background preloader

Språkdidaktik

Facebook Twitter

Fakebook - let's have fun with biographies. This is a very interesting tool to study biographies in a different way.

Fakebook - let's have fun with biographies

With Fakebook you can invent a profile of any historical or fictional character. Your result will be a Facebook-like page! Educational Technology and Mobile Learning: Grammarly- A Great Tool to Help Students with Their Writing. Djurläten – ESL Språkkurser. En liten pojke i Japan hör ett bi säga "bonbon" medan en sydafrikansk flicka hör samma bi säga "zoem-zoem".

Djurläten – ESL Språkkurser

I Nederländerna hörs en ugglas hoande som "oehoe" medan man på andra platser, såsom i Thailand, uppfattar hoandet som "hook hook". I Indonesien, skäller hunden "guk guk", på Katalanska låter den "bup bup", medan en hund i Albanien säger "ham ham". En japansk hund i sin tur, skäller "wanwan", medan den engelska motsvarigheten skäller "bow-wow" eller "woof". Grisar har också olika läten beroende på var i världen du befinner dig. Bästa översättningsverktygen och ordlistorna. Lexin Lexin är en kombination av lexikon och ordböcker som har tagits fram för användning i primärt invandrarundervisning.

Bästa översättningsverktygen och ordlistorna

Google översätt Googles gratistjänst för onlineöversättning översätter text- och webbsidor direkt. Skriv text, ange adressen till en webbplats eller översätt ett dokument. Lingro Lingro är ett fantastiskt online-verktyg som förvandlar en webbplats eller digital textfil till en interaktiv ordlista där användarna kan klicka på ett ord för att se översättningen och höra dess uttal. Lingro är lätt att använda. Detta verktyg kräver inte en inloggning för att använda de mest grundläggande funktionerna så att det kan vara ett praktiskt verktyg för studenter utan en e-postadress, men lärarna bör skapa ett gratis konto för att dra nytta av ytterligare funktioner, t.ex. lagring, historia och ordlistor. Självrättande förhör – Google sparar min tid. Min språkundervisning är ganska otraditionell på så sätt att vi inte använder oss av en lärobok som vi följer med tillhörande text- och glosläxa.

Självrättande förhör – Google sparar min tid

Däremot lär vi oss ord kopplat till temat vi håller på med och har ett behov att då och då testa av att vi kan de ord vi har försökt lära. När jag upptäckte hur tillägget Flubaroo kan kopplas på ett Google Formulär blev mina förhör självrättande vilket innebär mer tid för mig att lägga på viktigare saker än att rätta glosor. Tjoff, tjoff och så har eleverna fått ett mail med sitt resultat. Jag hoppas att det här inlägget kan lära dig också hur man gör :) Steg ett är att skapa ett Google Formulär. Steg två är att koppla på tillägget Flubaroo vilket du gör inifrån kalkylarket där elevernas svar samlats. Fyra klasser gånger en kvarts manuell rättning av glosförhör per vecka blir till en ledig timme varje vecka då jag kan uträtta himla mycket mer givande saker. Så använder du IT i språkundervisningen. Kahoot + politik = sant. Såhär inför valet har vi på engelskan jobbat en hel del med hur valet i Sverige, UK och USA går till.

Kahoot + politik = sant

Vi har stött och blött många återkommande ord, kikat på massa olika videoklipp och pratat högt och lågt om bland annat demokrati, grundlagar och rösträtt. Eleverna har även fått titta på likheter och skillnader mellan Sverige, UK och USA. Under arbetets gång har vi, inte helt oundvikligt, stött på en hel del nya (och en del mindre nya) ord.

Vi avslutade dagens lektioner med en omgång Kahoot. Har nämnt det tidigare men hejsan vilket bra verktyg för att öka elevaktiviteten det är! Vill ni testa att köra den vi gjorde kan ni klicka på bilden nedan eller HÄR. Och här finns några av de videoklipp vi har kikat på, lärt av och diskuterat de senaste veckorna: Learn American English Online. Fixoodle. Multigenre Mapper. Homepage. Arbeta språkinriktat med digitala verktyg! Verktyg som kan bidra till ett språkinriktat arbetssätt: googledrive wattpad, pixntell Filminspelningsverktyg: mobilkamera, kamera, lärplatta, dator iMovie Moviemaker videoscribe Skriv och läs upp text: appen skolstil Om eleverna vill öva uttal: dragon dictation.

Arbeta språkinriktat med digitala verktyg!

För att öva stavning: spello eller skolans abc. A Must Have Questioning Toolkit for Teachers and Educators. eTwinning. Digitala verktyg för språkutveckling - Wikiversity. Wikins syfte är att vara en inspirationskälla och en plattform för språklärare att dela sina tips, tricks och förslag för att främja språkutveckling.

Digitala verktyg för språkutveckling - Wikiversity

Här hittar du massor av digitala verktyg. Under flera av de digitala verktygen finns även länkar till guider/tutorials och till videos där Sara Lövestamoch Jonas Lindahlvisar hur de använder verktygen på sina lektioner. Du är självklart välkommen att bidra med dina egna lektionsupplägg med digitala verktyg. Länka i så fall till dina videos eller blogginlägg under respektive digitalt verktyg. The Digital Classroom - Troxell. My StoryMaker : Carnegie Library of Pittsburgh. Teaching ESL Online Want to Teach Online? Find Out Which Platform is Best for You.. 4 Free Web Tools to Boost Student Engagement. When students use tool technologies to create content, their engagement is largely based on how successfully teachers craft the learning assignments, rather than on the technology itself.

4 Free Web Tools to Boost Student Engagement

This is different from what happens with other types of technologies, such as tutor technologies (e.g. software for learning). Here, student engagement depends principally on technology, taking teachers almost completely out of the equation. Having said that, there is ample evidence that when meaningful instruction designed by the teacher is combined with motivational tool technologies, students' cognitive, emotional, and behavioral engagement can be significantly increased -- more than technology could ever achieve alone. Motivational tool technologies, amongst others, possess the following key characteristics: myBrainshark.

Digitala verktyg för språkdidaktik - Wikiversity. Tio lektioner i språkdidaktik: Språkutveckling med Padlet. Tio lektioner i språkdidaktik: Upphovsrätt och källkritik. Lektion 10.

Tio lektioner i språkdidaktik: Upphovsrätt och källkritik

Sfi-läraren Sara Lövestam visar eleverna hur man kan redigera artiklar på nätuppslagsverket Wikipedia och på så sätt bli mer delaktig i samhället. Four Ways for Students to Create Multimedia Magazines. Years ago, one of the first uses of the iBooks issued to Maine's middle school students that impressed me was a magazine project completed as part of a civics lesson.

Four Ways for Students to Create Multimedia Magazines

If I recall correctly, the students used Pages to create their magazines. The students seemed to be highly engaged in creating the best magazines they that could. Their final products were printed. Educational Technology and Mobile Learning: Top 25 Educational Web Tools to Boost Your Teaching. Two Things Every Teacher Should Be Able to Do on Edmodo. May 19, 2014 Edmodo is a great online platform with huge educational potential for teachers. Since its launch a few years ago, Edmodo is being used now by huge number of teachers and schools from all around the globe. Educational Technology and Mobile Learning: Fundamental Teacher Apps.

Studyladder. For teachers - some storyboard generators to create comics. Using storyboards can help us to easily transmit any idea, even the most complex, to our students. Storyboards or comics could make it easier to explain events or processes and could help students remember details and put them on a timeline. I have to say that I really had fun! StoryboardThat is a really enjoyable tool to create your own comics! This is my short example: Click on the link below to enlarge the image: I've also tried Make Beliefs Comics.

Spell Up - A Fun Way to Learn to Spell in Chrome. Bästa webbsidorna för de som vill lära sig engelska. Fonetik med iPad och dator. I veckan har mina 9or för första gången fått möta fonetisk skrift. Vissa lärare arbetar väldigt mycket med det, själv berör jag det knappt alls i varken tyska eller engelska. När jag undervisade i franska lade jag mer energi på det av den enkla anledningen att stavningen och uttalet skiljer sig så markant åt i franska språket. De här skillnaderna mellan uttal och skrift finns ju också i engelskan, men då eleverna hör så mycket engelska i sin vardag blir behovet inte lika tydligt.

Fonetik nämns inte i kursplanerna för engelska och moderna språk i Lgr11, men i det centrala innehållet finns en punkt som lyder "Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som ut- tal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad. " Det tycker jag även kan handla om att kunna läsa ut den fonetiska skriften i en ordbok.

Jag introducerade ämnet med en kort film om uttal från BBC. How information and communications technology (ICT) can connect children from around the world. How can ICT help children learn about people from other cultures?