley is a teacher trainer, materials writer and teacher of English with more than 25 years of classroom experience. Based in Budapest, he has extensive experience of English language teaching at both primary and secondary levels. He has worked with teachers of English from around the world as a teacher trainer, delivering seminars and courses, speaking at conferences, and presenting webinars. 10 perc tanulás. HiperSuli digitális tananyag-fejlesztési pályázat. A HiperSuli projekt iskolákat fog össze és támogatja a digitális újításra nyitott pedagógusok munkáját, tanári közösséget épít, és szupergyors Hipernet hozzáféréssel segíti az iskolák digitális útra lépését.

HiperSuli digitális tananyag-fejlesztési pályázat

A program az évek során felhalmozott tapasztalatokat felhasználva az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Oktatási Hivatal) által akkreditált képzést is biztosít bármely - akár HiperSuli iskolákon kívüli - pedagógus számára. A tanárok digitális képzése mellett a program látókörébe beletartozik a szülők és gyerekek támogatása a tudatos, biztonságosabb nethasználatban. A digitális tananyagfejlesztési pályázat célja a tanárok támogatása, az oktatást segítő online lehetőségeik bővítése. A pályázaton való részvételhez nincs szükség előzetes online tananyag készítési tudásra, mert a résztvevők számára képzést is biztosít a HiperSuli. Az elkészült tananyagok a hipersuli.webuni.hu felületen lesznek elérhetőek. KNYP - Külföldi Nyelvtanulási Program. A Külföldi Nyelvtanulási Programban a támogatási kérelmet elektronikus pályázati felületünkön szükséges elkészíteni és benyújtani.

KNYP - Külföldi Nyelvtanulási Program

Kizárólag a pályázati felületen benyújtott pályázatok részesülhetnek támogatásban. A pályázat benyújtására • egyéni nyelviskolai pályázatok esetén 60 napig, • csoportos nyelviskolai pályázatok esetén pedig 30 napig lesz lehetőség. A Külföldi Nyelvtanulási Program online pályázati felülete Javasoljuk a Chrome böngésző legfrissebb változatának alkalmazását a pályázati felület használatához.

Hogyan tervezzünk miniprojektet? – Szakmai műhelymunka-sorozat 2019/2… Log In to Canvas. Application form for Europeana DSI-4 User Group Teachers 2019-2020 Survey. European Schoolnet Academy. European Schoolnet Academy. Felhivas digitalis modszertar 20191906201444. Digitális eszközök az iskolában is - Hírek. Digitális eszközök az iskolában is Magazin | Köznevelés Állandó fejlődésre késztet, felfrissíti a hétköznapi munkát, elősegíti a szakmai és módszertani megújulást.

Digitális eszközök az iskolában is - Hírek

Ezt mondják azok a tanárok, akik az iskolában is használnak digitális eszközöket, például okostelefont, tabletet vagy interaktív táblát. Ön próbálta már? A tanórák színesítésének és a tanulók motiválásának egyik legjobb módja, ha közelebb hozzuk a diákokhoz a tananyagot: akár úgy, hogy órán is használhatják a mobileszközeiket. „Mutasd meg tanítványaidnak, hogy az IKT eszközök használatával hogyan lehetnek aktív részesei az új ismeretek befogadásának, és hogyan válhatnak tudatos felhasználóvá!”

Jelenleg több mint 350, gyakorló tanárok által feltöltött, kreatív és innovatív módszertani anyag található a Tempus Közalapítvány Digitális Módszertárában, amelyet bárki használhat. „Az IKT csak eszköz, a lényeg továbbra is a tartalom. „Mi lenne az a három tanács, amit a digitális pedagógiában kevésbé jártas kollégáknak adnék? Elérhető a Digitális Módszertár legújabb felhívása! - Hírek. Oktatás és képzés 2020 | Köznevelés, Szakképzés, Ifjúság Elérkezett az idő!

Elérhető a Digitális Módszertár legújabb felhívása! - Hírek

Töltse fel ötletét a Digitális Módszertárba augusztus 26-ig, hogy Öné lehessen a legjobbaknak járó Digitális Pedagógus Díj! A Tempus Közalapítvány Digitális Módszertára azoknak a pedagógiai tervezés és tanulásszervezés tárgykörébe tartozó dokumentumoknak, módszertani ötleteknek ad helyet, melyek a digitális nemzedék interaktív tanulását, tanítását segítik az IKT-eszközök kreatív használatával. Az idei felhívásra azok jelentkezését várjuk, akik saját ötleteiket megosztanák oly módon, hogy azok a Digitális Módszertárba feltöltve bárki számára elérhetővé, kereshetővé, adaptálhatóvá váljanak. Digitális eszközök az idegen nyelvek tanításában - Hírek. Oktatás és képzés 2020 | Felsőoktatás, Ifjúság, Szakképzés, Köznevelés.

Digitális eszközök az idegen nyelvek tanításában - Hírek

Digitális tanár - T-Systems Magyarország. IKT-s segédanyagok tanároknak. Login - EUN Academy. Welcome. Welcome. Jelentkezés a 2019/2020-as tanévre. 2019. május 31 – június 30. Microsoft Magyarország Kft. irodaház Graphisoft park 3. , Budapest, Hungary Microsoft Innovatív Iskola Program Jelentkezés a 2019/2020-as tanévre Keressük azokat a változásra nyitott iskolákat, akik a jelen kihívásait felismerve készek aktívan tenni azért, hogy megtalálják a saját megoldásaikat a jövőbe vezető úton. Részletes információ a programról: Kérjük, hogy az intézményt az igazgató nevezze a következő két lépésben: Kérjük, töltse ki a jobb oldalon található adatlapot.

A programra 4 fős iskolai csapatok jelentkezését várjuk. Jelentkezési határidő: 2019. június 30. Kérjük, hogy a jobb oldalon található adatmezőket figyelmesen töltsék ki, mert csak az itt megadott elérhetőségeken kereshetjük a pályázókat. Welcome. Log In to Canvas.