background preloader

English

Facebook Twitter

Free printable board games to learn english. 10 Essential Apps to Help Elementary Students Learn Grammar. May 17, 2017 Learning grammar can be more fun for students if it is taught through the use of interactive games and activities that both entertain and challenge students linguistic skills.

10 Essential Apps to Help Elementary Students Learn Grammar

Below are some popular iPad apps you can use with your younger learners to improve their grammatical skills. How to Speak Fluent English: Top 10 Tips – Espresso English. Today’s lesson is important, because MANY students write to me and ask how they can become fluent – so here are my top 10 tips for speaking fluent English. 1) Understand that there is no “magic bullet.”

How to Speak Fluent English: Top 10 Tips – Espresso English

That means there is NO secret and super-effective way to guarantee fluency very fast. 75 No-Prep Drama Lessons. Virtual tour. Heim. (versjon2) Click on: Idioms. English Idioms. LearnEnglish Kids - British Council.

Phonetics

Lektionstips - superpowers. Den här bilden hittade jag i en facebook-grupp för lärare i veckan, och direkt insåg jag att den skulle kunna bli bra diskussionsunderlag.

Lektionstips - superpowers

Jag skrev ut den, delade in mina 9or i par och gav dem order att bara prata engelska. Några försökte splinka undan och välja flera knappar, men instruktionen är tydlig - du får bara välja en! När de diskuterat klart gick vi tillsammans igenom vilken de valt och varför. Jag hde skrivit upp färgerna på tavlan och snart fylldes på med namn. Inte en enda elev valde den rosa, men i övrigt fördelades namnen ganska jämnt. Mias klassrum: Weisst du etwas? - informationssök på tyska.

Mina tyskaelever i år 7-9 har de senaste lektionerna fått öva på att leta information på målspråket och använda sig av den information de hittar.

Mias klassrum: Weisst du etwas? - informationssök på tyska

De får använda iPads om de har, annars finns det till viss del datorer att låna och naturligtvis de egna mobiltelefonerna. Utöver detta SKA de använda icke-digitala hjälpmedel som läroböcker och kartor i klassrummen. Inför arbetet har vi pratat om hur man kan tänka när man googlar, vilken information man hittar lättare på andra sätt och gjort en sökning tillsammans. Vi har pratat om de olika nationernas toppdomäner (Tyskland - .de, Österrike - .at och Schweiz - .ch) och insett hur svårt det kan vara att byta språk på Google och Wikipedia när apparaterna automatiskt vill ha svenska.

Efter lite inledning har de fått arbeta själva börjar bli flinka på att förstå frågor, hitta rätt bland långa informationstexter på Wikipedia och återanvända de ord och uttryck de hittar. Weisst du etwas? E . Studystack: Vad vill du lära dig? iPad-appar i skolans värld: Johnny Grammar. iPad-appar i skolans värld: Sentencebuilder. iPad-appar i skolans värld: Classify.

Free Math worksheets, Free phonics worksheets, Math Games and Online activities and Quizzes. Number Time- Homepage. Math Games, Language Arts Games, and much more. 22 Appar för att öva engelska! Jag får ofta frågan om appar för att öva engelska.

22 Appar för att öva engelska!

Det har varit ganska magert utbud på dessa men nu när jag grävde lite mer har det faktiskt kommit flera bra appar att testa. Här kommer 22 appar i olika svårighetsgrader. Ett flertal av apparna är gratis, och det kan räcka långt. I en del av dem har du också möjligheter att köpa fler övningar så kallat in-app-purchase. Har du fler förslag eller favoriter kommentera gärna inlägget. I mitt nästa inlägg kommer webbsidor där du kan öva engelska både på dator och via surfplatta, håll utkik!

Bitsboard Spelling Bee Bilderna ovan är tagna från denna app. English ladders Använd din engelska för att matcha rätt svar, och klättra upp på stegar eller falla ner till ormarna. Relaterat. The magic door. Story Starters: Creative Writing Prompts for Kids. The-Blind-Side-Preview.pdf. Playtime med Isak och Gustav – appen Buddypoke. English news week 46. This week’s news is about… To practice in class: – Reading!

English news week 46

Read the text aloud with a friend. Help each other out. Förmåga: Att kunna läsa så att någon annan förstår. #elefantstilen. File_download. Bedömningsmatris engelska.doc. Webbresurser för att öva engelska. I dag presenterar iktsidan webbresurser för att öva engelska för er som har elever med datorer men de flesta webbresurser fungerar också på iPad och mobiler:) så det är win win Om du upplever problem med webbresurs på iPaden kan det betyda att sidan innehåller så kallade Flashfiler.

Webbresurser för att öva engelska

Ladda då ner till exempel Puffin free-appen och öppna sidan i denna app. Det brukar lösa problemet:) Akinator– Tänk på en person och låt anden gissa:) Tror du inte att det fungerar, testa! Akinator ställer frågor på engelska till dig och du svarar med ja eller nej. Elevspel.se En gratis webbsida där du kan anmäla dig som lärare, sedan skapa elevkonton och ge dina elever uppdrag i olika ämnen. Storybird.com– gör din egen bok. Newsreel easy– pejlar läget på nyhetsfronten i den engelskspråkiga världen. Newsreel– pejlar läget på nyhetsfronten i den engelskspråkiga världen, och presenterar aktuella nyhetshändelser på lätt engelska. Denna sida har två underavdelningar: kids och teens British Council kids Relaterat. Dolch-FREE-Sight-Words-Flashcards-HappyandBlessedHome.pdf. Home - spraktrollet. Phonemic chart. Webbresurser för att öva engelska. Robinson Crusoe.

Magnet. Ice Cream Talk: Practice Nous and Verbs. English Vocabulary. KimStudies - Home. Learn Languages for Free with Music Videos, Lyrics and Karaoke! English, Spanish, French, German, Italian, Portuguese and Dutch.

Engelska F-6. 36 Online Games Kids Can Play to Learn About Engineering. English-Guide.org. Läsförståelsestrategier på svenska och engelska. Att arbeta med läsförståelsestrategier är inget nytt för svensklärare, men tack vare det utvidgade kollegiet sprids många bra varianter för att förtydliga och synliggöra detta arbete.

Läsförståelsestrategier på svenska och engelska

Som språklärare har jag inte fått någon formell utbildning kring detta, så inspirationen för min del kommer från nätet. Jag har tittat på de jättetydliga filmerna som Susanne Nystedt har gjort, kollat in Josef Sahlins sida, kikat in på En läsande klass och läst Annika Sjödahls tydliga beskrivningar. Grunden för dessa strategier ligger hos Barbro Westlund och hennes bok Att undervisa i läsförståelse. Från denna bas kommer strategierna Att förutspå, Att ställa frågor, Att reda ut oklarheter och Att sammanfatta.

Den femte strategin finns inte med i Westlunds bok, men förekommer bland annat i En läsande klass: Att skapa inre bilder. Det jag har gjort är att jag har gjort sammanfattningar av de olika strategierna med hjälp av canva.com. Att förutspå – to predict att ställa frågor – to ask questions. HOME - European Schoolnet. Pantomime scripts and plays - read complete scripts for pantomimes and plays on line at Lazy Bee Scripts. The Minnits. Learning English - Exercises, Grammar, Vocabulary, Exams. Fun Games for Teaching English Vocbulary, Grammar, Spelling, ESL Games.

Memory Games This site features the best ESL concentration games to help students master English vocabulary and grammar.

Fun Games for Teaching English Vocbulary, Grammar, Spelling, ESL Games

These vocabulary games help students develop good word recognition, listening, reading and spelling skills. Sentence Monkey This ESL activity helps students practice sentences and grammatical structures in a fun way. SVOMPT – word order in English. SVOMPT rule is one of the most important rules in English.

SVOMPT – word order in English

If students learn to follow this rule, their English will improve dramatically, and they will be understood. Once a student knows some words and follows the SVOMPT rule, we can say that he/she can speak English. I love Darren Crown’s explanation of the origin of the SVOMPT word order. Tools for Educators - free worksheet templates, printable game templates, 100% customizable worksheet makers with images!