background preloader

Digitala verktyg IKT

Facebook Twitter

GDPR

Flipgrid. Recap. Google for Education: Training Center. Lärportalen. Typing games. Digitalisering. Seesaw. Google translate. Presentationer, foto, video. Digital skills for teachers. Post-its webbsidor. Instagram. Google New Sites. Dela länkar. Årshjul. Summarize. Google presentation. Google Drive och classroom.

Chromebook. Google cardboard. Google Keep. Padlet. Programmering. Scanner. ThingLink. Matriser. Tube. Spela in.

Samr

Mobiler i klassrummet. Skicka stora filer. Avatar Voki. Hjälpmedel. Filkonvertering. Qr-codes. Microsoft One Note. Dela, samarbeta. Hjälpmedel. Twitter. Bloggar och tips. Wiki. Appar. Språkdidaktik. Enkla verktyg. Word clouds. Tidslinjer.

Quiz och quest-verktyg. Respons och interaktiva tavlor. Ljud och Podcast. Engelska (åk 6-9)

Posters

Creative commons. Piktochart. För skrivande. Serier. Skapa PDF, tidningar och e-böcker. Sök. För text och läsning. Papperslöst klassrum. Tulays ikt.