background preloader

När jag har tid

Facebook Twitter

Outlaw "I'm Done!" – Teacher Trap. Experten: Så avslöjar du falska nyheter. Log into Facebook. Autistiska Manifestet. Google Analytics Tutorial Step-By-Step. The Secret to Raising Smart Kids. A brilliant student, Jonathan sailed through grade school.

The Secret to Raising Smart Kids

He completed his assignments easily and routinely earned As. Jonathan puzzled over why some of his classmates struggled, and his parents told him he had a special gift. In the seventh grade, however, Jonathan suddenly lost interest in school, refusing to do homework or study for tests. As a consequence, his grades plummeted.

His parents tried to boost their son's confidence by assuring him that he was very smart. Our society worships talent, and many people assume that possessing superior intelligence or ability—along with confidence in that ability—is a recipe for success. The result plays out in children like Jonathan, who coast through the early grades under the dangerous notion that no-effort academic achievement defines them as smart or gifted. People can learn to be helpless, too, but not everyone reacts to setbacks this way. Others, meanwhile, focused on fixing errors and honing their skills.

You did a good job drawing. Islands of Personality and Trains of Thought. Validation is an effective brain-aligned strategy that tells a student, "I hear you and I understand.

Islands of Personality and Trains of Thought

" Validating a child's or adolescent's feelings helps the student to "feel felt," which is integral to every student's emotional, social, and cognitive development. As I began delving into this activity, I interviewed several students age 7-17. Below are examples of their islands of self. Not only did they share the names of their islands, they also explained why and how these islands developed. Early Elementary School Start Times Tougher on Economically Advantaged Children, Study Finds. WASHINGTON — Middle- and upper-class elementary school students in Kentucky demonstrated worse academic performance when they were required to start classes early, compared to peers whose school day started later, according to research published by the American Psychological Association.

Early Elementary School Start Times Tougher on Economically Advantaged Children, Study Finds

Researchers led by Peggy S. Keller, PhD, of the University of Kentucky, theorized that earlier school start times would be associated with lower standardized test scores, poorer attendance, more students being left back, lower school rank and school underperformance. They also expected that earlier start times would be especially risky for school performance standards in more disadvantaged schools, including Appalachian schools and those with a higher percentage of students receiving free or reduced-cost lunches. The researchers examined data from 718 public elementary schools in Kentucky. Another unexpected finding was higher rates of students repeating grades in schools with later start times. Learning Theory. Didaktorn: Hjärnkoll på feedback.

Hur kan utåtagerande barn bemötas? Koden till bättre lärande. Vägen mot en formativ bedömningskultur. VT påbörjade jag och min kloka och modiga personal en spännande och utvecklande resa mot att bygga vår visions grund i en formativ bedömningskultur på skolan.

Vägen mot en formativ bedömningskultur

Ett resa som har varit mycket utmanande och lärande för oss alla och som nu är inne på 5:e terminen. Vi har kommit till den fasen att vi faktiskt kan se att vårt arbete har gjort stora avtryck i vår gemensamma syn på vad undervisningskvalitet är. Att utmaningarna gett effekt och förändrat vårt förhållningssätt. Det är häftigt! I denna text ska jag försöka beskriva vår resa mot en formativ bedömningskultur. Vårt visionsarbete påbörjades egentligen redan i september 2013. Vi valde att starta vår BFL-”resa” med ett antal ”lärandemål” inom bedömning för lärande. Vägen till vår formativa bedömningskultur skulle gå via kollegialt lärande. Efter det har vi försökt att jobba systematiskt med de förbättringsområden som vi identifierat att våra elever har behov av att vi utvecklar och med vår bedömningspolicy som målbild. Läraren i fokus på årets Ma/Nv-Biennette - Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Öppningsanförande och panelsamtal Aula Magna Dagen inleddes med öppningsanförande av utbildningsminister Gustav Fridolin, som talade om ”Tid för varje elev i en jämlik skola”.

Läraren i fokus på årets Ma/Nv-Biennette - Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Han betonade tre fokusområden som extra viktiga för skolan: tidiga insatser attraktivt läraryrke jämlik skola Därefter följde ett panelsamtal där man samtalade utifrån temat Läraren i fokus. Panelen diskuterade bland annat ämnesövergripande arbetssätt för att göra undervisningen mer elevnära. Seminarier och workshops Pia Nybo Myrsjöskolan, Anette Langemar Österskärsskolan och André Wrede Aronsson Österskärsskolan på seminariet "Att arbeta naturvetenskapligt och systematiskt".

Deltagarna erbjöds 70 olika seminarier och workshops. Konferensen hade också en utställar-del där läromedelsföretag, förlag, fackförbund och intresseorganisationer visade upp det senaste inom fältet. Film Delar av konferensen filmades, du kan se filmerna här nedan. Film 1 innehåller: Öppningsanförande Panelsamtal Film 2 innehåller: Stiftelsen.