background preloader

Demografi og erhverv

Facebook Twitter

Dollar Street. A history of global living conditions in 5 charts - Our World In Data. World Population Growth - Our World In Data. The UN calculates that there are more than 7 billion living humans on Earth, yet 200 years ago we numbered less than 1 billion.1 Recent estimates suggest that 6.5 percent of all people ever born are alive right now.2 This is the most conspicuous fact about world population growth: for thousands of years, population grew only slowly, but in recent centuries it has jumped dramatically.

World Population Growth - Our World In Data

Between 1900 and 2000 the increase in world population was three times greater than the entire previous history of humanity– an increase from 1.5 to 6.1 billion in just 100 years. Udkantsdanmark får flere indbyggere. GOOD - If The World Were 100 People. The #1 reason people die early, in each country. You're probably aware that heart disease and cancer are far and away the leading causes of death in America.

The #1 reason people die early, in each country

But globally the picture is more complicated: (Vox / Anand Katakam and Joss Fong) It's worth stressing that "cause of lost years of life" and "cause of death" aren't identical. HhqlkMK.png (PNG Image, 7088 × 3008 pixels) - Scaled (14%) Hans Rosling: Global population growth, box by box. This World - Don't Panic: The Truth About Population (BBC Documentary) If The World Had Only 100 People, This Is What It Would Look Like. Babyboom og alderdom er velfærdens største fjende. Velfærden er til debat.

Babyboom og alderdom er velfærdens største fjende

For hvad stiller vi som samfund op, når de små generationer er for små til at tage sig af de ældre og større generationer? Det er ligegyldigt, om man ser på højre eller venstre side af folketingssalen, om man retter øjnene mod fagpersoner eller om man lytter til almindelige borgere; velfærdsstaten optager alle og netop i disse dage debatteres den intensivt - blandt andet i DR, hvor vi aften sætter fokus på kommunernes økonomi og den velfærd. Det sker i høringen Far'velfærd? Kl.20.40 på DR1.

OM TALLENE Tryk på pilen'play' og se befolkningens aldersudvikling fra 1901 til 2012. . - Fremskrivninger viser, at demografien frem til 2040 i stigende grad udfordrer vores velfærd. Ældreboom Af den interaktive grafik overfor ses, hvordan befolkningssammensætningen siden 1901 har udviklet sig. Ser man på aldersfordelingen, er der sket store forandringer siden begyndelsen af 1900-tallet. Fra demografisk medvind til modvind. De 10 største forandringer i 1000 år. 11. år­hund­re­de: Det store skis­ma Hov­bak­ke: Med det store skis­ma i 1054 førte en split­tel­se, som fik kæm­pe­stor be­tyd­ning i mange, mange år­hund­re­der frem­over.

De 10 største forandringer i 1000 år

Den­gang blev kir­ken delt i den ro­mersk-ka­tol­ske kirke og i den byzan­tin­ske øst­li­ge kirke, da pa­tri­ar­ken af Kon­stan­ti­nopel (det nu­væ­ren­de Istan­bul) valg­te at bryde med paven i Rom - og det førte i prak­sis til, at Ve­st­eu­ro­pa og Øst­eu­ro­pa i de kom­men­de år­hund­re­der ud­vik­le­de sig for­skel­ligt fra hin­an­den både øko­no­misk, po­li­tisk, so­ci­alt og kul­tu­relt. Hans Rosling: The best stats you've ever seen.

Nye shoppe-vaner vil ændre Danmarks butikslandskab. Hvorfor købe et køleskab i en dansk butik, når man kan få samme skab leveret billigere af en tysk netportal?

Nye shoppe-vaner vil ændre Danmarks butikslandskab

Flere forbrugere nøjes ikke længere med at sammenligne danske tilbudsaviser, men kigger også ud til udlandet. Den ændring vil ikke blot give forbrugerne billigere varer – det vil også forandre Butiksdanmark, vurderer både butikker og økonomer. Der er allerede blevet langt mellem boghandlerne »Denne udvikling kommer til at lave den danske detailhandel om. Detailhandlen kommer ikke til at afgå ved døden, men den bliver forandret«, siger Philipp Schröder, der er professor i nationaløkonomi på Aarhus Universitet. Mange små butikker vil lukke. Statistikbanken.

Befolkningsgeografi. Erhvervsgeografi. Odby. Ved udstykningen fik alle gårde lodder i engarealerne mellem lithorinaskrænten og Odby Sø.

Odby

Olesgaard havde før udskiftningen sine jorde fordelt således: Af aarlig jord (alsæd) 28.398 kvadratalen Af brødjord 158.144 kvadratalen Af havrejord 144.042 kvadratalen På bonitetsskalaen herunder svarer farverne nogenlunde sådan: Mørke røde: Alsæd Røde - mørk orange: Brødjord Lyse orange - grønlige: Havrejord. Umiddelbart ser det ud til, at Rentekammerets udsendte ramte helt godt. Ved udstykningen skulle hver gård have den sammen dyrkningsevne, som de havde haft før.

Det var nogle svære øvelser, som landmålerne og fordelingsfolkene var ude i: Skattegrundlaget (hartkornet) skulle være det samme (der var bestemmelser om, at hartkornet ikke måtte sættes op, med mindre der blev givet mere jord). Centraladministrationen ønskede modsat, at beskatningen blev holdt, eller øget. Beskatning af landbrug baseret på bonitet gjaldt helt frem til 1907.

Kend din kommune - få overblik over budgettet. København 1761. SpatialMap 3.5.3. Hvor gamle er stednavnene? – Københavns Universitet. Dansk Center for Byhistorie - Den Digitale Byport. Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Population Pyramids of the World from 1950 to 2100 — PopulationPyramid.net. 200 Countries, 200 Years, 4 Minutes. Hovedsiden - Globalis.dk. Byudvikling - home. Gapminder: Unveiling the beauty of statistics for a fact based world view.