background preloader

Hans Rosling: The best stats you've ever seen

Hans Rosling: The best stats you've ever seen

http://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen

Related:  Fattiga och rika

Hela staden socialt hållbar Skillnaderna i livsvillkor och hälsa mellan göteborgare ska minska. Alla vinner på en mer jämlik stad. Huvudrapport ”Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg” 27 januari 2015 I april 2014 publicerades delrapporten om skillnader i livsvillkor och hälsa. Den efterföljande huvudrapporten är nu här och innehåller fördjupad statistik och framför allt förslag och exempel på vad som visat sig fungera för att minska klyftorna.

Aula 10 - Programas sanitários e doenças emergentes Vårt arbete mot korruption - Sida Kampen mot korruption är en av Sidas mest prioriterade frågor. Det är naturligt med tanke på att korruption är utbrett i många av de länder som Sverige ger bistånd till. Fattigdom och korruption går ofta hand i hand. Korruption drabbar de fattiga hårdast och bidrar till att förvärra fattigdomen på flera sätt. Aula 9 - Vigilância epidemiológica Fattigdom, korruption och mänskliga rättigheter I takt med att avståndet mellan rika och fattiga i världen ökar, går det inte att undvika att se sambandet mellan korruption, skatteundandragande och mänskliga rättigheter, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Jag är nyligen hemkommen från Boston och International Bar Associations, IBA, årliga möte. Denna gång samlades över sex tusen advokater från etthundratrettiotre länder för att under en vecka diskutera allt från materiell rätt till ”rule of law” och mänskliga rättigheter. Jag bär med mig många intryck hem.

Aula 8 - Análise de risco WFP World Food Programme Omkretsen på flickans överarm visar att hon är undernärd – hon har inte fått tillräckligt med näring för att kunna växa upp med god hälsa. Undernäring och felnäring är en viktig dimension av den globala hungern. Det är också en central aspekt av ”The Zero Hunger Challange”, som lanserats av FN:s generalsekreterare för att mobilisera världen mot orsakerna till hunger. Fakta om fattigdom - UNICEF Sverige En stor del av världens fattiga är barn Den extrema fattigdomen i världen har minskat stadigt de senaste decennierna. Idag lever runt en miljard människor i extrem fattigdom, vilket kan jämföras med 1,9 miljarder år 1981.

Jämställdhet och kvinnors roll Allt detta är stora hinder för utveckling. Kvinnors potential utnyttjas inte tillräckligt i arbetet för utveckling. Men jämställdhet berör alla och handlar också om mäns och pojkars roller och attityder. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Hoppa till huvudinnehåll Wallenberg Scholars Humaniora & samhällsvetenskapWallenberg ScholarsGöteborgs universitet Korruption leder till sämre hälsa »The problem of hell«. Demokrati kan minska fattigdom - Sida Lokal demokrati kan öka fattiga människors möjligheter att förbättra sin livssituation. Sida stödjer olika samarbetsprojekt som ska främja medbestämmande på gräsrotsnivå, men för att nå resultat krävs ett genuint engagemang och lokalt ägarskap. Kan lokal demokrati bidra till fattigdomsminskning? Den öppningsfrågan ställde professor James Manor från Londons universitet, när han talade på Sidas seminarium “Local Democracy and Accountability”. Om frågan hade ställts för ett antal år sedan hade svaret blivit nej menade han.

I Sverige ökar klyftorna snabbast - I början av 80-talet var Sverige världsmästare i jämlikhet. Det var förmodligen ett historiskt ögonblick. Det finns inga andra exempel i världshistorien på ett demokratiskt land som haft så små ekonomiska klyftor. Den rikaste procenten av jordens befolkning äger snart mer än resten tillsammans Senare i veckan inleds World Economic Forum i Davos. Oxfams internationella vd Winnie Byanyima, som är ordförande vid mötet, beskriver utvecklingen som ett hinder i kampen mot den globala fattigdomen. Detta sker i en värld där 1 av 9 inte har tillräckligt att äta och över en miljard människor fortfarande lever på mindre än 1,25 $ om dagen. Av Oxfam-rapporten Wealth: Having it all and wanting more som publiceras idag framgår att den rikaste procenten av jordens befolkning har sett sina tillgångar växa från 44 procent av den totala kakan 2009, till 48 procent under 2014. Med nuvarande utvecklingstakt kommer deras gemensamma tillgångar att överstiga 50 procent redan under nästa år. Av de resterande 52 procenten av de globala tillgångarna ägs 46 procent av den rikaste femtedelen, vilket betyder att de resterande 80 procenten delar på de återstående 5,5 procenten av jordens tillgångar.

What data can do if used good. by maarten1962 Jul 9

Do a pre-test Not about ignorance but about pre-conceived ideas: Data Analysis by maarten1962 Jul 9

Related: