background preloader

Läsa och skriva

Facebook Twitter

Skrivprocessen

Gestaltande beskrivningar. Genrer/texttyper. Boktips. Vilse - skriva berättelse i sex delar. Träna läsflyt i skolan. Läsförståelse. För de allra flesta barn handlar läsning om att lära sig avkoda korta och språkligt lätta texter om bekanta saker.

Läsförståelse

Så småningom blir texterna svårare och att lära sig läsa blir snarare att läsa för att lära sig. Då krävs det att läsförståelsen är god. Själva målet med läsningen är alltså att förstå texten. Läsförståelsen är till skillnad från avkodningen ingen automatisk process, utan den måste tränas. Avkodning och flyt i läsningen är ändå avgörande faktorer för läsförståelsen. Boksamtal- frågekort. Ny kunskap om barn som läser bra – utan att förstå.

Åsa Elwér har i sin studie vid Linköpings universitet tittat på den kognitiva och språkliga profilen hos barn i tidig skolålder som läser bra, men inte förstår det de läser.

Ny kunskap om barn som läser bra – utan att förstå

Det är en grupp som det hittills har saknats kunskap om. – Det vi kan konstatera är att den här gruppens språkproblematik är väldigt omfattande. De har ett svagt ordförråd, problem med grammatiken och med minnesuppgifter som har med språk att göra, och de har svag hörförståelse. Vi ser också att de är svaga redan som femåringar och att det inte förändras över tid i förhållande till övriga jämnåriga, säger hon. Läsförståelsestrategier i praktiken: Frågor "Bortom raderna" skapar intresse och engagemang på djupet. Det är alltid med sorg i hjärtat man avslutar en underbar högläsningsbok.

Läsförståelsestrategier i praktiken: Frågor "Bortom raderna" skapar intresse och engagemang på djupet

Tillsammans med eleverna har vi ända sedan jullovet läst "Bröderna Lejonhjärta" och gråtit, skrattat, reflekterat och samtalat. Sällan har väl en bok väckt så starka känslor hos både pedagoger och elever. Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang i svenska. Orka plugga. Läsprojekt grundmall.

Ge ditt barn läskondis! - Artikel - Akademibokhandeln. Martin Widmark är Sveriges mest utlånade och lästa barnboks-författare och högt älskad av nybörjarläsarna.

Ge ditt barn läskondis! - Artikel - Akademibokhandeln

Få barn passerar lågstadiet utan att läsa böckerna om Lasse-Maja, Nelly Rapp och Rakel.* För att bli kompetenta läsare måste barn läsa kilometervis med text. Trist och jobbigt, tycker många. Grammatikbolaget: Vad är substantiv? En bok du sent ska glömma. Det här är ett romanprojekt för elever i grundskolan.

En bok du sent ska glömma

Syftet är att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet samt att utveckla förmågan att skapa och bearbeta texter enskilt och tillsammans med andra. Inspiration har hämtats från Josef Sahlins romanprojekt Den magiska dörren och Monstret. Arbetet börjar med att fördjupa sig i genren Fantasy. Vad är det? Eleverna samlar inspiration och skapar ett persongalleri och en Fantasyvärld som bas för sin berättelse. Varje vecka får eleverna en skrivinstruktion till det aktuella kapitlet, ett antal punkter som för berättelsen och framåt och utvecklar skrivandet. ROMANPROJEKT. De eller dem? Svenska åk F-6. Nytt om Läslyftet! Har du sett?

Nytt om Läslyftet!

Kolla in! Hösten 2015 startar det. Huvudmän kan nu, mellan 4 december och 23 januari, söka stadsbidrag för handledare som ska stödja lärargrupperna i det kollegiala lärandet. Om läsning, del 6: LUS (del 2) De flesta läsare på den här bloggen vet nog att jag är förtjust i Läsutvecklingsschemat.

Om läsning, del 6: LUS (del 2)

Anledningen är enkel. Det är ett lättarbetat verktyg som fokuserar på var jag ska sätta in mina insatser, oavsett om jag är lärare eller rektor. I hela mitt yrkesverksamma liv inom skolan, vikariat när jag pluggade undantaget, har jag arbetat med LUS. Först 9 år som lärare och sedan 5,5 år som skolledare. Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse. - Vad vet ni om Sverige?

Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse

Gunilla Lindberg ställer frågan till sina fjärdeklassare som får i uppgift att två och två skriva ner vad de kan. "Stockholm är Sveriges huvudstad", "Det är förbjudet att slå barn i Sverige", "Sveriges prins heter Carl Philip". Högarna med lappar växer men efter ett tag börjar det gå lite långsammare, eleverna går och kollar på kartan och börjar diskutera: Hur var det, var Gotland Sveriges största ö? I större grupper läser eleverna upp vad de skrivit, därefter kategoriserar de alla lappar genom att placera ut dem på ett större papper.

I klassrummet bredvid sitter klass 3B i par och läser upp ord för varandra: häcka, ruva och hjässa. Genrepedagogik i Rinkeby. Stjärnläsare smart läsare. Dagboken-Ett-romanprojekt1.pdf. Helt rätt bok! Reading Workshop Strategies.

Reading Workshop is a powerful way to structure your reading class.

Reading Workshop Strategies

Using this model involves encouraging your students to choose their own books as well as providing significant amounts of time for them to read independently. By allowing your students to choose their own books, you can foster a love of reading that will last a lifetime. Research shows that when children spend more time reading, they become better readers.

With a little guidance and encouragement from a teacher who loves to read, students can learn to select appropriate books and discover joy in reading. To find out more about this approach, select one of the topics below or scroll through the items on this page. ~ Laura Candler Featured Reading Workshop Freebies Reading Workshop Works Webinar (Two formats) Dagens 5 skrivning. Dagens 5 ordarbete. Dagens 5 Läs tyst. Dagens 5 Lyssna till högläsn. Dagens 5 Läs högt. Dagens 5. Skribentens delar. Smart läsare. EN LÄSANDE KLASS. Lässtrategier framsida. Läsfixare-bokmärke. Läslogg s2 Spågumman fakta. Läslogg s3 Detektiven. Läslogg s1. Läslogg s4 Konstnären. Läslogg s5 Reportern. Läslogg s6 Reportern på djupet.

Läslogg s7 Reportern under ytan. Läslogg s8 Reportern på ytan. Läslogg s9 Cowboyen. Läslogg s10 Cowboy - Spågumma. Läslogg s11 Stjärnläsaren fakta. Läslogg s12 Stjärnläsaren. Berättelseschema Cowboyen.