background preloader

Tests

Facebook Twitter

Pinterest. Pinterest. Pinterest. Pinterest. Pinterest. Pinterest. Pinterest. Pinterest. Pinterest. Pinterest. Pinterest. Pinterest. Pinterest. Pinterest. Pinterest. Pinterest. Pinterest. Pinterest. Pinterest. Pinterest. Pinterest. Pinterest. Pinterest. Pinterest. Pinterest. Pinterest. Pinterest. Resources. TESTS DE LANGUE. 'Should our exam system be more like Hogwarts?' In the past, when the topic of exam reform has come up in conversation, I’ve rolled out a glib line about wishing final assessments were more like the Triwizard Tournament in Harry Potter and the Goblet of Fire, where nobody has a clue what the tests will involve.

'Should our exam system be more like Hogwarts?'

Having spent year after year as an English teacher drilling set formulas and approaches for the different patterns of pedantic hoop-jumping required in exam questions, I would relish the challenge of honing learners’ skills and building their confidence to tackle something completely unseen and unknown. I’ve used that Triwizard line less frequently in the last year or two, because things have vastly improved anyway thanks to the GCSE 9-1 reforms. I know that as a teacher of English, the subject that has been most-positively transformed, my gratitude could overspill into bias, but it does feel as though the post-reform landscape is receiving an unfairly poor press. Bell-curve of national grade distribution. Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva... Aha det är så jag ska utveckla min text!

Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva...

Nu förstår jag precis hur jag ska skriva… Citatet ovan kommer från en elev i årskurs nio. Ni kanske vill veta hur vi arbetade för att eleven skulle utbrista i eufori vad hen kom på. Jag tänkte dela upplägget med er och det är väldigt enkelt. Det utgår nämligen från de gamla nationella proven som återfinns på Skolverkets hemsida. Upplägget i sig är inte revolutionerande men för just denna elev var det det. I /…/ skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formlera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Hur konkretiserar man aspekterna? Jag valde att lägga upp det på ett lite bakvänt sätt för mig då jag brukar börja med att visa på exempeltexter. Gå igenom instruktionen Till att börja med visade jag instruktionen för uppsatsdelen.

Eget skrivande Eleverna fick sedan skriva brevet under resten av lektionen och fortsätta under nästa lektion för att hamna på den tid som eleverna får på själva skrivdagen på de nationella proven. Engelska åk 9 - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet. Här ges exempel på olika typer av uppgifter som har förekommit och kan förekomma i nationella prov i årskurs 9.

Engelska åk 9 - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet

Provuppgifterna kommer framför allt från utprövningsmaterial som inte använts i prov, men också från tidigare givna prov, som inte längre omfattas av sekretess. Observera att dessa uppgifter främst avser att exemplifiera olika typer av uppgifter som kan förekomma i proven, så elever inte ska känna sig främmande för hur de ska genomföra en uppgift i provsituationen alla typer av uppgifter inte förekommer varje gång och att nya format kan komma att introduceras exempeluppgifterna inte sammantaget utgör hela, representativa prov - vare sig när det gäller omfång, svårighetsgrad eller autenticitet Lgr11 (i A3 format) Speaking The World Around Us (Elevblad)Blå kortRöda kort Bedömningsanvisningar Reading.

Eng åk 9 Writing - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet. Här ges exempel på autentiska elevtexter som bedömts uppfylla kunskapskraven för betygsstegen E, C och A vad gäller skriftlig produktion och interaktion för årskurs 9.

Eng åk 9 Writing - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet

Underlaget för exemplen är uppgiften A Letter to CONNECT, i vilken det finns ett brev som ska besvaras. Brevet innehåller ett antal frågor/punkter som elever kan ha som stöd när de ska visa sin förmåga att skriftligt beskriva, förklara och diskutera på engelska. För varje nivå (E, C och A) finns ett exempel med en utförlig kommentar som motiverar bedömningen. Dessutom finns för varje nivå också två okommenterade exempel som kan användas av lärare och elever för diskussion om en texts olika kvaliteter. Texterna visar på olika kvaliteter beträffande såväl språk som innehåll. Mitt öppna klassrum. We will rehearse for the national test in English.

Mitt öppna klassrum

We will listen to a few listening comprehensions and read a few reading comprehensions from previous years and have a look at how to avoid some common misstakes. You can find the tests here. We will also read a few essay examples to learn from their good and bad solutions. Below I give you some links to introduce yourself in a formal and informal way, and the liking words you might use to compare and contrast. I have also put up some posters to visualize what it means. Here you find a checklist too check your writing.

1472523 exempeltexter k9 bed mn e. 1472507 exempeltexter k9 bed mn c. 1472524 exempeltexter k9 bed mn a. Att lära av gamla prov för att lyfta nivån på skrivandet. Jag har letat fram gamla nationella prov i engelska för C-delen och elevlösningar som är bedöma i det röda häftet för att kunna använda i undervisningen.

Att lära av gamla prov för att lyfta nivån på skrivandet

Jag har lyckats hitta fyra olika prov som inte har sekretess längre. Dessa kommer vi att titta på efter påsklovet fram till elevernas egna skrivande av texter på de nationella proven i engelska vilket blir ganska precis tre veckor. Vad är en article? Innan vi tittar på dem har jag satt ihop en presentation som inledning. I den tänkte jag visa på vad som menas med article och essay då det kan skapa lite förvirring i instruktionen de sedan kommer att få titta på. Att arbeta med strukturen I presentationens del 2 finns en kortare repetition av det ovan med hjälp av några flashcards och instruktionsfilmer, samt en genomgång av hur man bygger upp en text. Du hittar presentationen här! När jag har gått igenom hela presentationen har jag tänk att eleverna ska få analysera gamla elevlösningar från de röda häftena jag nämnde ovan. Ord och begrepp. Improve my writing skills outline post its.

Writing cycle. Så förbereder du dig för nationella proven i engelska. Dags för nationella prov i engelska för årskurs nio!

Så förbereder du dig för nationella proven i engelska

Under vecka 17 är det dags för nationella prov i engelska för dig som går i årskurs 9. Känner du dig stressad? Ta det lugnt! Gymnasium.se förklarar provets upplägg och ger tips på hur du på bästa sätt kan förbereda dig för att lyckas på provet. Det nationella provet i engelska i årskurs 9 består av tre delprov som fokuserar på färdigheterna lyssna, läsa, tala, samtala och skriva. Två av de tre delproven är förlagda på fasta, gemensamma datum. Dags för nationella prov! Dags för nationella prov!

Dags för nationella prov!

Snart drar de nationella proven igång. Är du en sån som stressar upp dig innan proven? Tycker du att det är svårt att veta hur du ska förbereda dig? Behöver man ens plugga innan ett nationellt prov? Vi har samlat tips och länkar för de olika nationella proven. Practice tests for CAE Reading and Use of English (Cambridge English: Advanced)