background preloader

Presentationer, foto, video

Facebook Twitter

All freebies — download free by PixelBuddha. Spela in din Google presentation med berättarröst. Google presentation har ingen funktion för att spela in ljud. Men man kan använda ett skärminspelningsprogram istället, och skapa en film. Här är ett tips för att spela in det som händer i din webbläsare eller på din bildskärm. Nimbus Screenshot är gratis att använda, och du kan spela in längre filmer utan några begränsningar.

Vill du däremot ladda upp filmer och bilder hos Nimbus så kan det kosta pengar. Filmerna du spelar in sparar du först ner till din dator, och därefter väljer du var du vill publicera dem, t ex till din Google Drive eller YouTube. Börja med att installera tillägget från Chrome web store. Sök på Nimbus Screenshot and screencast. Tilläggsprogrammet lägger sig som en ikon i din webbläsare Google Chrome. Du har lite olika val att göra: - Du väljer vilket ljud du vill ha, antingen din mikrofon i datorn eller det ljud som finns i webbläsarfönstret. . - Du kan välja att visa din muspekare i filmen.

Nu väljer du att Ladda upp filmfilen till den tjänst du vill använda. Clipular - Create Screenshots on Chromebooks. Clipular is a free Chrome extension that can be used to capture a screen image. Clipular lets you capture all of your screen or a portion of your screen. It also gives the option to scroll while capturing to make an image of an entire webpage even if it doesn't fit into your current screen view. For example, if you're looking at this page on a small Chromebook right now, you might not see all of the page until you scroll down. Clipular does require that you create a free account. All of your screen capture images are stored in that account.

Within your library of screen capture images you can create groupings of images, edit your images, and share your images. You can connect Clipular to your Google Drive account and have your images saved directly to Google Drive. Applications for Education From showing a student or colleague the steps for using a web app or capturing an image of how a webpage looks at a moment in time, screenshots can be valuable in many school settings. ViewedIt - Quick and Easy Screencasting. ViewedIt is a free Chrome extension that makes it quick and easy to create and share screencast videos.

With the extension installed you can record your entire screen or just one window tab. ViewedIt will let you record yourself with your webcam too. The best part of ViewedIt is that you can track who watches your video. To record on ViewedIt you simply have to click the extension icon then choose what you want to record. The shortcomings of ViewedIt are that it doesn't let you download your videos and it doesn't let you upload your videos to YouTube.

Applications for EducationViewedIt could be a good screencasting tool for teachers who use Chromebooks and want to share tutorial videos with their students.

Skapa video/film/animationer

Annotera video plus quiz. Presentationer. Bilder. Did you know-filmer. Visa video utan reklam.