background preloader

Bilgisjorat

Facebook Twitter

Montessori Materials page 1. File_download. Lektionsförslag – första dagen i skolan. Låt eleverna få ett papper med olika uppgifter på.

Lektionsförslag – första dagen i skolan

De ska söka efter någon i klassen som har …. och det får vara olika namn på alla. Det betyder att man inte kan ha tre namn som är lika oavsett om personen har gjort flera saker av det som står. Det blir mycket frågande och mycket skratt, mycket gå omkring i klassrummet. Men det är som det ska vara. Och konversationen är i gång. Leta efter någon som har: dykt från en bryggabakat en jordgubbstårtaplockat russin ur en kakabyggt en lådbilklättrat i ett trädtalat engelska i sommartalat franska i sommartalat rövarspråket i sommarläst en bok baklängesläst en tidning om en ankasett en huggormsett en snok simma i vattnetlärt sig simmaätit fyra glassar på en dagfyllt årridit på en hästklappat ett farligt djurfått ett fästingbettfortfarande har myggbettgrillat korv vid en lägereldpromenerat i en skogtältatskrivit dagboksjungit högt i badrummetträffat en lärare Lycka till!

Klassråd » Retorik i skolan. Uppmärksamma eleverna på, att vid ett klassråd tränar man på att framföra sin åsikt och argumentera för den.

Klassråd » Retorik i skolan

Det gäller att kunna argumentera för att finna gehör och få sin vilja igenom och att också få andra att respektera ens åsikter. Man röstar och följer de demokratiska spelreglerna precis som de fria männen gjorde under antiken när retoriken växte fram. Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Arbetsmodell: För att göra den här argumentationsövningen utgår man från ett påstående, till exempel Pizza till skollunch varje dag, som läraren skriver på tavlan. File_download. Klass 3A. För att repetera de geometriska grundformerna har vi arbetat med glyfer.

Klass 3A

Eleverna har svarat på fyra frågor. Varje fråga har en färg och varje svar är kopplad till en form. 2225_97_2.pdf.

Tips

Relative-Sizes-of-Planets-Activity.pdf. Name Templates - Classroom Doodles. Alphabet Lego Cards: Uppercase {free printable!} - Wildflower Ramblings. Disney-Alphabet-A-F.pdf. Disney-Alphabet-M-R.pdf. Disney-Alphabet-Y-Z.pdf. Disney-Alphabet-S-V.pdf. Disney-Alphabet-G-L.pdf. Troxell_techposters_final.pdf. Detektiv_arkivet.pdf.

Utvecklingstrappan ~ Kilskrift. Twitter är väldigt bra.

Utvecklingstrappan ~ Kilskrift

Du kan hitta kollegor och andra att interagera med för att utveckla dig själv eller din profession. Det dyker upp tips till blogginlägg, tidningsartiklar och event. Det går att få tag på författaren till en bok eller Skolverket på... nåja relativt kort tid. letar du efter en app eller vill ha tips på bra onleineverktyg så behöver du inte vänta fullt lika länge. Det jag kunde önska, så här i efterdyningarna efter ett val, är att fler politiker inte bara hittade twitter utan faktiskt också använde det.

File_download.

Skolmiljö tips

Min-utv%C3%A4rdering-%C3%A5k2-150617.pdf. File_download. Nytt Bedömningsstöd för åk 1-3. Ja, det ska vara versal i Bedömningsstöd för det är namnet på Skolverkets nya bedömningsstöd. Titeln är Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling respektive Bedömningsstöd i taluppfattning. Jag håller mig till det förra. På Läslyftets utbildning för kommunernas språk-, läs- och skrivutvecklare för några veckor sedan var en av programpunkterna en presentation av det nya bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling för åk 1-3. Detta kommer att publiceras på Skolverkets webb under juni. Det är det här ni ska hålla utkik efter. Målet är att utarbeta och implementera ett tydligt och konkret bedömningsstöd för uppföljning av elevers kunskaper i läs- och skrivutveckling. Vi fick se några exempelbilder ur bedömningsstödet samt höra ljudfiler med läsande elever som exemplifiering av hur materialet kommer att se ut.

Docs - create and edit documents online, for free. 10 Ways to Practice Multiplication Facts. Getting your students to practice multiplication facts can be a challenge.

10 Ways to Practice Multiplication Facts

I have complied 10 ways to practice multiplication facts, that my students have enjoyed 1. Use the traditional flash cards to play a game of Sparkle, multiplication style. 2. Students roll two dice, then multiply the 2 numbers they rolled together. Online maths practice and lessons. Grade 1 math practice. Den gyllene doerren. Skolan(1) Ilska. Utanfoerskap. Vaenskap(1) Antingen- eller pastaenden. Min personliga skoeld. Manga kaenslor. Hur kaenner jag mig idag. Tre sjaelvbilder. Rita hur du kaenner dig. Roller. Allmaen. Gemenskap - utanfoerskap. Jag sjaelv(1) Roller. Respekt. Skolan. Vaenskap. Rollspel. Vilket djur vill du vara. VIlket djur vill du vara 2. Vilket djur liknar dig mest Instruktion. ALLA ÄR LIKA OCH OLIKA. Kanslokillen. Ilsketermometer. STARTSIGNAL. KonfliktjournalPaminnelser. KonfliktjournalKonsekvenser. Konfliktjournal Det egna ansvaret. Konfliktjournalsocialafardigheter.

Konfliktjournalsjalvutvardering. Jag som konflikthanterare. Vara vänner: Bella säger ifrån. Snälla Bella säger aldrig ifrån och hamnar aldrig i bråk.

Vara vänner: Bella säger ifrån

Men hon mår dåligt när hennes kompis Wilma retar klasskamraten Oscar för hans röda hår. Wilma kallar Oscar för "Rödluvan" och säger att det bara är på skoj, men Bella ser att Oscar inte tycker att det är roligt. När klassen har julpyssel går Wilmas skämt för långt. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Så kan du använda programmet i din undervisning Lärarhandledning Ladda ner (PDF) POSITIVA UPPDRAGSKORT. Sociala mål låg. Elevblad - HSO. DATE lärmaterial Elevblad Här hittar de alla elevblad, kopieringsunderlag och faktablad som finns i boken DATE lärmaterial.

Elevblad - HSO

Du kan lätt skriva ut och dela ut till dina elever. Elevbladen finns även som digitalt ifyllningsbara för de elever som använder dator. Utvalda elevblad och faktablad med längre texter finns även att läsa som lättläst. De är sorterade i den ordning som de kommer i materialet och färgsorterade utifrån vilket temaområde som det tillhör. Agera och hitta lösningar Elevblad: Vems ansvar? Heta stolen.

So

Eng.