background preloader

The House - English Vocabulary

The House - English Vocabulary
roof chimney attic shutter garage driveway sidewalk curb street shingles tiles yard wall gate fence room ceiling floor hall, hallway door peephole doorbell knocker door knob keyhole door handle hinge deadbolt keys key chain door mat locks padlock combination lock chain

http://www.languageguide.org/english/vocabulary/house/

Related:  aslrvocabulary

Kunskapsbanken, Övningar på engelska - Unga Fakta Övningar på engelska Material Vi har fått många förfrågningar av lärare om Unga Fakta kan producera material på engelska och vi har därför satt ihop några roliga övningar på för användning i skolan. Siffror Teaching Resources VocabularySpellingCity’s Teaching Resources pages provide free lesson plan ideas and supplemental materials for teachers in all subject areas and grade levels. K-12 teachers can access background information on grade level topics to assist in creating extensive lesson plans for English Language Arts concepts like grammar or figurative language. The Educational Topics section offers teachers information on research-based best practices, such as how to effectively implement literacy centers. To further enhance lesson plans, teachers will find free K-12 literacy teaching resources and K-12 content specific vocabulary lists.

Kitchen Printable Worksheets for ESL Kids kitchen printables This section contains free ESL materials for teachers and parents to copy for their students and kids. We offer a collection of worksheets that can help children learn and practise English vocabulary connected with the theme Kitchen: bingo! Samarbete kan vara väldigt många saker Vi konstruerar ofta samarbeten. Sätter ihop grupper. Men samarbeten äger rum ständigt.

21 Ideas for Teaching Vocabulary in the Classroom 21 Ideas for Teaching Vocabulary in the Classroom I’m sharing 21 ideas for teaching vocabulary. You may not be able to use all of them, but I hope you can find some ideas that will work well for you! I’ve shared books about vocabulary instruction, as well as the theory and techniques. Mitt öppna klassrum Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum. Det blev en enorm spridning på sociala medier då många fick inspiration av detta precis som jag. Upprinnelsen till bilderna kommer från Tommy Lucassi som var med i ett radioprogram. Här hittar du hans regler som är riktade till pedagoger samt de han har i sitt klassrum. Hej då ”lydnadskultur” och välkommen ”eget ansvar” för att eleverna ska utveckla sitt bästa jag. Vill du skriva ut dem eller dela?

Top 20 Funny Idioms in English You Might Not Know! - ESL Forums Funny Idioms! An idiom is an everyday figure of speech or metaphorical expression whose meaning cannot be taken literary. In this lesson, you will learn a list of Funny idioms in English you can use in your daily life. 20 Funny Idioms in English 1.The lights are on, but nobody’s home

Bedömning för lärande i matematik Bedömningsstödet Bedömning för lärande i matematik utgår från kursplanen i matematik och relaterar till ämnesproven i årskurs 3, 6 och 9 i matematik. Materialet ska stödja och strukturera lärarens kontinuerliga bedömning av elevens kunskapsutveckling och ger även underlag för att eleven ska kunna följa sitt eget lärande. I bedömningsstödet beskrivs vad bedömningen behöver fokusera vad gäller både förmågorna och det centrala innehållet. Du som lärare kan också följa progression i det centrala innehållet från årskurs 1 till och med årskurs 9. Materialet är inriktat mot kunskapskraven i matematik och då framför allt mot godtagbara kunskaper i årskurs 3 och betyget E i årskurs 6 och 9. About the Visual A dictionary with a new point of view that catches the eye and enriches the mind. 20,000 terms with contextual definitions,developed by terminology experts; 6,000 full-color images of a wide variety of objects from all aspects of life; One essential reference. The Visual Dictionary is designed to help you find the right word at a glance. Filled with stunning illustrations labeled with accurate terminology in up to six languages, it is the ideal language-learning and vocabulary dictionary for use at school, at home or at work.

Engelska förmågor Embed code Select a size, the embed code changes based on your selection. _abc Powtoon Transcript I engelska ska du utveckla förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter formulera dig och kommunicera i tal och skrift använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd vad innebär språkliga strategier??? Språkliga strategier kan till exempel betyda att du kan använda dig av hjälpmedel (Internet, lexikon), kroppsspråk, gester, förförståelse m.m. för att lättare kunna förstå och få andra att förstå dig anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang The U.K.

Related: