background preloader

Eng writing

Facebook Twitter

Writing in English. Anna's wet day out. Find a picture of the hero of your story in a magazine or on the internet, big enough for your teaching situation.

Anna's wet day out

Procedure Stage 1: Brainstorming Write the title 'Anna's wet day out' at the top of the board. Check students understand the meaning.Divide your board into four quarters and title these: 'Anna', 'Day out', 'What happened' and 'The end'.Show students the picture and ask the following questions: How old is she? Where is she from? Stage 2: Think about your audienceEstablish that the aim of a story is to entertain. Stage 3: Selection of ideas - story planAsk students to copy the grid from the board and then in each part to choose and copy just the information they want to include in their story. Stage 4: Story feedbackAsk students to tell their stories in small groups. Take students' plans in and mark them to show you consider the plan itself to be important and to give them any advice you think is needed.

Reaching for the stars. Activities for correcting writing in the language classroom. How can teachers encourage learners to correct their own writing?

Activities for correcting writing in the language classroom

Second-time winner of TeachingEnglish blog award, Cristina Cabal, offers a few tried and tested error-correction activities. Does every single writing error need to be corrected? In the learning of a second language, this is a question that stirs up great controversy. While it is true that most spelling errors will disappear as learner proficiency increases, there are some persistent errors – mainly grammatical – which remain despite repeated efforts to correct them. In the following collection of error-correction activities for writing, the main aim is to get students to identify and correct writing errors taken from their own essays. The activities are fun and highly motivating, and because they are fast-paced, I would suggest going through the errors with the whole class a second time at the end to reinforce learning. Use 'grass skirts' This activity is a lot of fun. Use sticky notes Use slips of paper Correct or incorrect?

Writing an essay - Google Slides. Att lära av gamla prov för att lyfta nivån på skrivandet. Jag har letat fram gamla nationella prov i engelska för C-delen och elevlösningar som är bedöma i det röda häftet för att kunna använda i undervisningen.

Att lära av gamla prov för att lyfta nivån på skrivandet

Jag har lyckats hitta fyra olika prov som inte har sekretess längre. Dessa kommer vi att titta på efter påsklovet fram till elevernas egna skrivande av texter på de nationella proven i engelska vilket blir ganska precis tre veckor. Vad är en article? Innan vi tittar på dem har jag satt ihop en presentation som inledning.

I den tänkte jag visa på vad som menas med article och essay då det kan skapa lite förvirring i instruktionen de sedan kommer att få titta på. Att arbeta med strukturen I presentationens del 2 finns en kortare repetition av det ovan med hjälp av några flashcards och instruktionsfilmer, samt en genomgång av hur man bygger upp en text. Du hittar presentationen här! När jag har gått igenom hela presentationen har jag tänk att eleverna ska få analysera gamla elevlösningar från de röda häftena jag nämnde ovan. Ord och begrepp. I NPtider - Starwarsify your life and survive!

Nu när vi går in i terminens tuffaste period kan det vara skönt att ha ett färdigt upplägg att sno!

I NPtider - Starwarsify your life and survive!

Ni som har svenska i er kombination med engelska kan nog behöva nåt färdigt för att överleva, eller hur? Var så goda! Sno på! Har du provat att skriva fanfiction med dina elever? Om inte så måste du! Fanfiction är en texttyp där du använder redan existerande handlingar och karaktärer ur filmer och böcker som du gillar för att hylla dessa. Förra året kom jag i kontakt med Shannon Sauro som undervisar i engelska vid Malmö högskola. Om du vill använda upplägget är det fritt fram att låna!