background preloader

Digitala verktyg IKT

Facebook Twitter

Seesaw. SeeSaw Now Directly Accepts Google Drive Files. SeeSaw is a great tool for creating digital portfolios with your students.

SeeSaw Now Directly Accepts Google Drive Files

SeeSaw lets students create digital portfolios that include pictures, documents, presentations, and videos. Your students can even use SeeSaw to record a video of themselves talking about an artifact in their portfolios.

Google translate

Presentationer, foto, video. Recap. Flipgrid. Digital skills for teachers. Post-its webbsidor. Instagram. Google New Sites. Dela länkar. Årshjul. Summarize. Google presentation. Google Drive och classroom. Chromebook. Google cardboard. Google Keep. Padlet. Programmering. Scanner. ThingLink. Matriser. Tube. Spela in. Samr. Mobiler i klassrummet. Skicka stora filer. Avatar Voki.

Hjälpmedel

Filkonvertering. Qr-codes. Microsoft One Note. Dela, samarbeta. Hjälpmedel. Twitter. Bloggar och tips. Wiki. Appar. Språkdidaktik. Enkla verktyg. Word clouds. Tidslinjer. Quiz och quest-verktyg. Respons och interaktiva tavlor. Ljud och Podcast. Engelska (åk 6-9) Posters. Creative commons.

Piktochart

För skrivande. Serier. Skapa PDF, tidningar och e-böcker. Sök. För text och läsning. Papperslöst klassrum. Tulays ikt.